Behandling og rehabilitering ved hjerneslag - Fagforbundet

fagforbundet.no

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag - Fagforbundet

3.10 Behandling av andre tilstander 56

3.10.1 Disseksjoner 56

3.10.2 Sinusvenetrombose 57

3.10.3 Migrenøse hjerneinfarkter 58

3.11 Behandling i slagenheter 58

3.11.1 Dimensjonering 59

3.11.2 Bemanning 59

3.11.3 Annet spesialisert personell 60

3.11.4 Tverrfaglig samarbeid 60

3.11.5 Tidlig tverrfaglig rehabilitering 60

3.11.6 Fysiologisk og nevrologisk overvåkning 61

3.11.7 Tidlig planlegging av utskrivning 61

3.12 Livsforlengende behandling av alvorlig syke 62

3.13 Spesialiserte slagsentra 63

3.14 Telemedisinsk nettverk 64

4 Sekundærforebygging-undersøkelse og behandling 66

4.1 Innledning 66

4.2 Utredning for sekundærforebygging 67

4.2.1 Hjerneinfarkt og TIA 67

4.2.2 Hjerneblødning 69

4.3 Antitrombotisk behandling 70

4.3.1 Platehemmere 70

4.3.2 Antikoagulasjon 71

4.3.3 Antitrombotisk behandling ved kardial embolikilde 71

4.3.3.1 Atrieflimmer 72

4.3.3.2 Primærforebygging ved atrieflimmer 72

4.3.3.3 Sekundærforebygging ved atrieflimmer 73

4.3.3.4 Akutt hjerteinfarkt 73

4.3.3.5 Hjertesvikt 74

4.3.3.6 Mitralklaffefeil 74

4.3.3.7 Aortaklaffefeil 75

4.3.3.8 Mekaniske og biologiske klaffeproteser 75

4.3.3.9 Mitralprolaps 76

4.3.3.10 Patent foramen ovale 76

4.4 Blodtrykkssenkende behandling 76

4.4.1 Blodtrykksgrenser og blodtrykksreduksjon 77

4.4.2 Individuell risikovurdering 77

4.4.3 Spesielle blodtrykkskrav 78

4.4.4 Valg av blodtrykksenkende preparater 78

4.4.5 Spesielle forhold hos eldre 78

4.5 Lipidsenkende behandling 79

4.6 Behandling ved diabetes mellitus 81

4

More magazines by this user
Similar magazines