Kari Steen-Johnsen - NSD

etikkom.no

Kari Steen-Johnsen - NSD

Både utvalgsstudien og det kvalitative

dybdeintervjuet er i økende grad utdaterte

forskningsmetoder. Sannsynligvis kan disse

metodene ikke gi empiriske sosiologer noen

robust samfunnsposisjon i de kommende

tiårene.

- (Savage og Burrows, 2007)

www.samfunnsforskning.no

3

More magazines by this user
Similar magazines