Robust pengepolitikk i en urolig verden - Norges Bank

norges.bank.no

Robust pengepolitikk i en urolig verden - Norges Bank

Differanse mellom pengemarkedsrenter og

forventet styringsrente 1)

Prosentenheter. 1. januar 2007 – 27. januar 2011

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

USA

Norge (anslag)

Euroområdet

0

jan. 07 jul. 07 jan. 08 jul. 08 jan. 09 jul. 09 jan. 10 jul. 10 jan. 11

1) Avledet fra Overnight Indexed Swap (OIS) Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank

Norges Bank Pengepolitikk

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2