Flemming Bro - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Flemming Bro - Hospitalsenhed Midt

Hvorfor har vi fået et pakkeforløb for

”kræftmistanke”?

Flemming Bro

Praktiserende læge, professor, dr.med


Høj dødelighed:

Et års dødelighed cancer i udvalgte lande

Møller H et al. British Journal of Cancer. 2009;101, S110–4


Høj dødelighed:

Et års dødelighed cancer i udvalgte lande

Møller H et al. British Journal of Cancer. 2009;101, S110–4


Initiativer for at bedre kræftoverlevelsen

• 1998 – national kræftstyregruppe under

sundhedsstyrelsen

– Professionelle, ledere og planlæggere


Almen praksis

Hospital

Behandling

Endelig diagnostik

Primær diagnostik

Symptompræsentation

Symptomoplevelse

Screene

Livsstil, sundhedsfremme, primær forebyggelse


Initiativer for at bedre kræftoverlevelsen

• 1998 – national kræftstyregruppe under

sundhedsstyrelsen

– Professionelle, ledere og planlæggere

• 2000 Kræftplan 1

– Kapacitet – væsentligt i behandling og

behandlingsnær diagnostik


Almen praksis

Hospital

Behandling

Endelig diagnostik

Primær diagnostik

Symptompræsentation

Symptomoplevelse

Screene

Livsstil, sundhedsfremme, primær forebyggelse


Initiativer for at bedre kræftoverlevelsen

• 1998 – national kræftstyregruppe under

sundhedsstyrelsen

– Professionelle, ledere og planlæggere

• 2000 Kræftplan 1

– Kapacitet – væsentligt i behandling og

behandlingsnær diagnostik

• 2005 Kræftplan 2

– Fokus på kirurgisk centralisering (specialeplan)

– Begyndende fokus på forløb, ventetider delay

– Lidt fokus på forebyggelse –

forbeyggelseskommission


Systemdelay – alle cancertyper

fra første reaktion i sundhedsvæsnet til behandling

Delay in days

0 100 200 300 400

25% percentile Median 75% percentile

0 500 1000 1500 2000

Patients

Delay over 1 year is set to 365 days

TOTsysdelay_sup: all cancers

(34) (57) (97)

Rikke Pilegaard Hansen ph.d. 2008

Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus


Syn for sagen: Ventetiden betyder noget!

Diagnostic

scan

Treatment

planning scan

47 dage mellem scanningerne

AR Jensen et al. Radiother Oncol 2007


Almen praksis

Hospital

Kræftpakker

Primær diagnostik

Symptompræsentation

Symptomoplevelse

Screene

Livsstil, sundhedsfremme, primær forebyggelse


De multidisciplinære ’fast track’ pakker

• Udarbejdes af multidisciplinære professionelle

• Processen ledes af sundhedsstyrelsen

• Dækker alle de hyppige cancertyper

• Indeholder maksimalt acceptable ventetider for hvert

skridt

• Indeholder nationale behandlingsstandarder -lokal

tilpasning

• Begrænses til ’begrundet mistanke’ om cancer.


Initiativer for at bedre kræftoverlevelsen

• 1998 – national kræftstyregruppe under

sundhedsstyrelsen

– Professionelle, ledere og planlæggere

• 2000 Kræftplan 1

– Kapacitet – væsentligt i behandling og

behandlingsnær diagnostik

• 2005 Kræftplan 2

– Fokus på kirurgisk centralisering (specialeplan)

– Begyndende fokus på forløb, ventetider delay

– Lidt fokus på forebyggelse –

forbeyggelseskommission

• 2010 Kræftplan 3

– Fokus på tidlig diagnostik, rehabilitering, palliation


Almen praksis

Hospital

Symptompræsentation

Symptomoplevelse

Almen praksis

Endelig diagnostik

Primær diagnostik

Recidivdiagnostik

Rehabilitering

Behandling

Døende

Terminal

Støtte til efterladte


Delay in days

0 100 200 300 400

Lægedelay

25% percentile Median 75% percentile

0 500 1000 1500 2000

Patients

Delay over 1 year is set to 365 days

laegedelay_sup: all cancers

Rikke Pilegaard Hansen, 2008


Delay in days

0 100 200 300 400

Lægedelay

25% percentile Median 75% percentile

0 500 1000 1500 2000

Patients

Delay over 1 year is set to 365 days

laegedelay_sup: all cancers

Rikke Pilegaard Hansen, 2008


Tilfældigt fund

Ukarakteristiske

symptomer

Diagnose

Akut indlagt

Oplagt diagnose

Mistanke om specifik

diagnose


Total delay (mean)

0 50 100 150 200

Fordeling af patient, læge og system delay

Alarm 49.7% Almen 23.9% Ukarakteristisk 26.4%

Lægens svar vedr. symptomtolkning

Patientdelay Lægedelay

Systemdelay Prim Systemdelay Sec

Pilegaard Hansen, Vedsted & Olesen 2007


Hurtigere diagnostik – hvordan?

• Bedre adgang til relevante diagnostiske undersøgelser for almen praksis

– eksplosionsfaren er begrænset!

• Diagnostiske centre med multidisciplinær specialistvurdering

– mavefornemmelses henvisninger er ok!

• Indbygget læring for læge, praksis, afdeling (monitorering, feed back,

audit)


En ny tankegang: ”Kunden” er ikke altid (kun) patienten!

fo@alm.au.dk

More magazines by this user
Similar magazines