Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Pilbrodalen

Amt: Århus

Kommune: Skanderborg

Lokalitetsnr: 745380

Lokalitetstype: Mose, skov, overdrev

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Smal tunneldal syd for Stilling Sø. I bunden af

dalen findes flere moser, søer og rigkær, mens der

på skrænterne findes småskove, overdrev og

dyrkede arealer.

Karakteristik

Ynglende skov- og mosefugle. Digesvalekoloni.

Dækning

Ynglefugletælling 1995; herudover sporadisk.

Beskyttelser

Delvis NBL's §3. Dalen indgår tillige i Stilling-

Solbjerg Sø-fredningen.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug, gravning af sand.

Rekreativ udnyttelse

Ret intensiv; der findes flere afmærkede stier i

området.

Ekskursionsmål

Lettilgængeligt. Der er informationstavler med kort

ved de afmærkede P-pladser.

Litteratur

Bot. Lok. 21/94-2.

Oplysere

Mari-Ann Nørgaard, Tobias Hansen m.fl.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Overvejende private

Dækning: Y2

UTM E: 563740

UTM N:

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1994 1995

Gravand 0-1

Gråand 3

Taffeland 1

Musvåge 3

Vandrikse 1

Grønbenet Rørhøne 3

Blishøne 4

Vibe 0-1

Gøg 2

Stor Flagspætte 1

Digesvale 200

Nattergal 3

Rødstjert 1

Kærsanger 2

Rørsanger 5

Skovskade 2-3

Rørspurv 2

More magazines by this user
Similar magazines