Beiteflora for klassifisering av innmarksbeite i AR5 - Skog og landskap

skogoglandskap.no

Beiteflora for klassifisering av innmarksbeite i AR5 - Skog og landskap

Krav til innmarksbeite

Det er mange krav til innmarksbeite i AR5. Disse er beskrevet i

Veileder for klassifisering av innmarksbeite i AR5. Se under Vedlegg

på: http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/ar5_klassifikasjonssystem

Ett av kravene gjelder vegetasjonsdekke: “Arealet må være dominert

av (minst 50%) kulturgrasarter og beitetålende urter.”

Her presenteres de viktigste artene som skal regnes med:

• Kulturgras

• Beitetålende urter.

I tillegg presenteres også arter som ikke skal regnes med:

Skogsgras

• Kulturugras

• Gjengroingsarter

2

More magazines by this user
Similar magazines