Undervisningsmappe - Folkekirkens Nødhjælp

noedhjaelp.dk

Undervisningsmappe - Folkekirkens Nødhjælp

Undervisningsmappe

Kære lærer,

I denne mappe findes 22 øvelser af forskellig sværhedsgrad til elever i 0.-3. klasse. Alle øvelserne

relaterer direkte eller indirekte til Bamse og Blyant indsamlingen og musikforestillingen med

Kamelkaravanen. Lærervejledning står i bundgrafikken.

Differentieret sværhedsgrad

Øvelserne er lavet, så de spænder over helt lette øvelser med farvelægning og ’vendespil’ rettet

mod 0. klasse op til lidt sværere læseøvelser, der kan indgå som element i danskundervisningen

for 3. klasse. To læseøvelser er tænkt som højtlæsning ved læreren, mens to andre er læseopgaver

for børnene.

Faglig spredning

Opgaverne er udarbejdet så der både er øvelser i dansk, regning, musik, spil og leg. Et par af

opgaverne integrerer flere discipliner.

Historier fra det virkelige liv

I den svære ende af øvelserne findes fire små tekster, der tager udgangspunkt i fire flygtningebørn.

Folkekirkens Nødhjælp har i samarbejde med en journalist rejst rundt til flygtningelejre

i Mellemøsten for at interviewe flygtningebørn og deres familier. Det er der kommet en bog

ud af, der udgives i sensommeren 2008. Bogen er for 10. klasse og gymnasiet, og Folkekirkens

Nødhjælp fremsender et par eksemplarer til jeres skole.

Fra bogen har vi hentet fire historier om børnene Malik, Shradeh, Huda og Suhail, der hver har

deres oplevelse af, hvad det vil sige at være flygtning.

For yderligere materiale og information:

Al undervisningsmaterialet kan downloades gratis fra Folkekirkens Nødhjælps website

www.noedhjaelp.dk

Bogen om flygtningebørn bliver distribueret til jeres skole, men kan også købes på

www.noedhjaelp.dk

CD’en med tekst og musik fra Kamelkaravanen sendes til jer efter sommerferien og kan

også købes på www.noedhjaelp.dk

Spørgsmål til materialet og til flygtningeproblematikken kan stiles til Morten Ronnenberg

Møller (mro@dca.dk) fra Folkekirkens Nødhjælp.

God fornøjelse!

Undervisningsmaterialet er produceret i foråret 2008 af Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde

med Kamelkaravanen.

Eksterne lærerkonsulenter: Karsten Møller og Lasse Carlsen Nizam • Arabisk konsulent: Katrine

Dichmann • Illustrationer: Cæcilie Trier • Grafisk design: Anne Mousten.


Indhold

Læseopgave 1 (let) - Suhail er flygtning

Læseopgave 2 (let) - Vi er bedre end Real Madrid

Læseopgave 3 (svær) - Min far er mekaniker

Læseopgave 4 (svær) - Jeg har set min bedstefars nøgle

Farvelægning med stavelser

Farvelægning med ordklasser

Farvelægning med tal (let)

Farvelægning med tal (svær)

Tegning med tal

Krydsord (let)

Krydsord (svær)

Krydsord (meget svær)

Skriveopgave

Lyt og tegn

Lær at skrive arabisk

Musik og leg - 120 tæer

Musik og leg - Tulkarem

Musik og leg - Op i det blå

Regneopgaver (let)

Regneopgaver (svær)

Vendespil - side 1 af 2

Vendespil - side 2 af 2

Regler til Kamelspillet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24


Læseopgave 1

Suhail er flygtning

Suhail er 11 år gammel. Han bor i Palæstina. Hans farfar blev dræbt i en krig

for 60 år siden. Så måtte resten af familen flygte til en flygtninge-lejr. Suhail og

hans familie har nu boet her i 60 år, men de bliver stadig kaldt flygtninge. Så

det er svært at føle sig hjemme.

Engang var Suhails familie fattig. Nu har hans far et arbejde. De har bygget

et fint og stort hus. Men de ejer ikke noget jord. Det synes folk på egnen er

vigtigt, at man gør. Her har folk altid været landmænd. Derfor har de ikke

meget respekt for Suhails familie.

Suhail går i skole i flygtninge-lejren. Her bor hans venner også. Om aftenen

kommer han hjem til det store hus. Han deler værelse med sin bror. For det er

mest hyggeligt!

Hvorfor er det vigtigt at eje jord?

Hvorfor deler Suhail værelse med sin bror?

Hvor tror du, Suhail føler sig hjemme?

Suhail vil gerne være læge en dag. Hvad vil du gerne være en dag?

Lad eleverne selv læse teksten eller læs den højt for dem, og diskuter så teksten skriftligt eller

mundtligt, evt. ud fra arbejdsspørgsmålene.

Hans Henrik Fafners fulde version af teksten om Suhail (Kærlighed til jorden) kan downloades

fra www.noedhjaelp.dk. Her finder du også resten af undervisningsmaterialet.

undervisningsmateriale • 1


Læseopgave 2

Vi er bedre end Real Madrid

Huda er en pige på 14 år. Hun bor i en flygtninge-lejren i Jordan. Men hun

kommer faktisk fra Palæstina.

Folk bor meget tæt i lejren. Og der er så mange børn i skolen, at den har åbent

helt til om aftenen! Engang lærte man om Palæstina i skolen. Men det gør

man ikke mere. Så Huda er bange for, at de skal glemme deres land. Når Huda

bliver voksen, vil hun være lærer. Så kan hun fortælle børnene om

Palæstina.

Lejren har sit eget fodboldhold. Og de er rigtigt gode. Nogle gange spiller de

faktisk i TV. Og så bliver alle stolte og siger: ”Vi er bedre end Real Madrid!”

Hvorfor er alle stolte af deres fodboldhold?

Er det er vigtigt at lære om sit land i skolen?

Tror du, at lejrens hold er bedre end Real Madrid? Hvorfor siger Huda det?

Hvordan er det at bo så tæt som i en flygtningelejr?

Lad eleverne selv læse teksten eller læs den højt for dem, og diskuter så teksten skriftligt eller

mundtligt, evt. ud fra arbejdsspørgsmålene.

Hans Henrik Fafners fulde version af teksten om Huda (Vi er bedre end Real Madrid) kan downloades

fra www.noedhjaelp.dk. Her finder du også resten af undervisningsmaterialet.

undervisningsmateriale • 2


Læseopgave 3

Min far er mekaniker

Shradeh er en dreng på 10 år, og han bor sammen med sin familie i en flygtningelejr

i landet Jordan. En flygtningelejr er et sted, hvor folk, som er flygtet

fra krig, bor meget tæt i små huse. Flygtningelejren er ikke rigtig en del af

resten af landet, og derfor er det svært at få en uddannelse og at få et arbejde.

Men Shradeh er heldig, for hans far arbejder som mekaniker, og når Shradeh

ikke er i skole, hjælper han sin far med at reparere biler. Han kan godt lide at

hjælpe til i værkstedet, og han er dygtig til det.

Egentlig kommer Shradeh og hans familie slet ikke fra landet Jordan – de er

nemlig flygtninge og kommer fra en landsby i Gaza, der ligger i nabolandet

Palæstina. Men for 60 år siden udbrød der krig mellem Palæstina og Israel,

så Shradeh’s bedsteforældre måtte flygte. Først flygtede de sammen med en

masse andre mennesker til en flygtningelejr et andet sted i Palæstina, og her

blev Shradeh’s far født. Men efter nogle år i den første flygtningelejr blev de

alle sammen tvunget til at flygte igen, og til sidst endte de i en ny flygtningelejr

i Jordan, hvor Shradeh blev født. Her bor de stadig i dag - 60 år efter at

bedsteforældrene flygtede.

Shradeh har aldrig kendt sine bedsteforældre eller besøgt deres gamle landsby

i Gaza. Men han drømmer om at besøge den engang, for Shradeh og hans

familie savner deres hjemland og håber at kunne vende tilbage en dag. Indtil

da vil Shradeh gå i skole og prøve at få en uddannelse – måske som

mekaniker! Shradeh vil nemlig gerne selv være med til at bestemme over sit

liv og sin fremtid, men det er svært, når man vokser op i en flygtningelejr.

Som du kan høre, har Shradehs familie boet mange steder.

Hvor tror du, de føler sig hjemme?

Hvordan og hvorfor er det anderledes at vokse op i en flygtningelejr?

Hvorfor tror du, at Shradeh godt kan lide at hjælpe sin far i værkstedet?

Hvad tror du, et flygtningebarn som Shradeh drømmer om?

Lad eleverne selv læse teksten eller læs den højt for dem, og diskuter så teksten skriftligt eller

mundtligt, evt. ud fra arbejdsspørgsmålene.

Hans Henrik Fafners fulde version af teksten om Shradeh (Tilbage til lejren) kan downloades fra

www.noedhjaelp.dk. Her finder du også resten af undervisningsmaterialet.

undervisningsmateriale • 3


Læseopgave 4

Jeg har set min bedstefars nøgle

Malik er en dreng på 6 år, og han bor i en flygtningelejr, der hedder Zarca.

Hver søndag er der en bazar i flygtningelejren - en bazar er et arabisk gademarked,

hvor der er boder, og man kan købe alt fra oksekød og agurker til

kjoler og tallerkener. Det smarte ved at holde åbent netop om søndagen er,

at om søndagen har alle andre fri, og så har de tid til at komme og købe ind i

flygt ningelejren. Og dem der bor i Zarca har brug for pengene, for man er fattig,

når man bor i en flygtningelejr. Der er nemlig ikke særlig meget arbejde.

Men Malik og hans venner leger bare, på gaden og i bazaren.

Malik’s familie er fattig, for det er kun Maliks far, der har et arbejde i et værksted,

hvor der ikke engang er særlig mange kunder. Malik fortæller, at de er

12 mennesker i hans familie – ham selv, hans far og mor, hans 8 søskende og

hans bedstefar, som også bor hos dem! Tænk jer, 12 mennesker i én familie!

Når Maliks far har betalt husleje, er der kun lige nok penge tilbage til, at han

kan købe mad til alle 12 i familien. Det er mest brød, olie, æg og grøntsager,

der er råd til. Kun nogle gange er der råd til kød og andet rigtigt lækker mad –

f.eks. på Malik’s fødselsdag, hvor de får kylling!

Malik og hans familie er flygtninge, fordi de måtte flygte fra krigen mellem Israel

og Palæstina for 60 år siden. Og de har ikke fået lov til at vende hjem endnu.

Men Malik’s far har fortalt ham historier om landsbyen, hvor der fandtes

de bedste agurker og figen-træer. Malik er stolt, når han fortæller: ”Jeg har set

min bedstefars nøgle”.

Hvorfor er Malik stolt, når han fortæller, at han har set sin bedstefars nøgle?

Hvad betyder nøglen for ham?

Hvorfor holder bazaren åbent om søndagen, hvor alle ellers har fri?

Hvorfor er det en særlig dag, når Maliks familie har råd til at spise kylling?

Hvordan tror du, det er at bo 12 mennesker sammen i én familie?

Kan man f.eks. huske navnene på alle sine brødre og søstre?!

Lad eleverne selv læse teksten eller læs den højt for dem, og diskuter så teksten skriftligt eller

mundtligt, evt. ud fra arbejdsspørgsmålene.

Hans Henrik Fafners fulde version af teksten om Malik (Nogle gange får vi kylling) kan downloades

fra www.noedhjaelp.dk. Her finder du også resten af undervisningsmaterialet.

undervisningsmateriale • 4


Farvelægning med stavelser

1 stavelse = grøn

2 stavelser = rød

3 stavelser = gul

4 stavelser = blå

ka • mel

by

Pa • læ • sti • na

san • dal

vand • pi • be

må • ne

Farv felterne efter hvor mange stavelser der er i ordene.

Farvekoden står øverst på siden.

bly • ant

sol

undervisningsmateriale • 5


Farvelægning efter ordklasse

Navneord = grøn

Udsagnsord = rød

Tillægsord = blå

klog

Lastbil

lille

stærk

at se

stor

Farv felterne ud fra ordklasserne.

Farvekoden står øverst på siden.

at gå

Bamse

sød

at spise

undervisningsmateriale • 6


Farvelægning med tal (let)

8 = blå

3 = grøn

6 = gul

9 = rød

5 - 2 =

1 + 7 =

3 + 3 =

10 - 4 =

Farv felterne ud fra resultaterne af regnestykkerne.

Farvekoden står øverst på siden.

2 + 4 =

7 + 2 =

undervisningsmateriale • 7


Farvelægning med tal (svær)

4 = blå

10 = grøn

5 = gul

7 = rød

13 - 3 =

1 + 2 + 4 =

8 - 1 =

3 + 1 =

10 - 3 =

3 + 4 = 6 + 4 =

9 - 5 =

9 - 2 =

Farv felterne ud fra resultaterne af regnestykkerne.

Farvekoden står øverst på siden.

7 - 3 =

5 + 5 =

7 + 3 =

20 - 10 =

11 - 6 =

2 + 2 =

4 + 1 =

3 + 7 =

5 + 0 =

17 - 10 =

4 - 0 =

10 - 4 =

9 + 1 =

10 - 3 =

15 - 10 =

5 + 2 =

4 + 0 =

7 - 3 =

3 + 1 =

undervisningsmateriale • 8


Tegning med tal

45

46

44

39

47

38

41

42

43

48

37

40

31

1

33

32

34

30

35

36

29

28

2 3

Forbind tallene med streger og farvelæg tegningen.

27

4

26

21

20

23

22

10

19

14

25

13

12

11

24

18

9

17

15

8

16

5 6

7

undervisningsmateriale • 9


Krydsord (let)

s

b n n

sky

sandal

banan

dør

land

far

a d

by

sol

mor

rose

mis

y

Indsæt de rigtige ord i felterne.

Ordene der skal bruges står nederst til venstre.

r s

m

s

f

r

undervisningsmateriale • 10


Krydsord (svær)

sandal

måne

telt

bamse

skole

lastbil

blyant

far

kamel

flaske

mor

å

s

b

a

Indsæt de rigtige ord i felterne.

Ordene der skal bruges står nederst til venstre.

k

f

a

b

y

t

m

a

t

l

e

t

undervisningsmateriale • 11


Krydsord (meget svær)

sol

kamel

enig

al

have

okay

k

e

m u

l l

h

v n

s n

marked

seng

komfur

flygtning

nakke

du

i

Indsæt de rigtige ord i felterne.

Ordene der skal bruges står nederst til venstre.

t

n a

arabisk

dadel

sok

ven

en

ad

a l

a

i

s k

y

d

undervisningsmateriale • 12


Skriveopgave

1. Er det vigtigt at hjælpe mennesker, der er flygtninge og lever andre steder i

verden? Hvorfor?

2. Hvordan er det at bo i en flygtningelejr?

Brug linierne til at svare på det ene eller begge spørgsmål.

Svarene kan læses op for klassen af den enkelte elev.

undervisningsmateriale • 13


Lyt og tegn

Bazarjagt:

Ting i mit hoved:

Lyt til sangene ’Bazarjagt’ og og ’Ting i mit hoved’ og tegn en tegning til hver af sangene her

på siden.

Tegninger kan hænges op i klassen – f.eks. som en arabisk verden-kollage.

undervisningsmateriale • 14


Lær at skrive arabisk - husk at arabisk skrives og læses fra højre

Kamel

udtale: ja • mal


Bamse

udtale: dib • baSandal


udtale: san • dal

Eleverne kan prøve kræfter med de arabiske skrifttegn og måske prøve at udtale ordene!

Man øver sig først ved at skrive oven på de fortrykte arabiske ord, og så kan man selv forsøge

på linierne nedenunder.Blyant


udtale: qa • lam ar-ra • sa • asFlygtning
udtale: laa • jii’


Musik


udtale: mu • sii • qa


undervisningsmateriale • 15


Musik og leg

Kamelkaravanen

5

" # #

9

" # #

14

" # #

20

" # #

25

" # #

"

!

# # $ %

"

al

Em7

"

" "

- tid når

" "

!

" & " " " "

går med

Min mor

D/f#

" "

vi får

" "

" "

" " " $

gæs

na-

boer-ne

kom-mer

og glor

1.2. 4.

Cmaj

$ %

Gm(6)/Bb

" & "

" " "

kan for- stå

Gm(6)/Bb

$ %

30

" # A/e

# $ $ %

Hm7

min bror

36

" # Aadd9

#

" $ '

41

" # #

49

E

"

" "

"

at

& " "

lug

&

!

D.C.

" & " " "

bru ger

'

" &

3. 5.

'

1.

A

-

D

slør,

" " "

Gmaj

ter

-

A

Dadd9

"

"

for vi

" " " %

2.

- lug

E

" # " "

den er svæ - æ æ r

E/g#

"

hund-red-

ty

Am/c

$ %

# " "

ten

A

" " "

-ten

" " " $

" & " " "

med al le de

%

$ '

G/a

%

120 tæer

$ %

" &

Gm(6)/Bb

$

" &

" "

og så er

"

" "

hun lidt skør,

Maren Rytter & Morten Schrøder

Lyt først til sangen på Kamelkaravanens CD, eller spil for (på klaver/guitar).

Syng sangen med eleverne.

Man kan også:

• Dele versene ud til enkelte elever eller mindre grupper, og så synge omkvædet sammen.

• Lave et rollespil ud af versene og lade eleverne lave små optrin, der passer til sangen.

• Tegn en tegning, der passer til teksten.

D

" " "

" " " " "

or

og syn-ger

som et horn

D

" " "

det'min mor

B

D/f#

"

bor så man - her

den er

$ '

Gadd9

" " " " " "

ge

" &

" " "

" &

- ve tæer

svær

C

E

" # " "

Dadd9

den er svæ - æ æ r

A/e

$ $ %

A

" " " " "

E

" &

$ '

$ '

" " " $

den er svæ - æ æ r

$

Em7

" ( " "

F#/A#

"


"

du

" " " $

Dmaj

# # ' ) )

tæer

"

$ ' $ %

- - kes

Gm(6)/Bb

' %

D/f#

"

Gm(6)/Bb

$ %

" &

" " "

-

ter

det'min mor

" " "

D

" " "

hund-red-ty

- ve tæer

A/e

$ $ %

A/e

'

" & C#m7

" & " & "

kan for stå

" & " " "

med al - le de

)

" &

" & " "

ser

hun dan-

$ %

$ '

Gadd9

" " " $

tæer

E/g#

Dadd9

" $ '

Em7

" ( " "

den er svæ - æ æ r

" "

for vi

E/g#

# "

H

bor så man

så "&

" "

så du

" " " $

" " " " " "

- ge her

# "

& " " " % # "

& " "

at lug-

" # # ) ) ) ) ) ) ) ) )

58

" # # ) ) ) ) ) ) ) ) )

ten

)

den er svær

)

undervisningsmateriale • 16


Musik og leg

Tulkarem

Kamelkaravanen Bossa-feel Maren Rytter & Morten Schrøder

A Dmaj

!

" #! " !

# # $ %

5

" # # C#(#9)

$ %

10

" # # D/e

& & %

15

" # Bb13

# %

20

" # #

28

G9

fel

& ' &

& '

/a

&

& %

Hvor kan man

i Tu l - ka rem

& ' &

F#m7

fin

Dmaj

& ' %

& & & ' % $ (

i Tu l - ka-rem

& ' & & & & & &

A6

& & &

så kan du se al' de sjo - ve ting

& ' &

et skæg

% %

C13

ov-er skæg

G9

E7#9

& '

& & &

Amaj

$

-

& & $ (

& ' %

de

/a

& ' %

en

Hm7

)

spis

' %

&

ba

A6 (D/e)

( *

E7#9

%

& '

/f#

-

Lyt først til sangen på Kamelkaravanens CD, eller spil for (på klaver/guitar).

Syng sangen med eleverne.

Man kan også:

• Arbejde med rytmerne i sangen: uddel percussion-instrumenter og anvis (bossa-) rytmer,

der passer til sangen.

• Lad eleverne danse frit, så det passer til stemningen i de forskellige dele af sangen.

& '

zar

Hm6

& & & &

kaf-fe

med gaf

& &

B

$

# %

& & & &

/e

& & %

der luk-ker klok-ken

C#m7

& & $

-

E7#9

%

& '

& & & &

fel

& &

Men hvis du hel' re vil bli - ve væk

/g#

(

& &

fem

Hm6

& ' & ' % $

Dmaj

$

& &

& &

/a

el-ler tag

E7#9

Og hvis du ger-ne

vil med der-ind

E7#9

& & $ (

Bb13

%

/e

(

& & & &

& & $ (

C13

& ' & & &

en fa- laf

& &

så får du al-drig

nog

$ ( * * * * * *

" # # * * * * * 4. Moskeen * synger * det er tid, * *

2. Hvor kan man finde

stort gråt skæg på tykke mænd?

- i Tulkarem

37

I tørklæde og kjole,

" # og # vandpiben * hedder * Ole*

* * * * * *

46

" # en # guitar * med kun * én streng? * * * det er * svært at * komme derhen * *

55

" # # - i Tulkarem * * * * * - til Tulkarem * * * *

Omkvæd

64

" # # * * * * * * * * *

73

" # # * * * * * * * * *

82

- i Tulkarem

3. Hvor kan man købe

- i Tulkarem

Damer spiller dabourka

med fem agurker

vi skal komme hjem

- til Tulkarem

Vi spiller fodbold på gaden,

og slås med hinanden med maden

- i Tulkarem

5. Der er en mur omkring,

- til Tulkarem

Med bil går det næppe,

bare tag dit flyvende tæppe

Omkvæd

" # # * * * * * * * * *

undervisningsmateriale • 17


Musik og leg

Kamelkaravanen

5

"# #

10

A

!

" #! "# !

#

Bb

% ' (

en

Bb

$

% %

% %

Så nu lig ger vi her

jeg vil hjem til min mor

Eb

% % % % %

Eb

% % % % %

2.

Eb

# $

"# $ $ $ ( #

% % ' %

16

"# #

Eb

)

op

vi

i det blå

F/a

% % % % )

Bb

$ (

/d

$ &

% '

% %

V i fly ver

$ (

Op i det blå

B Eb

F

% ' %

)

op

$ &

Bb

$

% %

jeg kni-ber

dig

% %

Bb

$

% %

og hvad er

% % %

nej,hold op du er stor

i det blå

F/a

% % % % %

i din tå

$ &

Bb

% % % % % '(

% % %

F

% %

det der sker?

F

%

% % %

Maren Rytter & Morten Schrøder

A

Eb

% %#

og vi har hin an

% %

Bb/d

%

vi er

' % % %

5

på spand

Bb

1.

Bb

- den

10

Bb

% % % % % $

Eb

# /d $

"# $ $ $ ( #

& % % ' %

tæp-pet

fly-

ver på skrå

/d

Eb

% % % % % % %

for at se om du drøm - mer nej, 21

(

% ' $ (

% '

16

"# #

Eb

)

op

21

F

Bb /eb /d /c Bb /eb /d /c

#

"# & * * * * * *

% % % % % % )

du,vi er li - ge her

29

"# # F

#

"#

% % % % % %

du,vi er li ge

29

4. ”Hvor tror du vi skal hen?” "# -

* * * * * ”det * er ørkenens * vind * *

# * *

"# # "#

* * * * * væk * fra kameler * og * sand, *

# * *

38

2. Vi ligger under tæpper og stads.

47

”Ej, la’ vær med at mas’”,

”nej, det er dig der spjætter”,

”nej, det er ikke mig” –

56

”jamen, men hvis det ikke er dig,

så det tæppet der letter”

Omkvæd 65

"# # Omkvæd

"#

* * * * * * * * *

# * *

"# # ”nu kan jeg se min by "#

* * * * * med * de røde * tage, * *

# * *

" ## min farmor savner mig nok

"#

* * * * * efter * så mange * dage” * *

# * *

3. Tæppet løfter os op,

giver 74ligesom

et hop,

og så er det ud ad døren,

folk de måber og glor,

kan ikke sige et ord,

83

og jeg er chaufføren

der bærer os fremad”,

op til bakkernes land,

vi er på vej hjemad

5. Vi synker gennem en sky; 56

duer letter i flok,

Omkvæd:

" ## * * * * * Ned * fra det * blå, jorden * lander "

* vi på,

## * *

ned fra det blå, tænk engang hvad vi så,

83

Men nu er vi tilbage – ”ja”, siger du,

" ## ”vi er lige her” "

* * * * * * * * *

## * *

Lyt først til sangen på Kamelkaravanens CD, eller spil for (på klaver/guitar).

Syng sangen med eleverne.

Man kan også:

• Arbejde med kor/svar-sang og de 2-stemmige harmonier: instruer eleverne i f.eks.

drenge/pige-stemmer i versene og lær dem at synge 2-stemmigt i omkvædene.

• Tegn en tegning, der passer til teksten.

Kamelkaravanen

!

" #! "# !

#

si'r

Bb

$

"#

% %

$ &

%

#

%

en

' (

% %

38

47

65

74

% %

% %

Så nu lig ger v

% % % %

jeg vil hjem til min mor

vi

i det blå

2.

F/a

% % % % )

Bb

)

- her

Bb

$ (

undervisningsmateriale • 18

$

/eb

&


Regneopgaver (let)

Læg sammen og træk fra: 4

+ 7

Gang tallene: 2 • 2 =

3 • 10 =

Indsæt det rigtige tal i rækken:

11 12 12 17 13 16 15

Lav regnestykker der giver 9:

5

+ 7

10

Regnestykker til matematiktimen.

4 • 3 =

5 • 5 =

4

- 4

15

- 2

13

2

+ 6

15

+ 4

7

5 • 4 =

3 • 3 =

3 5 4 1

3

+ 7

15

+ 11

20

7 • 3 =

1 • 11 =

12

- 6

6

9 7 6 5

6 9 3 7 8 4 5

+ -

+

+ 9

-

-

-

+

9

- 6

undervisningsmateriale • 19


Regneopgaver (svære)

Beregn areal

og omkreds

Halver: 20 46 18 22 102

Indsæt det rigtige

tal i rækken:

Læg sammen

og træk fra:

4 cm

3 cm 2 cm 5cm

1 cm

A =

O =

65 64 63 66 68 67 100 97 96 9 9 1 0 1 98

57 59 61 62 58 60 63

8

12

+ 29

Gang tallene: 10 • 2 = 40 3 • 4 = 12 7 • 4 = 40 20 • 4 = 80

Regnestykker til matematiktimen.

5 cm

A =

Fordobbel: 7 14 21 28 35

6

+ 6

24

43

- 12

6 cm

O = A =

27

- 11

O =

21 19 17 18 20 22

7

16

+ 29

30

A =

O =

4 cm

8

4

+ 90

102

undervisningsmateriale • 20


Vendespil (side 1 af 2 )

Lorem Farvelæg ipsum alle dolor billederne sit amet, og klip consectetur brikkerne adipiscing ud. Vend dem elit, set med eiusmod tegningen tempor nedad. incidunt et labore

et Brug dolore spillepladen magna aliquam. (side 2) og Ut få enim tegninger ad minim og ord veniam, til at passe quis sammen. nostrud exerc. Irure dolor in reprehend

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation Man kan sagtens ullamco spille laboris 3 eller nisi 4 sammen ut aliquip - bland ex ea alle commodo brikkerne consequat. og gør som nævnt ovenfor.

Hvert barn bruger sin egen spilleplade og tager en brik ad gangen efter tur.

undervisningsmateriale • 21


Vendespil (side 2 af 2 )

Sol og sky

Måne

Banan

Vandpibe

Kirke Sandal Bamse

Far og mor

Moské

Blyant

Bog

Kamel

Telt

Lorem Farvelæg ipsum alle dolor billederne sit amet, og klip consectetur brikkerne adipiscing ud. Vend dem elit, set med eiusmod tegningen tempor nedad. incidunt et labore

et Brug dolore spillepladen magna aliquam. (side 2) og Ut få enim tegninger ad minim og ord veniam, til at passe quis sammen. nostrud exerc. Irure dolor in reprehend

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation Man kan sagtens ullamco spille laboris 3 eller nisi 4 sammen ut aliquip - bland ex ea alle commodo brikkerne consequat. og gør som nævnt ovenfor.

Hvert barn bruger sin egen spilleplade og tager en brik ad gangen efter tur.

Penalhus

Flaske

Palme

undervisningsmateriale • 22


Regler for Kamelspillet

I alt findes 30 felter på spillepladen, og det gælder om at komme først

fra start til mål.

Hver spiller vælger en brik (en knap, mønt eller blyantspidser), og derud over

skal man bruge 1 terning – så er man klar til at spille.

Man skal være minimum 2 for at spille.

Når man lander på et af de markerede felter, læser man på

spille vejledningen, hvad man skal gøre.

Felt 5:

Du drikker på thé og ryger vandpibe i ørkenen – vent 1 omgang.

Felt 7:

Du får lov at ride med på kamelen – slå 1 ekstra slag.

Felt 11:

Du bliver bange for brilleslangen og må flygte – ryk 3 felter tilbage.

Felt 15:

Du danser med damerne i bazaren –

hop rundt om bordet på ét ben og slå et ekstra slag.

Felt 20:

Du låner et flyvende tæppe og - rykker hen på felt 27.

Felt 21:

Du glider i en banan – ryk 4 felter tilbage.

Felt 22:

Du besøger en ven der bor i byen – vent 1 omgang.

Felt 26:

Vælg én af dine medspillere – Hvem kan slå højst med terningen?

Vinderen rykker 3 felter frem, og taberen rykker 2 felter tilbage.

Felt 28:

De to gamle mænd er faret vild, og du må vise dem vej - vent 1 omgang.

Kamelspillet

undervisningsmateriale • 23

More magazines by this user
Similar magazines