Beiteflora for klassifisering av innmarksbeite i AR5 - Skog og landskap

skogoglandskap.no

Beiteflora for klassifisering av innmarksbeite i AR5 - Skog og landskap

• Topp 2-5 cm, først grønn, senere

lysebrun. Småaks og skaft med hår.

• Strå uten greiner.

• Hårete slirer. Blad 3-5 mm brede.

Slirehinne butt, med hår i kanten.

• Størrelse10-40 cm.

• Særegen smak av kumarin hvis en

tygger på strået.

• I fjellet finnes en nærstående art –

fjellgulaks, som også kan regnes som

beitegras

• Beita skog, beitemark, lynghei og

vegkanter

• Vanlig i lavlandet og dalførene nord til

Troms

Gulaks

Foto: Jutta Kapfer

7

More magazines by this user
Similar magazines