Beiteflora for klassifisering av innmarksbeite i AR5 - Skog og landskap

skogoglandskap.no

Beiteflora for klassifisering av innmarksbeite i AR5 - Skog og landskap

• Topp åpen eller smal, slakk. Inneragn

nesten snaue eller gråhårete. Med

tydelig brodd.

• Nedre bladslirer røde eller mørkfarget.

• Rotblad sammenrulla og smale,

stengelblad oftest flate og breie.

• Høyde 20-70 cm

• Vokser i matter med lange

underjordsrenninger.

• Formrik med flere underarter

• Åpen skog, eng og beitemark,

vegkanter og skrotemark

• Vanlig i hele landet til godt over

skoggrensa, danner gjerne tette matter

i strandeng

Rødsvingel

Foto: Kristin Vigander

6

More magazines by this user
Similar magazines