Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Skanderborg Sø

Ynglefugle, antal par

1970 1980 1995 1996

Toppet Lappedykker 20 20 30-40

Sorthalset Lappedykker 1

Fiskehejre 15

Knopsvane 6 2 1-2

Grågås 1 4 22-25

Gravand 6

Gråand 2-3 10 7-10

Taffeland 1

Musvåge 3

Blishøne 2-3 7 15-20

Strandskade 1

Lille Præstekrave 3-5

Stor Præstekrave 2

Vibe 20 3-4

Dobbeltbekkasin 2

Fjordterne 2

Gøg 1-2

Isfugl 1 0-1

Digesvale 5

Tal fra 1980 omfatter også Ringkloster og Sønderø.

Rastefugle, årligt maksimum

1970 1993 1994 1995

Toppet Lappedykker 330 323 217

Sorthalset Lappedykker 5 1 11

Skarv 48 182 110

Grågås 41 185 113

Pibeand 200 239 329

Gråand 300 575 1236 1200

Taffeland 40 9 21

Troldand 23 29 61

Stor Skallesluger 1 75 85 31

Fiskeørn 1 2

Blishøne 300 121 160 94

Vibe 60 150 300

Mudderklire 2 23

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines