Få styr på lyset - Philips Lighting

lighting.philips.com

Få styr på lyset - Philips Lighting

Luxsense

L ysstyring –

ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios

den enkleste og raskeste veien for å oppfylle de nye energinormene og kravene


2

Lysstyring

styr lyset

Philips lysstyring er utviklet for å redusere driftsomkostningene, øke fleksibiliteten i romutnyttelsen og gi brukere

av innendørs belysning størst mulig komfort. Fra en meget enkel styring av lyset i et enkelt rom til komplette lysstyringssystemer

har Philips den rette løsningen for å sikre den beste og mest effektive utnyttelsen av lyset.

Oppfyll energikravene i dag og i morgen

Omkostningene til belysning i en bygning utgjør i dag en betydelig del av strømregningen. Samtidig stilles det nye krav

til bygningers energiforbruk som må oppfylles.

Energiforbruket kan fort bli for høyt hvis belysningen er ineffektiv, og dette skjer ofte når det brukes mer lys enn

nødvendig, eller når lyset ikke slukkes etter at lokalet er forlatt. Med lystyring kan lyset bli slått av/ i forhold til

dagslyset, og med dette kan man lett oppnå energibesparelse opp til 75 %.

Lavere installasjonsomkostninger

Det stilles stadig større krav til fleksible og billigere installasjoner.

Med bevegelsessensor, trådløs fjernbetjening, mottaker og Wieland hurtigkoblinger unngås unødvendig installasjonsarbeide.

Med denne installasjonstypen kan man oppnå en installasjonsbesparelse opp til 70% samtidig som installasjonen

er mer fleksibel.

Vi har også mer avanserte lysstyringssystemer

Philips kan også tilby en rekke mer avanserte

lysstyringssystemer i tillegg til de produktene

som nevnes i denne brosjyren.

I tillegg har vi et nettverksbasert (LonWorks)

lysstyringssystem LightMaster Modular, som

er velegnet til komplett lysstyring i et bygg

samt til integrasjon med andre IBI-systemer

(Intelligente Bygnings-Installasjoner).

Kontakt oss eller klikk inn

www.lysstyring.philips.no

for mer informasjon.

LightMaster Modular


Velg

riktig

lysstyring

til

oppgaven

Philips har en rekke forskjellige løsninger

til lysstyring:

Luxsense Actilume Occuswitch OccuPlus Trios

Analog dimming HF-R (1 – 10 V) ✔ ✔

Digital dimming HF-D (DALI) ✔ ✔

Maks. antall tenninger/grupper 1 2 1 4 1

Styring av lyset via trykknappgrensesnitt ✔ ✔ ✔

Manuel styring av lyset ✔ ✔ ✔ ✔

Mulighet for fjernbetjening ✔ ✔ ✔ ✔

Bevegelsessensor (PIR) ✔ ✔ ✔ ✔

Slå lyset av/ etter dagslysnivå ✔ ✔

Dagslysregulering ✔ ✔ ✔ ✔

Valg av styringsfunksjon/mode ✔ ✔

Infrarød fjernbetjening ✔ ✔ ✔ ✔

Antall lysscenarier 4 1 4 4

Programmering via pc-interface ✔

Programmering via IR-fjernbetjening ✔ ✔

Lysstyring 3


Luxsense

Den kostnadseffektive løsningen

4

Lysstyring

Luxsense kan monteres enten

TL-D- eller TL5-lysrør.

Luxsense er utviklet til et typisk

kontor med normalt lysnivå

og standardbelysning.

Innstilling av lysnivået utføres

enkelt med en justerbar »skive«.

Ved å justere denne reguleres

lysnivået til det ønskede nivå.

Det enkleste produktet i Philips’ sortiment innenfor interaktiv

dagslysstyring er Luxsense, som er en enkel mini-sensor.

Armaturer som er montert med Luxsense gir mulighet for

et komfortabelt og konstant belysningsnivå i arbeidstiden.

I tillegg kan det oppnås betydelige energibesparelser

mellom 25 og 50%, når armaturene med Luxsense

er installert nær vinduene der dagslysnivået er høyest.

Det kan utover dette spares energien ved å kompensere

for overdimensjonerte belysningsanlegg. Typisk har et nytt

belysningsanlegg en overdimensjonering ca. 20 - 25% lys.

Dette for å kompensere for tapet av lyskildens effektivitet

i dens levetid.


Tekniske data

Justering av lysnivå

Belysningsnivåer 200 - 1000 lux

Maks. antall slavearmaturer 20

Forkobling HF-R (1-10V dc)

Maks. monteringshøyde 3,5 meter

Produktoversikt

Produktnavn Type EAN-nr. El.nr.

Luxsense for TL-D LRL 1220/08 8711559 730585 3211699

Luxsense for TL5 LRL 1220/05 8711559 730561 3211698

mer informasjon www.philips.no/luxsense

Lysstyring 5


ActiLume

Når lysstyring skal være enkel og avansert samme tid

6

Lysstyring

ActiLume er et nytt og enkelt lysstyringssystem som er

installert i en rekke Philips-armaturer. Med ActiLume får

du maksimal komfort og automatisk energibesparelse

opp til 75%. ActiLume tenner og slukker lyset automatisk

ved tilstedeværelse samt justerer lysnivået i forhold til

dagslysinnfall. I tillegg er det mulig å overstyre lyset med

en fjernbetjening eller trykknappgrensesnitt.

Kontakt din lokale grossist og få mer informasjon

om de mange Philips-armaturene med ActiLume.

Hva er ActiLume?

ActiLume er et lysstyringssystem som består av en sensor

og en kontrollenhet innebygget i armaturet. Denne er klar

til bruk umiddelbart etter installasjonen av armaturet.

Systemet leveres med tre forskjellige sensorer:

• Bevegelsessensor for registrering

av persontilstedeværelse.

• Dagslyssensor for dagslysregulering

i forhold til dagslysinnfall.

• Infrarød mottaker for fjernbetjening av lyset.

I tillegg har sensoren også et trykknappgrensesnitt

som brukes til valg av lysstyringsfunksjoner/modes

og kalibrering av dagslysregulering. Alternativt til trykkknappgrensesnittet

kan det brukes en fjernbetjening

til valg av styringsfunksjon/mode og kalibrering.

Actilume har dessuten en innebygget »touch and dim«funksjon,

så det er mulig å styre lyset via trykknappgrensesnitt.

Fjernbetjeninger til innstilling

av lysstyringsfunksjoner:

IRT 8098 Basis IRT 8099 Advance

mer informasjon www.philips.no/actilume


Maksimal energibesparelse

Fordi ActiLume automatisk tenner og slukker

lyset i kontoret samt regulerer lyset i forhold

til dagslyset, kan det oppnås energibesparelse

opp til 75%.

Energiforbruk

100%

Tradisjonell

forkobling

75%

HF-forkobling

55%

HF-R

dagslysstyring

Løsninger til oppgraderinger av armaturer

Philips ActiLume

25%

Energibesparelse

opp til

75 prosent

Lysstyring 7


ActiLume

Hvordan virker ActiLume?

Som standard leveres ActiLume med funksjonsinnstilling/mode for cellekontor, men kan enkelt endres

til bruk i store rom eller andre funksjoner med programmeringsfjernbetjeningen IRT 8099:

Mode 1: Cellekontor

Mode 2: Åpent kontor

Mode 3: Klasselokale

Mode 4: Komfort-mode EN 12464 for åpent plan

8

Lysstyring

(også direkte/indirekte)

Mode 5: Komfort-mode EN 12464 for cellekontor

Mode 6: Korridor

Mode 7: Toalett

Mode 8: Møtelokale (med mulighet for lysscener)

Mode 9: Åpent kontorlys – manuell slukking av lyset

Mode 10: Prosjekt, spesiell

Enkel installasjon

Armaturet med ActiLume installeres i nærheten av vinduer.

ActiLume har to DALI-utganger for armatur henholdsvis

vindusside og korridorside.

Tilslutning utføres med en Wieland hurtigkobling.

15 minutter

Eksempler lysstyring i et cellekontor:

Øverst vises dagslysregulering i forhold til dagslysinnfall.

Nederst vises funksjon med bevegelsessensor.

Lyset tenner automatisk når det er personer til stede,

og når de forlater lokalet slukkes lyset automatisk igjen.

M M S S

Philips

ActiLume

S

S S

Ét armatur med Philips ActiLume

Master

Tre armaturer med

Slave


ActiLume bevegelsessensor dekker typisk

et område 5 x 6 meter. Hvis området er større,

kan det kobles en ekstern bevegelsessensor

LRM 8118 DALI-bussen.

ActiLume tilstedeværelsessensor

Tilbehør

Produkter Type EAN-nr. El.nr.

Fjernbetjening IRT 8010 8711559 517537 3309536

Veggholder LRH 8010 8711559 517971 1407099

Ekstern ActiLume bevegelsessensor (PIR) LRM 8118 8711559 730783 3309699

IR-fjernbetjening til basisprogrammering av ActiLume IRT 8089 8711559 730806 1407072

IR-fjernbetjening til avansert programmering av ActiLume IRT 8099 8711559 732572 1407073

mer informasjon www.philips.no/actilume

ActiLume

L1 L2

M S

L4

L5

S S

L6

S

S

L3

L7

S

LRM 8118

bevegelsessensor

L8

S

Lysstyring 9


Occuswitch

Et smart og energibesparende løsning

10

Lysstyring

Occuswitch er en bevegelsessensor, som automatisk

tenner og slukker lyset i forhold til om det er personer

til stede – en enkel, men effektiv måte å spare opp til 30%

energi . Med dette energibesparelsespotensialet oppnås

en kort tilbakebetalingstid investeringen.

Enkel, fleksibel installasjon

For å gjøre installasjonen så enkel og hurtig som mulig kan Occuswitch leveres med Wieland-kabel.

Occuswitch kan også tilsluttes tradisjonell måte med standardkabel og standard tilslutningsklemmer.

Flere Occuswitch-enheter kan kobles sammen for å dekke et større område som f.eks. et åpent kontorområde.

Occuswitch kan leveres i en avansert utgave, hvor flere enheter kan kobles sammen med hver

deres forsyningsgruppe eller fase.

100%

70%

Occuswitch kan brukes til

enhver armatur- eller lyskildetype

og kan installeres i mange bruksområder

som mindre kontorer,

korridorer, toaletter og andre

sekundære rom.


Dagslysstyring

Occuswitch har dagslysoverstyring som standard. Dette sikrer at lyset ikke tennes hvis det er tilstrekkelig

med dagslys i lokalet. Avansert daglysstyringsfunksjon med automatisk lys av/ kan velges som valgmulighet.

Dette gir opp til 20% større energibesparelse ved automatisk lys av/ når det er tilstrekkelig dagslys.

For å opprettholde komforten slukker Occuswitch

ikke lyset umiddelbart når det er for mye lys.

I stedet venter den med å slukke til lysnivået

er 2,2 ganger over det krevde lysnivået i mer

enn 15 minutter. Omvendt så tenner lyset så snart

lysnivået er under det ønskede nivå. Dette sikrer

at brukeren alltid har korrekt lys.

Lysstyring 11


Occuswitch

12

Lysstyring

Ekstra egenskaper

Occuswitch har en del ekstra egenskaper – som

for eksempel en avskjerming av dekningsområdet.

Dette kan brukes i forbindelse med at man ikke

ønsker å registrere områdene rundt som f.eks. korridor –

i forhold til kontorområdet. Dessuten finnes det mulighet

for overstyring av lyset med IR-fjernbetjening,

lyset kan slukkes hvis man ønsker det.

Occuswitch er dessuten utstyrt med en »smart-timer«,

som automatisk øker tidsforsinkelsen for slukking, hvis

det registreres at lyset har vært slukket uhensiktsmessig.


Tekniske data

Forsyning: 230V AC +/- 10%. 50/60hz +/- 5%

Maks. belastning: 6A (1380VA) ved enhver belastning

Temperatur: +5 - +50 °C

Tilslutning: Trepolet skruetilslutning opp til 2,5 m 2

Wieland hurtigkobling: LCC1070 GST18i3 han + hun

Beskyttelsesklasse: IP20

Farge: RAL9010

Lysnivåer: 250 - 1000 lux (30% refleksion)

Monteringshøyde: 2,5 - 3,5 meter

Monteringshull: 80 - 82 mm

Parallel drift:

Maksimalt: 10 enheter parallelt

Dekningsområde ved standard takhøyde ca. 2,3 meter,

ved alminnelige bevegelser 6 x 8 meter

og ved små bevegelser 4 x 5 meter.

Produktoversikt

Mål i mm

Produkt Type EAN-nr. El.nr.

Occuswitch basic LRM 1070 8711559 731384 3309581

Occuswitch avansert LRM 1080 8711559 731407 3309582

Takboks til bygging LRH 1070 8711559 731438 3309583

Wieland-kabel GST 18, 3-polet LCC 1070 8711559 731773 3309584

IR-fjernbetjening IRT 8050 8711559 517070 3328818

mer informasjon www.philips.no/occuswitch

Takboks (LRH 1070) Wieland-kabel (LCC 1070)

Ø 80

Ø 95

6 m

4 m

5 m 8 m

Arbeidsområde

Gangområde

Dekningsområde

50

2

Lysstyring 13


OccuPlus

En enkel løsning for krevende installasjoner

Optimerer belysningen og energibesparelsen

OccuPlus tenner og slukker automatisk ved hjelp av en bevegelsessensor som registrerer

alle bevegelser. Med den automatiske tenn og slukk-funksjonen kan man spare opptil

30 % av energien.

OccuPlus kan også optimere energibesparelsene ved hjelp av dagslysregulering.

OccuPlus måler lysnivået i rommet og dimmer armaturene i forhold til hvor mye

dagslys som kommer inn i rommet. Med dagslysregulering kan man oppnå en besparelse

opp til 25 %.

Enkel installasjon

OccuPlus er den beste løsningen i sin klasse og er perfekt til de fleste typer av installasjoner.

Den er enkel å installere og installasjonen blir enda enklere / raskere når man bruker hurtigkoblingsystemer

som f.eks Wieland.

OccuPlus er optimal for innfelt montering i nedhengte tak samt i høyder mellom 2,5 - 4 meter.

En kappe for utenliggende montering gjør det mulig å montere enheten direkte i taket.

14

Lysstyring

OccuPlus er en kombinert DALI-sensor og lysstyringsenhet.

Den tenner, slukker og dimmer belysningen i et

rom eller større områder i forhold til om det er noen

i rommene eller i forhold til dagslyset. I tilegg kan man

velge manuell styring av lyset med fjernbetjening

(RF-Enocean), og faste forvalg kan settes ved bruk av DALI

eller håndholdt fjernkontroll. OccuPlus kan integreres

med Building Mangement Systems (BMS) via DALI.

Energi-indikator

Ved hjelp av en lysindikator kan man se hvor effektivt

systemet er.

Lyset skifter fra rødt til gult til grønt for å vise hvilket

energibesparelsesnivå som oppnås i løpet av dagen.

Hvor grønt lys gir deg den størst besparelsen.

100%


70%

Bevegelsesdetektor

Tilstedeværelsesstyring


45%

Dagslysregulering

OccuPlus ✓ ✓


OccuPlus-serien består av tre versjoner:

Basis

DALI-utganger for soneoppdelinger av belysning i henholdsvis vindu og gangside.

Bruksområder

OccuPlus er utviklet for bruk

kontorer, skoler og korridorer.

OccuPlus er optimal for møterom

20-25 m2 og klassrom ca 40m2 .

Bruksområdene kan også fordobles

eller tredobles med en ekstra DALIsensor

(slave) LRM 8118.

Det er mulig å koble helt opp til

15 armaturer en OccuPlus.

Den avanserte versjonen av

OccuPlus kan parallellkobles

sammen med flere OccuPlusenheter,

dette for å dekke

større områder som f.eks åpne

kontorlandskaper eller lange

korridorer. Bruk av forskjellige

forsyningsgrupper eller faser er

ikke noe problem.

Avansert

En DALI-utgang der armaturene kan adresseres i opp til fire belysningsgrupper. To av gruppene er for bruk med bevegelsesdetektor

og dagslysregulering og de to siste er utelukkende for bruk med bevegelsesdetektor. Opptil 22 enheter kan parallellkobles via DALIutgangen

for bruk med bevegelsesdetektor.

BMS

En DALI-utgang der armaturerne kan adresseres i opp til 4 belysningsgrupper.

To av gruppene er for bevegelsdetektorregistrering og dagslysregulering mens de to siste er dedikert til bevegelsesregistrering.

OccuPlus kan integreres med Building Management System (BMS) som er kompatibel med DALI-standarden.

Brukevennlig betjening

Lyset kan styres forskjellige måter. Ønsker man en vanlig kontakt veggen, kan DALI-interfacet LCU2070 kobles mellom

standardbryter vegg og DALI-bussen- DALI-interfacet kobbels direkte DALI-bussen og krever ingen ekstern strømforsyning.

Alternativt kan trådløs bryter med RF-Enocean-teknologi brukes sammen med OccuPlus RF-enheten.

Hvis man trenger å bruke en fjernbetjening, kan IRT8010 eller IRT8030 brukes. De kommunisere med OccuPlus via den innebyggede

infrarøde senderen.

Lysstyring 15


OccuPlus

Eksempel bruk

OccuPlus Basis

Åpen kontorløsning. Enhetene brukes i soner 20 m2 . For større soner

skal man bruke en ekstra sensor (slave) (LRM8118). Hver sone styres individuelt.

OccuPlus gir mulighet for å dimme lyset før det slukkes, dette for å øke komforten

i de omkringliggende områdene.

Avansert

BMS

Hver sone styres individuelt, men kan også styres fra et BMS-system.

Funksjoner som sentralt styrt tenn/slukk , status samt (lyskilde/forkobling

defekt, lys tent/slukket og avlesningsverdier fra OccuPlus til BMS er mulig

ved hjelp av DALI-protokollen.

Bruk av ekstra (slave) sensor områder større en 20 m2 .

Sensoren (LRM8118) kobles til DALI-bussen. Slaven krever ingen ekstra

strømforsyning. Sensoren dekker ytterligere 20 m2 .

16

Lysstyring

Basis

OccuPlus Avansert

Som sett ovenfor, men med unntak av at enhetene er paralellkoblet.

Hvis en sensor registerer bevegelse tennes også belysningen i områdene rundt

sensoren. OccuPlus gir også en mulighet for å sette et enda lavere belysningsnivå

i områder der det ikke er mennesker.

Når det ikke er noe bevegelse i noen soner / områder, slukkes belysningen.

BMS

For standard undervisningslokaler eller for større lokaler anbefales en ekstra

sensor (LRM8118) for utvidet bevegelsesdetektering. Utover dimming ved

dagslysregulering er det mulig å overstyre belysningen som er montert tett

oppimot vinduer, i korridorer eller ved tavlen dette ved hjelp av en DALIoppkoblet

svakstrøms-bryter LCU2070 eller en trådløs bryter basert

RF-Enocean-teknologi eller infrarød fjernkontroll.


Valg av funksjoner og regulering av OccuPlus

Ved valg av funksjoner og regulering av OccuPlus kan man får to forskjellige programmeringskontroller. Omniprog avansert

og Omniprog basis. Begge fjernkontroller kan innstille lysnivået og det er mulig å starte et testprogram, samt adressere armaturer

for vinduer og gangsoner. Omniprog kan også brukes til å innstille de ønskede funksjonsprogrammer.

Produktoversikt

Produkt Type EAN.nr. El.nr.

OccuPlus Basis LRM 2070 8711559 732305 1407310

OccuPlus Basis, RF LRM 2071 8711559 732404 1407311

OccuPlus Avansert LRM 2080 8711559 732343 1407312

OccuPlus Avansert, RF LRM 2081 8711559 732442 1407313

OccuPlus BMS LRM 2090 8711559 732367 1407314

OccuPlus BMS, RF LRM 2091 8711559 732466 1407315

DALI-tryk LCU 2070 8727900 870268 1407316

For mere informasjon gå inn : www.philips.no/occuplus

LRH2070

Kappe for utenliggende

montering (LRM207x, LRM208x,

LRM209x).

EAN: 8711559 732534

LCU2070

Enhet for innfelt veggbryter

Enheten LCU2070 kobles direkte

DALI-bussen og krever ingen

ekstra strømforsyning.

Man kan koble sammen opp til

fire svakstrømstrykknapper for

tre funksjoner (tenn/slukk/

dimming).

EAN: 8727900 870268

IRT8097

Programmeringsverktøy

Omniprog. Enkelt programmeringsverktøy

til kalibrering av

lysnivå, gruppeadressering

og installasjonstest.

EAN: 8711559 732558

LCC2070

Wieland-kabel (LRM207x)

LCC2080

Wieland-kabel

(LRM208x og LRM209x)

Kabel med Wielandkobling

(GST18 og BST14)

til OccuPlus.

EAN: 8711559 732497

EAN: 8711559 732510

Mål i mm

Ø 80

Ø 95

50

2

IRT8099

Programmeringsverktøy

Omniprog. Avansert programmeringsverktøy

for valg av applikasjoner

og funksjoner. Man kan

også innstille parametere, utføre

installasjonstest og kalibrere lysnivået

med denne.

EAN: 8711559 732572

LRM8118

DALI PIR sensor

Sensor (slave) for utvidet

bevegelsesregistreing sammen

med OccuPlus. Kobles direkte

DALI-bussen og krever ingen

ekstra strømforsyning. Man kan

maksimalt koble 2 stk en

OccuPlus-enhet.

EAN: 8711559 730783

Lysstyring 17


Trios

Et plug and play-produkt …

IRR 8125

IR-mottaker

18

Spenningsforsyning

l maks. 30 m

L N N L

B

LRC 1020

- +

IR

Lysstyring

1-10 V dc

maks. 25 mA

l maks. 30 m

RC5

C

1150VA

IRT 8010

fjernbetjening

l maks. 125 m

A Armatur med Philips HF-R-forkobling eller dimmer.

B 3-1 samlestik (LCC 8024).

C Forlengerledning, 5 eller 20 meter (LCC 8012, LCC 8014).

D Sensorledning, 5 meter (LCC 8013).

E Sensorledning, 1 meter (LCC 8011).

D

IR

A

A

12 Vdc

5 Vdc

LRI 8134

bevegelsessensor

1

2

3

Sensorkabel – definisjon

AWG 26

E

6

5

4

Maks. 5

1

2

3

Maks. strøm

til rådighet

50 mA

9 mA

RJ-12 (6p/6c)

6

5

4

10 mA

maks. 1

Leder

1

2

3

4

5

6

IR

Farge

Hvit

Svart

Rød

Grønn

Gul

Blå

Den totale lengden sensorkabler

for 1 eller 2 x TRIOS; 125 m.

for 3 eller 4 x TRIOS; 100 m.

for 5 x TRIOS; 85 m.

Symboler:

Bevegelsessensor

IR-fjernbetjening

Lysfølsom celle

Strømforbruk

per sensor

RC5

5 mA

maks. 6

3 mA

maks. 3

Trios er et »stand-alone« lysstyringssystem, som er velegnet

til energibesparende løsninger med optimal brukerkomfort.

Systemet kan brukes til automatisk/manuell lyset av/

samt regulering av lyset. Til Trios velges den sensor man

ønsker – fra en enkel bevegelsessensor til en multisensor

med bevegelsessensor, lysføler og IR-mottaker. I tillegg

kan man velge manuell styring med trådløs fjernbetjening

og/eller svakstrøms trykknappgrensesnitt.

Trios er et system hvor det ikke skal brukes software eller

lignende for å innstille funksjonene – de er forprogrammerte.

Trios innstiller styringsfunksjonene i henhold til den

eller de eksterne sensor(er), som er koblet .

Flere Trios-enheter kan parallelkobles for flere tenninger

i samme lokale. Enhetene kan innstilles med gruppeadresse

for individuell styring fra svakstrøms trykknappgrensesnitt

eller trådløs fjernbetjening.

Trios passer godt til mindre kontorbygninger, industriområder,

skoler, sportshaller og restauranter samt til

renoveringsprosjekter.

Trios kan leveres til henholdsvis tak- vegg- eller DIN-montering

i tre forskjellige funksjonsutgaver. LRC 1010/LRC

1015 er utelukkende for lys av/. LRC 1020/LRC 1025

er til lys av/ og regulering. Den siste og mest avanserte

modellen LRC 1030/LRC 1035 har lys av/ og regulering

med mulighet for endring av utvalgte funksjoner/parametre

via gratis software, som kan lastes ned fra

www.philips.no/trios.

Funksjon

+12V forsyning

GND

+5V forsyning

IR

Trykknapp

Potentiometer

RC5 Trykknapp-interface

10 mA

maks. 5


Tekniske data

Spenningsforsyning: 230 Vac, (10% 50 Hz/60 Hz)

Effektforbruk: 2,8 W uten sensor

3,6 W med sensor

Utgangsbelastning: 1150 VA ved enhver type belastning

Reguleringsutgang: LRC 1020/LRC 1025: En utgang med 1-10 Vdc kan belastes med opp til 25 mA.

LRC 1030/LRC 1035: To utganger med 1-10 Vdc kan belastes med opp til 20 mA.

Tilslutning: Skruetilslutning for 0,5 - 2,5 mm 2 ledning

Innganger:

Digital inngang: Aktiv lav, impuls-funksjon for lys av/.

Analog inngang:

Sensor-inngang:

1 - 10 Vdc, kan belastes med opp til 1 mA.

Forsyning:

Maks. antall av sensorer:

+ 12 Vdc (10%, 50 mA.

+ 5 Vdc (10%, 10 mA.

Bevegelsessensor(er): Maks. 5 hvis ingen trykknapp-kodesender eller lysføler er tilkoblet

Lysføler: Maks. 1

Infrarød mottaker(e): Maks. 5

Multi-sensor(e): Maks. 5, kun én lysføler må være aktiv

Trykknapp-kodesender:

Sensor:

Maks. 5, hvis ingen tilstedeværelsessensor eller lysføler er tilsluttet

Bevegelsessensor: Tidsforsinkelse for slukking = 0 - 45 min. (tiden innstilles sensoren)

Tilslutning: RJ 12 modulerbart stikk

Følgende produkter brukes i forbindelse med Trios lysstyring:

Type EAN-nr. El.nr.

Trios for lys av/ LRC 1010 8711559 516431 3328817

Trios for lys av/, montering over himling/i skap LRC 1015 8711559 516448 1407067

Trios for lys av/ og regulering LRC 1020 8711559 516455 3378091

Trios for lys av/ og regulering, montering over himling/i skap LRC 1025 8711559 516462 1407068

Trios for lys av/ og regulering, prg. LRC 1030 8711559 515830 1407069

Trios for lys av/ og regulering i to zoner, prg., montering over himling/i skap LRC 1035 8711559 515861 1407070

Multisensor, himlingsmontert LRI 8134 8711559 519043 3328829

Bevegelsessensor, himlingsmontert LRM 8114 8711559 519067 3328830

Sensorhus til LRI 8134 og LRM 8114 for montage direkte tak LRH 8100 8711559 519203 3328831

Bevegelsessensor, veggmontering LRM 8115 8711559 517223 3328820

Bevegelsessensor, veggmontering LRM 8116 8711559 518411 3328826

Trykknapp-interface LCU 8020 8711559 516561 1407071

IR-fjernbetjening IRT 8010 8711559 517537 3309536

Veggholder til IRT 8010 LRH 8010 8711559 517971 1407099

IR-fjernbetjening IRT 8030 8711559 517636 3328823

mer informasjon www.philips.no/trios

Lysstyring 19


For ytterligere opplysninger:

Philips Lighting

Philips Norge AS

Sandstuveien 70

Postboks 1 Manglerud

NO-0612 Oslo

Telefon: 22 74 80 00

Telefax: 22 74 80 10

Innholdet i denne brosjyren kan forandres

uten forutgående varsel.

Mars 2010

20

Lysstyring

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter forbeholdes. Hel eller delvis gjengivelse er ikke tillatt uten forutgående, skriftlig tillatelse

fra innehaveren av opphavsretten. De informasjoner som gis i denne brosjyre, er ikke en del av et tilbud

eller kontrakt. Innholdet er så nøyaktig og litelig som mulig, men det kan endres uten varsel. Utgiveren

tar seg intet erstatningsansvar som følge av eventuelle konsekvenser ved bruk av informasjonene.

Ved annen offentliggjørelse medfører dette ikke noen form for overdragelse av lisens i henhold til patentog

andre industrielle eller immaterielle rettigheter.

03-2010

More magazines by this user
Similar magazines