Kommunikationspolitik - Ishøj Kommune

ishoj.dk

Kommunikationspolitik - Ishøj Kommune

IONSPOLITIK

• Alle driftssteder og centre udarbejder egne lokale kommunikationsplaner

i overensstemmelse med kommunikationscentrets

skabelon.

• Driftssteds- og centerledelsen skal være i stand til at identificere

potentielle kriseområder og forberede kommunikationen i den

forbindelse.

• Hvert driftssted og hvert center skal udarbejde en interessentanalyse

til brug for den overordnede og lokale kriseplan ud fra kom-

munikationscentrets skabelon.

Ishøj Kommune skal være proaktiv i forhold til krisekommunikation,

ikke mindst i forhold til pressen. Den proaktive er daglig

leder, centerchef, direktør, borgmester eller kommunaldirektør.

Det afhænger af krisens art.

evALUerINg

Kommunikationschefen er ansvarlig for, at et antal punkter i kommunikationspolitikken

løbende bliver evalueret. Punkterne bliver udvalgt af

direktionen og kommunikationschefen.

Kommunikationschefen er ansvarlig for at rapportere til direktionen.

7

More magazines by this user
Similar magazines