Liten valgløpeseddel. - Fagforbundet

fagforbundet.no

Liten valgløpeseddel. - Fagforbundet

VerdiValget 2013

BrUK SteMMeretteN

Velg VelFerd


Fagforbundet støtter de rødgrønne pa

M De rødgrønne partiene vil bruke statsbudsjettet

på velferd som eldreomsorg, skole og barnehage,

ikke gi skattelette til dem som har mest fra før.

M De rødgrønne partiene prioriterer trygge jobber

til alle og holder arbeidsledigheten lav.


tiene i stortingsvalget fordi:

M De rødgrønne partiene går inn for å redusere

forskjeller og bekjempe fattigdom. Dette gjøres

gjennom et rettferdig skatte system, et arbeidsliv

med plass til alle og gode velferds ordninger.

BrUK SteMMeretteN

Velg VelFerd


For fagbevegelsen er det viktig at de som styrer

landet trekker i samme retning som oss. Høsten

2013 står vi ved avgjørende politiske veivalg.

Alternativet til de rødgrønne er blåblått.

En blå regjering betyr blant annet en storstilt

privatisering av helse- og omsorgstjenester,

barnehage og skole.

Fagforbundet info juni 2013 • Foto: Colourbox

More magazines by this user
Similar magazines