Stefan Fors - Se till mig som liten är

fhi.se

Stefan Fors - Se till mig som liten är

Se till mig som liten är – betydelsen av

barndomsförhållanden för hälsan senare i

livet.

Stefan Fors

Aging Research Center, Karolinska Institutet & Stockholm

University


Sambanden mellan barndomsförhållanden

och hälsan senare i livet

Barndom Hälsa


Barndomen revisited

De första åren | Barndomen | Ungdomen


Sambanden mellan barndomsförhållanden

och hälsan senare i livet

Barndom Hälsa


Barndomsförhållanden och hälsa i Sverige:

Levnadsnivåunderökningarna (LNU)


Barndomsförhållanden och generell ohälsa

senare i livet (30-75)

Ekonomiska svårigheter

Stor familj

Splittrad familj

Slitningar i familjen

Generell ohälsa

(Lundberg, 1993)


(Lundberg, 1993)


Sambanden mellan barndomsförhållanden

och hälsan senare i livet

Barndom

Vuxenliv

Hälsa


Matteuseffekten

Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den

som inte har, från honom skall tas också det han har.

Matteus 25:29


Sammanfattningsvis

Barndomen är en period av central betydelse för hälsan senare i livet.

Sambandet mellan barndomsförhållanden och ohälsa verkar genom

flera olika mekanismer:

- Kritisk/känslig period

- Ackumulering

- Ohälsosam livskarriär

Ogynnsamma sociala och ekonomiska förhållanden tenderar att ”gå i

arv”.

Viktigt med starka institutioner utanför familjen som kan kompensera

för bristfälliga familjeförhållanden.

More magazines by this user