Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Skårup Mose

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745330

Lokalitetstype: Sø, overdrev

Klassifikation:

Beskrivelse

Lille, langstrakt, næringsrig mose, omgivet af

græssede overdrev.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Sporadisk.

Beskyttelser

Delvis NBL's §3. Området er tillige omfattet af

Skanderborg Sø-fredningen.

Erhvervsudnyttelse

Græsning og høslæt på overdrevene; rideskole.

Rekreativ udnyttelse

Fodring og udsætning af ænder.

Ekskursionsmål

Mosen overskues fint fra Fruering Kirkevej, der går

fra Ellelausvej i Skårup til Fruering. Herfra er der

også en flot udsigt over hele Skanderborg Sø.

Beskyttelsesbehov

Fodring og udsætning af ænder bør ophøre.

Oplysere

Peter Lange.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 560940

UTM N: 6209300

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1995 1996

Lille Lappedykker 1-2 1 1-2

Knopsvane 1 1

Gråand 3 2-4

Taffeland 1

Troldand 0-3 0-4

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 2-3

Vibe 1-2

More magazines by this user
Similar magazines