+ - + - 0 - PORTAL - Promotion of results in Transport Research and ...

eu.portal.net

+ - + - 0 - PORTAL - Promotion of results in Transport Research and ...

Οι δείκτες

Οι δείκτες χρησιµοποιούνται για την ποσοτικοποίηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται

ένα πρόγραµµα, ή για να εκφράσουν την προόδου / αποτυχία του, σύµφωνα µ’ ένα

καταρτισµένο χρονοδιάγραµµα. (βλέπε επίσης ‘’Εφαρµογή’’).

Ορισµός: Ένας δείκτης περιγράφει το ποσοτικό ή ποιοτικό αντίκτυπο της τρέχουσας

κατάστασης των µεταφορών και των µέτρων µεταφορών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να

περιγράψει την ένταση των ανεπαρκειών της τρέχουσας κατάστασης και την αποδοτικότητα

των µέτρων που συµβάλλουν στην πραγµάτωση των επιθυµητών στόχων κλπ. Θα πρέπει κατά

συνέπεια να είναι διαθέσιµο, ένα πρότυπο µέτρο που θα επιτρέπει τις συγκρίσεις σ’ ένα

συµφωνηµένο επίπεδο ([αυτοκίνητα / ώρα], [συγκέντρωση /m 3 ], κλπ).

Εφαρµογή: Ένας δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να περιγράψει την ένταση

των ανεπαρκειών της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και την αποδοτικότητα των µέτρων

αναφορικά µε την συµβολή τους στην επίτευξη των επιθυµητών στόχων/ στους επιθυµητούς

στόχους κλπ.

Ο Πίνακας 5 παραθέτει Παραδείγµατα δεικτών και πιθανών µονάδων µέτρησής τους:

∆είκτης Μονάδα

Ο κυκλοφοριακός φόρτος για διαφορετικά

µεταφορικά µέσα

[Ταξίδια/24h]

Ο ∆ιαχωρισµός µέσων Η Επιλογή Μέσου [%]

Ο Όγκος Κίνησης (κυκλοφοριακής) [Ι.Χ./24h]

Η Προσβασιµότητα όλων των µεταφορικών

µέσων στο κέντρο της πόλης

Η Οδική Ασφάλεια για τα ιδιωτικά οχήµατα

κυκλοφορίας, τους πεζούς και τους

ποδηλάτες

Η Ζήτηση µιας περιοχής για χώρους

στάθµευσης

[m or min]

Ο Ρυθµός ατυχηµάτων

[m²]

Η Ηχητική όχληση [αριθµός των ατόµων που

επηρεάζονται από τα dB

(A)]

Η Εκποµπή καυσαερίων [τόνοι / ηµέρα]

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Παραδείγµατα δεικτών(BOKU-ITS)

Το Πρόγραµµα της Ε.Ε. SESAME (1998), παρέχει µια επιλογή σχετικών δεικτών για τις

µεταφορές, την κυκλοφορία, τις χρήσεις γης και σχετικών εξωτερικοτήτων για τον σχεδιασµό

των µεταφορών και των χρήσεων γης.

∆ιαµόρφωση και εφαρµογή πολιτικής 20

PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

More magazines by this user
Similar magazines