Beiteflora for klassifisering av innmarksbeite i AR5 - Skog og landskap

skogoglandskap.no

Beiteflora for klassifisering av innmarksbeite i AR5 - Skog og landskap

• Engkvein

• Engrapp

• Rødsvingel

• Gulaks

• Fjelltimotei

• Sølvbunke

• Rapparter

• Engsvingel

• Engreverumpe

• Timotei

• Hundegras

• Englodnegras

Kulturgras

Grasarter som skal regnes

med når en vurderer

grasdekning i innmarksbeite

er grasarter som blir fremma

ved beiting, som gir god

produksjon og som er gode

beitearter.

Slike arter blir her kalt

kulturgras. Dette er i første

rekke breiblada arter.

3

More magazines by this user
Similar magazines