+ - + - 0 - PORTAL - Promotion of results in Transport Research and ...

eu.portal.net

+ - + - 0 - PORTAL - Promotion of results in Transport Research and ...

Κυκλοφοριακοί Φόρτοι σε ηµερήσιες

µετακινήσεις ανά στάδιο µετακίνησης

ΣΧΗΜΑ 16: ∆ιαχωρισµός Μέσων – εξελίξεις στα διαφορετικά σενάρια για την Πόλη του Salzburg

(SAMMER, ROESCHEL 1995)

CO, NOx-κυκλοφοριακές εκποµπές

∆είκτης 100 = 1994

Εκποµπές Καυσαερίων από την κίνηση στο Salzburg - CO, CH, NO x

100

100

100

1994

397000

18%

34% 38%

6% 6%

16% 15%

1994

58

34

Τάση

Τάση

73

∆ιαχωρισµός Μέσων στο Salzburg

431000 443000

16% 20%

51

30%

Ήπια Κινητικότητα

6%

18%

30

Ήπια

Κινητικότητα

65

404000

Φιλικό ως προς το

Ι.Χ

Σενάρια 2010

66

∆ιαµόρφωση και εφαρµογή πολιτικής 30

PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

40

Φιλικό ως

προς το Ι.Χ.

85

Σενάρια 2010

42

25

Περιβαλλοντικά

φιλικό

54

55

33

71

Ίση

υποστήριξη

προς όλα τα

µέσα

CO

CH

NOx

35% Στόχος

2006 για

NO x, CH

σύµφωνα

µε τον

αυστριακό

νόµο για το

Όζ

ΣΧΗΜΑ 17: Ηχορύπανση – ανάπτυξη στα διαφορετικά σενάρια για την πόλη του Salzburg (SAMMER,

ROESCHEL 1995)

13%

7%

14%

Περιβαλλοντικά

φιλικό

447000 431000

22%

42% 25% 36%

26% 25% 26% 24% 26% 25%

6%

21%

17%

6%

16%

Ιση Υποστήριξη προς

όλα τα µέσα

∆.Μ.

Οδηγός

Επιβάτης

Ποδηλάτης

Πεζός

More magazines by this user
Similar magazines