Norske klonarkiv i frukt - Skog og landskap

skogoglandskap.no

Norske klonarkiv i frukt - Skog og landskap

Innhald

FØREORD............................................................................................................................................................. 2

INNLEIING ............................................................................................................................................................ 3

OMTALE AV DEI EINSKILDE KLONARKIVA ............................................................................................... 5

KYSTMUSÉET/ HVALER FRUKTPROSJEKT .......................................................................................................... 5

INSTITUTT FOR PLANTE- OG MILJØVITENSKAP VED UMB .................................................................................. 8

HEDMARKSMUSEET - STIFTELSEN DOMKIRKEODDEN ..................................................................................... 10

LIER BYGDETUN................................................................................................................................................ 12

NORSK HAGEBRUKSMUSEUM........................................................................................................................... 15

LUND BYGDEMUSEUM OG KULTURBANK .......................................................................................................... 17

VIGATUNET....................................................................................................................................................... 19

HARDANGER FOLKEMUSEUM ........................................................................................................................... 22

HARDANGER FOLKEHØGSKULE/ BIOFORSK VEST ULLENSVANG.................................................................... 25

HJELTNES GARTNARSKULE/ GRØNT KOMPETANSESENTER ............................................................................ 27

NORSK FRUKTMUSEUM .................................................................................................................................... 29

NORDFJORD FOLKEMUSEUM............................................................................................................................ 32

KARNILSTUNET................................................................................................................................................. 34

MERKING I FELTA............................................................................................................................................ 36

FELLES PROBLEMSTILLINGAR OG UTFORDRINGAR.......................................................................... 37

FORSLAG TIL TILTAK..................................................................................................................................... 39

VEDLEGG 1. STATUS FOR INNSAMLA SORTAR OG MANDATSORTLISTER ................................. 41

1

More magazines by this user
Similar magazines