God betong er bestandig - HeidelbergCement

heidelbergcement.com

God betong er bestandig - HeidelbergCement

KJEMISK BESTANDIGHET

En riktig proporsjonert betong framstilt av

bestandige tilslagsmaterialer, og gitt en god etterbehandling

(herding), vil fungere tilfredsstillende

under de fleste påkjenninger av kjemisk og

mekanisk natur. Det vil imidlertid finnes miljøer

hvor selv den mest motstandsdyktige betong vil

brytes ned etter relativt kort tid.

Sure miljøer (syreangrep, lav pH) er et slikt område.

Anvendelse av betong i slike miljøer vil kreve beskyttelse,

Tabell 4. I andre områder som sulfatholdige,

nitratholdige miljøer vil valg av bindemiddel (sement)

ha meget stor betydning. NS-EN 206-1 gir anvisninger

om tiltak for å beskytte betongen mot

kjemiske angrep, se Tabell 1 og 2.

Mekanismer

Ved kjemiske angrep kan man skille mellom to

hovedtyper av nedbryting:

• Oppløsning av betongens bindestoffer

(betonglimet)

• Volumøkning i pastaen med påfølgende

sprengning av betongen.

Betongens sårbarhet med hensyn til kjemisk

nedbryting kan tilbakeføres til dens

• Permeabilitet

• Alkalinitet

• Reaktivitet

Viktige faktorer som påvirker dette er v/c-tall, herdebetingelser,

sementtype og andre bindemidler som

silika, flyveaske og slagg. Nedbrytningshastigheten

vil påvirkes av flere faktorer knyttet til kjemikalienes

aggressivitet og til miljøet:

• Type kjemisk stoff

• Konsentrasjon (pH, utskiftingshastighet).

• Kjemikalienes tilstand (fuktig, tørr).

Tørre, ikke hygroskopiske kjemikalier vil for

eksempel ikke angripe tørr betong.

• Temperatur (kjemisk aktivitet, permeabilitet).

Den kjemiske aktiviteten tilnærmet dobles

for hver 10°C.

• Uttørkingsforhold.

Utluting

Hydratasjonsproduktet kalsiumhydroksyd, Ca(OH)2,

som dannes når sement reagerer med vann vil

brytes ned av bløtt vann dersom forholdene ligger

25

More magazines by this user
Similar magazines