Frisøren sommer 2011 - Fagforbundet

fagforbundet.no

Frisøren sommer 2011 - Fagforbundet

6

Sommer 2011

Lærekontrakt

alle som går i lære skal ha en lærekontrakt. Lærekontrakten skal undertegnes

før læreforholdet begynner.

Tekst:Janne Ottersen Fraas

Lærekontrakten er ikke gyldig før den er godkjent av fagopplæringskontoret

i fylkeskommunen. den gjelder fra den dagen læreforholdet

starter.

alle lærlinger skal også ha en arbeidsavtale for læretiden, som

regulerer lønn og arbeidstid m.m. Lærlinger som har rett på videregående

opplæring og er under 21 år, skal ikke ha prøvetid. Voksne

lærlinger, over 21 år, har 6 måneders prøvetid.

er du lærling uten kontrakt, kontakt fagopplæringskontoret eller

lærlingombudet i fylket der du der bor. er bedriften knyttet til et opplæringskontor

skal lærekontrakten skrives med opplæringskontoret

og arbeidsavtalen med bedriften. Læretida skal brukes til opplæring

og verdiskapning. målet med læretida er at faget skal læres og at

lærlingen skal avslutte med å ta svennebrev.

Tilpasset opplæring er god opplæring

Frisørenes Fagforening får en del henvendelser fra lærlinger som

klager på dårlig eller lite systematisk opplæring. det er veldig viktig

at du som lærling er aktiv, kjenner til læreplanen og følger med på

at det er progresjon og systematikk i veiledningen du får. det må til

for å nå måla som er fastsatt i læreplanen. ut fra læreplanen skal

det utarbeides en individuell opplæringsplan for hver lærling. den

individuelle opplæringsplanen må stadig vurderes og tilpasses hvor

langt lærlingen har kommet i forhold til læreplan og målet for læretida.

en individuell opplæringsplan er basert på prinsippet om tilpasset

opplæring. tilpasset opplæring vil si at bedriften legger opp opplæringa

i tråd med den enkelte lærlings forutsetninger og bakgrunn.

denne opplæringa skal også tilpasses virksomhetens behov.

fra dag en

For å tilpasse opplæringa og lage individuell oppfølgningsplan,

still følgende spørsmål:

● Hvilke oppgaver har lærlingen forutsetninger for å arbeide med?

● Hvordan skal lærlingen arbeide med oppgavene?

● Hva velger vi av metoder og prinsipper for at lærlingen skal

utføre arbeidsoppgavene og lære på best mulig måte?

● Hvordan skal lærlingen kunne delta, påvirke, velge og bestemme

læringsmål, arbeidsmåter og kjennetegn på måloppnåelse?

● Hvordan skal lærearbeidet kvalitetssikres og dokumenteres på

en hensiktsmessig måte?

Lov- og avtaleverk

tilpasset opplæring skal ta hensyn til den enkeltes evner

og forutsetninger. Bedriften skal legge til rette for et godt

lære- og arbeidsmiljø, jf opplæringslova.

utdanningsdirektoratet har utarbeidet gratis etterutdanningsmateriell

som Frisørenes Fagforening anbefaler

lærebedrifter å bruke.

etterutdanningsmateriellet er beregnet på de som jobber

med lærlinger i fag- og yrkesopplæring. Skolesett finnes

elektronisk:

http://www.udir.ni/Tema/Fag--og-yrkesopplaring/

materiell kan også bestilles i papirformat:

www.udir.no/bestilling

For frisørlærlinger anbefales nettsiden www.frisorfaget.no

More magazines by this user
Similar magazines