Norsk Svømming nr 6 - Norges Svømmeforbund

svomming.no

Norsk Svømming nr 6 - Norges Svømmeforbund

Foto: Bo Norseng


[Innhold]

6 Kortbane-EM i Helsingfors

Den norske troppen i Europamesterskapet kortbane kan koste på seg

et smil etter innsatsen i Finland, hvor Hetland og Oen sørget for

medaljene. Foto: Per Rune Eknes

32 6 gull til Norge i stup-nordisk

16 norske medaljer ble resultatet under nordisk mesterskap i stup i

Danmark. Gullrekka (bak f.v.) Espen Gilje Bergslien, Eirik Valheim,

Timo Klami, Espen Valheim og Kristoffer Jørgensen. Foran f.v. Amund

Nordal Gismervik, Thea Moen Aars, Kelsey C. Jørgensen, Ingvild Tajet

og Kjetil Straum Vestvik. Foto: Dag Bergslien

Norges Svømmeforbund

Tlf. 21 02 90 00

Fax 21 02 96 71

post@svomming.no

www.svomming.no

Generalsekretær

Bjørn Soleng

tlf. 21 02 96 75

bjorn@svomming.no

Systemutvikler

John Erlend Christiansen, tlf. 909 73 709

jech@medley.no

Idrettskonsulent

Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 73

ingrid@svomming.no

Idrettskonsulent

Brit Wormdal, tlf. 21 02 96 79

brit@svomming.no

Idrettskonsulent

Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 72

tore@svomming.no

Administrasjonskonsulent

Tor Arne Volden, tlf. 21 02 96 74

tor.arne@svomming.no

10 Medalje- og

rekorddryss i VM

VM for funksjonshemmede i

Durban ga 6 medaljer, hvorav

Cecilie Drabsch stod for 2 av

dem ved sin eminente svømming.

Foto: Morten Eklund

12 Fyldig omtale

junior-svømming

I denne utgaven av Norsk Svømming

finner du fyldig omtale,

analyse og resultater fra både

NM i Kristiansund og nordisk

mesterskap i Finland.

38 Svøm deg til Island

Mosjonskampanjen 2007 starter

snart opp. Bli med og Svøm deg

til Island!

Sekretær

Joacim Lilleåsen, tlf. 21 02 96 78

joacim@svomming.no

Økonomikonsulent

Leif Håvard Bakken

tlf. 21 02 96 77

haavard@svomming.no

Sportssjef

Petter Løvberg

tlf. 97 06 07 95

petter@svomming.no

6


Postboks 153 - 2302 Hamar

Nr. 6, 2006 - 58. årgang

Offisielt organ for

Norges Svømmeforbund

Serviceboks 1

Ullevål Stadion (US)

Sognsveien 75, 0840 OSLO

Tlf. 21 02 90 00, fax 21 02 96 71

www.svomming.no

Official Magazine for

The Norwegian Swimming

Federation (NSF)

Ansvarlig redaktør

Bo Norseng

Mobil 950 68 540

Telefax 62 51 99 71

Epost bnorseng@online.no

Redaksjon

Bjørn Soleng

Tlf. 21 02 96 75/934 21 799

Epost bjorn@svomming.no

Tore de Faveri

Tlf. 21 02 96 72/480 62 662

Epost tore@svomming.no

Terrie Miller

Tlf. 970 28 207

Epost tmiller@modest.no

Utgivelse og abonnement

Foto-, Presse- & PR-service

Postboks 153, 2302 Hamar

Tlf. 62 51 99 72

Telefax 62 51 99 71

Epost pressepr@online.no

Abonnement

Kr. 410,- pr. år

Abonnementet løper til det

blir skriftlig oppsagt.

Lagspliktig abonnement

5 eks. av hvert nr. kr. 500,-

6 utgaver pr. år.

Bladet selges ikke i løssalg.

Bankgirokontonr.

6161.05.34707

Opplag 6.400 eks.

Redaksjonen avsluttet

11. desember 2006

Utgivelsesdato

23. desember 2006

Grafisk produksjon

Foto-, Presse- & PR-Service, Hamar

Epost pressepr@online.no

Trykk DMT® • 62 35 18 30

Gjengivelse med stoff og bilder er tillatt

under forutsetning av kildeangivelse.

Signerte artikler er nødvendigvis ikke

Norges Svømmeforbunds offisielle eller

redaktørens syn, og står således for artikkelforfatterens

egen regning. For signerte

artikler står forfatteren selv ansvarlig.

Norsk Svømming gjør oppmerksom på at

alt innhold i dette bladet også publiseres

på NSFs internettsider.

Forsidebildet

Katharina Stiberg ble den suverent beste

utøveren i junior-NM i Kristiansund.

Foto: Bo Norseng

Glad i vann

VARAMEDLEM TIL

FORBUNDSSTYRET

– Om integreringsprosessen

I 2004 tok NSF over ansvaret for svømming for

funksjonshemmede. Dette innebærer at funksjonshemmede

skal ha tilbud på klubb, krets og

forbundsplan. Dette være seg svømmeopplæring,

treningstilbud, utdanning m.m.

Selv om det både før og etter overtakelsen har vært jobbet

mye i Svømmeforbundet med tilrettelegging, er dette en

tidkrevende prosess. Til tross for at vi har holdt en del kurs i

klubber og kretser, informert på nettsidene og i dette bla-

det, vil nok mange fortsatt mene at de ikke har hørt så mye om prosessen.

Landslaget for funksjonshemmede har et bra internasjonalt nivå, senest i begynnelsen

av desember under VM i Sør-Afrika tok våre svømmerne en rekke medaljer.

Landslaget har fått bedre betingelser enn tidligere, og dette har blant annet gitt

seg utslag i høyere aktivitet og bedre prestasjoner. Regelverket for klassifisering er

vanskelig, og kan for mange oppleves urettferdig. Vi har fått noen erfaringer vi gjerne

skulle ha vært foruten, men samtidig har vi også lært en del av dette. Helt rettferdig

vil nok regelverket aldri bli, men vi har mulighet til å påvirke dette på sikt,

hvis vi spiller våre kort riktige.

Vår største utfordring er tilbudet i klubbene. Ser man befolkningen under ett, er det

få funksjonshemmede innbyggere. Dette medfører igjen at det er få funksjonshemmede

idrettsutøvere, og miljøet vil derfor være lite sammenlignet med det totale

idrettsmiljøet. Gjennomgående i evalueringsprosessen i norsk idrett har vært at

funksjonshemmede, også på trening, har behov for sosial omgang med andre funksjonshemmede.

Som følge av ovennevnte vil det ikke være behov for tilbud til funksjonshemmede

svømmere i hver klubb. Det er viktigere å ha noen klubber i hver krets hvor både

miljøet og kompetansen kan bygges opp.

Vi er nå i sluttfasen av arbeidet med boken om svømmeopplæring for funksjonshemmede.

Vi hadde kurslærerkurs på Beitostølen helsesportsenter i november, hvor

deltakerne bl.a. underviste funksjonshemmede barn og ungdom i bassenget. Kurslærerne

erfarte at det ikke er noen forskjell på å undervise funksjonshemmede og

andre. Dette er en viktig erfaring å ta med seg videre. Vi mennesker er nå en gang

slik at det vi ikke kan noe om tar vi avstand fra, og av uvitenhet gjør vi av og til

ting mye vanskeligere enn de faktisk er.

På vegne av forbundsstyret ønskes alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Trude Halvorsen

– Om (hoved)anlegg og husbanken!

Nylig avholdt ledelsen i Norges Svømmeforbund et

anleggsmøte på statsministerens kontor. Det har

lenge vært jobbet med svømmehallsmilliarden for

å få vann i tomme basseng, og Jens Stoltenberg

gikk som kjent til valg bl.a. på dette løftet.

REDAKTØR

Den sittende regjering har fått mye kritikk for ikke å ha oppfylt

dette valgløftet, og det var derfor naturlig for Svømmeforbundet

sammen med sin samarbeidspartner LO, å ta et slikt initiativ for å få fortgang

i prosessen.

Parallelt med svømmehallsmilliarden har president Per Rune Eknes & Co. arbeidet for

at flere svømmehaller kan bli rehabilitert ved hjelp av rentefrie lån fra Husbanken.

De signaler som har kommet tilbake så langt, er at Kirke- og utdanningskomiteen på

Stortinget går inn for at låneordningen til skolebygg også skal gjelde svømmeanlegg

generelt. F.o.m. 2008 vil det derfor trolig bli en ekstrabevilgning på statsbudsjettet.

Nærmer vi oss svømmehallsmilliarden?

Ellers går våre gratulasjoner til Bergen kommune som gjennom en god søknad til

NSFs styre, igjen er inne som utbygger av hovedanlegget for svømmeidrettene.

Etter nærmest å ha gått fra mageplask til mageplask, har Bergen omsider klart å

karre seg i land med en anleggssøknad som borger for et Europamesterskap (kortbane)

i Norges Svømmeforbunds 100års-jubileumsår i 2010!

Skuffelsen hos de to andre søkerne etter at hovedanleggsstatusen ble frigjort tidligere

i høst, Bærum og Stavanger, var naturligvis stor, men det er selvsagt å håpe

at begge steder vil kunne klare å realisere sine meget gode prosjekter. Jeg vet at

NSF vil gi solid støtte til begge, selv om hovedanlegget altså allikevel gikk til Bergen,

som forøvrig regner med at det nye anlegget som (omsider) er lokalisert på

Nygårdstangen, skal koste 472 mill.kr! Vi går et spennende nytt år i møte!

Bo Norseng

Forbundsstyret (FS)

i Norges Svømmeforbund

President

Per Rune Eknes

Lambertseter SK

Visepresident

Bente Grødem Johnson

Pingvin Stupklubb

Styremedlem

Tor Aage Dæhli

Hamar IL svømming

Styremedlem

Judith Holm

Madla Svømmeklubb

Styremedlem

Kjell Jan Nådland

Frisinn Sportsklubb

Varamedlem

Trude Halvorsen

Tønsberg Svømmeklubb

«Utstyrsleverandør til

landslagene

i svømming»

«Samarbeidspartner

til NSF»

«Leverandør

av energitilskudd

til elitelandslaget

i svømming»

Har du tilbakemeldinger

å komme med, eller

ønske om innlegg,

send oss en epost på

pressepr@online.no

(alle manus må

sendes elektronisk).


1850 MYSEN

tlf. 69 89 24 44

E-mail: ior@ior.no

www.ior.no

HVIDE SANDE

SVØMMELEIR

I DANMARK 25 M BASSENG

For de som ønsker treningsleir i kortbanebasseng har vi flere alternativer

som holder god standard. Stedene har forskjellig bostandard,

men felles for alle er at de er vant til å ha svømmegrupper.

HIRTSHALS

LØKKEN

VILDBJERG

HOBRO

THYREGOD

SKAGEN

SÆBY

HIRTSHALS

Innkvartering: Idrettssenter,

4-6 sengs rom

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: På stedet

HOBRO

Innkvartering: Vandrerhjem,

4-6 sengs rom

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: 100 m fra

bostedet

HVIDE SANDE

Innkvartering: Vandrerhjem,

4-sengs rom

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: 100 m fra

bostedet

LØKKEN

Innkvartering: Idrettssenter,

4-8 sengs rom

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: På stedet

SKAGEN

Innkvartering: Idrettssenter,

sovesal med

køyesenger

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: På stedet

SÆBY

Innkvartering: Vandrerhjem

4-8 sengs rom.

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: 100 m fra

bostedet

THYREGOD

Innkvartering: Idrettssenter,

3-sengs rom.

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: På stedet

VILDBJERG

Innkvartering: Idrettssenter,

4-sengs rom.

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: På stedet

Prisliste svømmeleirer Danmark 2007

Antall døgn på stedet 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HIRTSHALS 1120,- 1520,- 1920,- 2320,- 2720,- 3120,- 3520,- 3920,- 4320,-

HOBRO 1260,- 1750,- 2240,- 2730,- 3220,- 3710,- 4200,- 4690,- 5180,-

HVIDE SANDE 1195,- 1645,- 2095,- 2545,- 2995,- 3445,- 3895,- 4345,- 4795,-

LØKKEN 1190,- 1615,- 2040,- 2465,- 2890,- 3315,- 3740,- 4185,- 4590,-

SKAGEN 1080,- 1460,- 1840,- 2220,- 2600,- 2980,- 3360,- 3740,- 4120,-

SÆBY 1180,- 1610,- 2040,- 2470,- 2900,- 3330,- 3760,- 4190,- 4620,-

THYREGOD 1220,- 1690,- 2160,- 2630,- 3100,- 3570,- 4040,- 4510,- 4980,-

VILDBJERG 1350,- 1860,- 2370,- 2880,- 3390,- 3900,- 4410,- 4920,- 5430,-

Prisene inkluderer båtreise Kristiansand/Larvik/Oslo - Hirtshals/Frederikshavn t/r, opphold på

stedet det ønskede antall døgn, helpensjon dvs. 3 daglige måltider, 2 x 2 timer daglig trening i

25 m basseng, assistanse av kontaktperson på stedet.

Tillegg for lugarer på nattseiling samt eventuell busstransport fergetransport - bosted t/r.

Spør oss om priser! Tillegg for reise i perioden 1.7. - 31.7. Kr.150,- pr. person.

Frivillig avbestillingsbeskyttelse kr.100,- pr. person


SVØMMELEIR

I DANMARK 50 M BASSENG

ESBJERG

Esbjerg Danhostel

Esbjerg, beliggende på den sørvestre delen av Jylland,

er 280 km fra Frederikshavn og 200 km fra Hanstholm.

Esbjerg er en rimelig stor by som har masse å

tilby sine gjester. Esbjerg Danhostel ligger ideelt til i

gangavstand fra alle idrettsfasilitetene. Vandrerhjemmet

er en bygning fra 1916, men er renovert i senere

tid. Innkvartering skjer i 4–6 sengs rom med dusj og

wc på gangen. Stedet har egne grupperom. Det er TVstue,

peisestue og badstu.

Vi vil fremheve Svømmestadion Danmark med 50meters

svømmehall. Et av de mest moderne i Nord-

Europa.

Prisliste svømmeleirer Danmark 2007

NØRRESUNDBY

Nørresunby Idrætscenter

50 m svømmehall

1 og 3 m stupebrett

Vannland med finsk saunaavdeling

Rekreasjonsområde med

sol og massasje

Topp moderne

styrketreningslokaler

Teorilokaler med AV-utstyr

2 haller til all slags sport

Mange turistattraksjoner

Gangavstand til Aalborg

Tennishall og utendørs

tennisbaner

Squashsenter

Antall døgn på stedet: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER 1230,- 1690,- 2150,- 2610,- 3070,- 3530,- 3990,- 4450,- 4910,- 5370,- 5830,- 6290,- 6750,-

ESBJERG 1330,- 1830,- 2330,- 2830,- 3330,- 3830,- 4330,- 4830,- 5330,- 5830,- 6330,- 6830,- 7330,-

Prisene inkluderer båt Kristiansand/Larvik/Oslo - Hirtshals/Frederikshavn t/r, opphold på stedet

det ønskede antall døgn, helpensjon dvs. 3 måltider pr. døgn, trening 2 x 2 timer daglig i 50 m

basseng. Det er tillegg for lugarer på nattseilinger og buss fergehavn - bosted t/r. Ring oss for priser

på dette. Tillegg for reise i perioden 1.7.-31.7. er kr.150,- pr. person. Frivillig avbestillingsbeskyttelse

kr.100,- pr. person.


[Kortbane-EM svømming]

Alex og Aleks laget historie

Aleksander Hetland slipper jubelen løs i EM-bassenget i Finland.

Aleks(x)ander betyr stor.

Det kan man også si om

våre to med dette navnet

om årets kortbane-EM.

– Aldri før har Norge fått

to medaljer fra to mannlige

svømmere i ett og

samme internasjonale

mesterskap.

– Aldri før har Norge tatt

medaljer i alle internasjonale

mesterskap som har

vært arrangert i løpet av

ett år, - og som da til slutt

resulterte i to forskjellige

utøvere på seierspallen.

6 [NORSK SVØMMING 6/2006]

PER RUNE EKNES [TEKST]

SCANPIX, BILDBYRÅN,

BO NORSENG M.FL. [FOTO]

10 år siden sist

Det er 10 år siden Norge sist tok medalje

i et Europamesterskap på kortbane.

Den gang med gull og sølv til Terrie Miller

og bronse til Vibeke Lambersøy

Johansen i Rostock.

Solid breddeutvikling

Mesterskapsformen har imidlertid utviklet

seg enormt siden den gang, og med

2 medaljer, 4 finaler og 11 semifinaler

har vi vel sannsynligvis aldri hatt en

bedre bredde internasjonalt. Troppen på

15 svømmere var da også rekord i mesterskapssammenheng.

Og sist, men ikke minst viktig; - alle som

kom seg videre fra forsøkene, forbedret

seg når de svømte semifinale og finale.

Medaljer i alle mesterskap

Med Alexander Dale Oen sine suksesser

det siste året som startet med fjerdeplass

i EM kortbane i Trieste for ett år

siden, så videre bronsen på VM kortbane

og til slutt sølvet fra EM langbane i

Budapest i sommer, har vi fått etablert

et annet forhold til både medaljer og

finaler det siste året.

Når Aleksander Hetland også kommer

hjem fra ”over there” er det virkelig morsomt

å være nordmann. Aleksander opp-

Henriette Brekke kan koste på seg et

smil etter sitt rekordløp.


Dumt program

for Hetland

Nok en gang måtte

Aleksander Hetland

gjøre vanskelige valg

under kortbane-EM.

Med 11 minutters mellomrom mellom

semifinalene på 50m bryst og

100 meter medley måtte han velge å

droppe én av dem. Også denne

gangen var det 50m bryst som ble

lidende for Bærumsgutten.

Han angrer garantert ikke på valget,

men det hadde vært moro og sett

ham i begge finalene en eller annen

gang…

nådde i tillegg til bronsen på 100 meter

medley også nest beste tid i forsøkene på

50m bryst, og det i samløp med ingen

ringere enn Igor Lisogor. Og nettopp Lisogor

ble nok en gang en av de store samtale-emnene

for oss nordmenn.

100m bryst

Startdagen torsdag med Alexander Dale

Oens overbevisende forsøk på tangering

av den Nordiske rekorden på 58,99 var

han nemlig langt foran Lisogor. Ryktene

gikk vilt i både den norske troppen,

blant journalister og andre om at Ukraineren

ikke var i form, og at han ikke en

gang hadde ”shavet”. Men kjempen fra

landet i øst kom sterkt tilbake og var

foran Oen i semifinalen - 58,86 mot

58,92, – dette skulle bli jevnt.

Men ryktene om at ringreven Lisogor

ikke var i form, var tydeligvis overdrevet.

Det viste han også utover i mesterskapet

etter 100-meteren med både

mesterskapsrekord på 50 meter bryst,

en øvelse han har vunnet nesten

bestandig, og ny personbeste for hans

del på 200 meter bryst. Jo da, han satser

nok på Melbourne, men det gjør da

sannelig også gutten fra Øygarden.

Sitt beste

– Han gjorde det han var god for nå, var

sportsjef Petter Løvberg sin klare oppfatning

etter finalen på 100 meter bryst og

bronse på Oen. Ny nordisk rekord rekord

nesten tre tideler bedre en den tiden

han hadde før EM - beviser det. Han

leverer hver gang, og det er veldig bra,

poengterer Løvberg.

Oen fulgte opp med finale og 7. plass på

50m bryst, og en ikke helt vellykket

200m bryst på 11. plass med 2.10,16.

Aleksander Hetland

Sitt beste kan man også helt klart si at

Aleksander Hetland leverte. Han var nok

litt skuffet over 1.00,15 på 100 meter

bryst slik at finalen røyk første dag, men

han kom solid tilbake. Etter en meget

god butterflyetappe (23,41) på 4x50

medley-laget, ante vi konturene om at

gutten var i form; - og så nest beste tid

på forsøkene på 50m bryst, og så best i

forsøkene på 100m medley, like bak sin

ferske rekord fra USA tidligere i måneden,

til ny norsk rekord i semifinalen og

Anne-Mari Gulbrandsen svømte seg til finaleplass på 200m bryst.

Alexander Dale Oen har tatt medaljer i

samtlige internasjonale mesterskap i

2006.

bronse til slutt. Jo da, Aleksander Hetland

leverte han også.

Pressepris

– Ja, de leverer alle det beste, konkluderte

også sportssjefen. – Det var svært

positivt at i alle de 11 semifinaler og fire

finaler vi oppnådde, så forbedret samtlige

seg. Vi snakket om det før finaleløpet ▼

Hvem reiser til

VM i Melbourne?

Aleksander Dale Oen og

Anne-Mari Gulbrandsen

var uttatt til VM i Australia

før EM startet, og

underveis kom også

Aleksander Hetland seg

under kravet på 50

meter bryst.

I tillegg er det muligheter for et medley-lag

for herrer, men sportssjefen

har ikke bestemt seg for dette ennå.

På jentesiden var det store forhåpninger

om at ungjentene skulle vise

seg frem slik at et medleylag også for

dem ble aktuelt. Imidlertid lyktes ikke

de med det. Derfor vet vi pr. i dag ikke

hvem som reiser til Melbourne.

[NORSK SVØMMING 6/2006] 7til Aleks siste dag om at han kanskje

kom til å bryte dette positive mønsteret,

men han satte ny norsk rekord på 53,70,

bare fire hundredeler etter sølvet. Brystdelen

hans var bare rå, sier sportssjefen.

Kanskje var det brystdelen som gjorde

at den europeiske pressen kåret Aleksander

til beste nykommer. Uansett, den

prisen fikk han, og ble 1500 Euro rikere.

A-gjengen

Det kan virke som om det er en fordel å

ha et fornavn som begynner på A når du

er norsk svømmer, for i tillegg til det to

medaljeguttene svømte også Anne-Mari

Gulbrandsen seg til finale i mesterskapet.

Hun har sammen med Oen vært på

høydeleir to ganger denne høsten. – Vi

ønsket å eksperimentere i år i stedet for

i Beijing-sesongen, forklarer Løvberg.

Petter Sjødal

Fysioterapeuten som for tiden tar

videre studier i Sydney i Australia, var

med som både fysioterapeut og som

meget habil deltager på begge herre

lagene på stafettene. Det var åttende

gang Petter deltok i EM kortbane, så

erfaring har han i alle fall nok av.

Thomas Ole Fadnes

50m fri forsøk 23,28 (44)

100m fri forsøk 50,75 (53)

Robin Dale Oen

50m fri forsøk 22,45 (24)

(fikk vondt i skulderen etter det)

Anne Mari Gulbrandsen

50m bryst forsøk 32,10 (16)

50m bryst semifinale 31,60 (11)

200m bryst forsøk 2.27,41 (6)

200m bryst finale 2.27,03 (7)

100m bryst forsøk 1.08,73 (12)

100m bryst semifinale 1.08,56 (12)

Gard Kvale

200m medley forsøk 2.00,77 (20)

400m medley forsøk 4.17,75 (20)

100m medley forsøk 55,47 (11)

100m medley semifinale 55,06 (11)

200m fri forsøk 1.48,96 (34)

Katharina Stiberg

100 m rygg forsøk 1.04,14 (32)

100m medley forsøk 1.03,09 NR (12)

100m medley semifinale 1.02,66 NR (10)

100m bryst forsøk 1.09,87 (21)

50m rygg forsøk 29,51 (25)

200m rygg forsøk 2.19,50 (25)

Ingvild Snildal

100m rygg forsøk 1.04,29 (33)

50m butterfly forsøk 28,66 (23)

100m butterfly forsøk 1.03,44 (29)

50m rygg forsøk 30,05 (32)

200m rygg forsøk 2.20,54 (26)

8 [NORSK SVØMMING 6/2006]

Nesten norsk i semifinalen

Anu Koivisto er en av

Finland sine store svømmere.

Det er faktisk ikke mange kvinnelige

idrettsutøvere som er så populær som

henne i Lapplandet. Imidlertid la hun

egentlig opp for en del år siden for å

slå seg til ro i Oslo sammen med vår

tidligere svømmetopp, Børge Mørk.

Anne-Mari gjennomførte allikevel et

greit mesterskap med en finale og to

semifinaler.

Solide juniorer

To andre jenter som også kom seg til

semifinale var debutanten Katharina Stiberg,

med ny norsk rekord på 100m

medley med 1.02,66 og 10. plass, og

Henriette Brekke på 50 meter fri. Henriette

tangerte norsk jr.-rekord i forsøkene

med 25,62, mens hun slo til med 25,41

i semifinalen. Henriette gjorde imidlertid

kanskje sitt aller beste løp på distansen

da hun på 4x50 meter medley laget

svømte sin etappe på 24,57. Ingen norsk

De norske svømmeresultatene i kortbane-EM i Finland

Cecilie W. Johannessen

100m fri forsøk 58,30 (43)

400m fri forsøk 4.29,98 (29)

50m fri forsøk 26,86 (38)

200m fri forsøk 2.04,63 (33)

Lise Fadnes

100m fri forsøk 56,61 (35)

50m fri forsøk 25,94 (27)

Henriette Brekke

100m fri forsøk 56,17 (29)

50m fri forsøk 25,62 tang. NjR (18)

50m 50m fri semifinale 25,41 (12) NjR

Karoline Brudvik Sanderud

200m medley forsøk 2.21,52 (27)

400m medley forsøk 4.55,61 (20)

Kim Torry Simmenes

200m rygg forsøk 2.03,21 (23)

50 meter rygg forsøk 26,17 (29)

100m rygg forsøk 55,84 (29)

Aleksander Hetland

100m bryst forsøk 1.00,22 (13)

100m bryst semifinale 1.00,15 (12)

50m bryst forsøk 27,34 (2)

(50m bryst semifinale, strøk seg)

100m medley forsøk 54,23 (1)

100m medley semifinale 53,87 (2) NR

100m medley finale 53,70 (3) NR

Elisabeth Jarland

200m medley forsøk 2.20,17 (22)

200m bryst forsøk 2.38,12 (27)

Med tiden er det blitt 2 barn av forholdet.

Imidlertid holder Anu seg i god

form, og da sportssjefen i Finland var

Norges besøk tidligere i høst,

avslørte vår sportssjef Petter Løvberg

at han hadde sett Anu i svømmehallen

en rekke ganger med god driv. Dette

fikk den finske sportssjefen til å handle

raskt, og Anu ble tatt ut til EM. Her

svømte hun så fort at det ble semifinale

av det individuelt og finale på stafetten.

Gjett om jubelen stod i taket i

svømmehallen i Helsingfors.

jente har svømt den fortere noen gang,

og kun to andre jenter svømte fortere på

denne etappen i stafett-forsøkene.

Gard Kvale

Også Gard Kvale hadde et greit mesterskap

der han blant annet svømte seg til

semifinalen på 100 meter medley, 11.

plass og snart under 55 sekunder begynner

å tegne bra for en eventuell ny karriere

som medleysvømmer.

De andre svømmerne hvor av mange

var debutanter lyktes ikke helt, men de

fikk da smakt litt på hvordan det er å

konkurrere internasjonalt.

Alexander Dale Oen

100m bryst forsøk 58,99 (1)

tang. Nordisk og NR

100m bryst semifinale 58,92 (2)

Nordisk og NR

100m bryst finale 58,70 (3)

Nordisk og NR

50m bryst forsøk 27,56 (10)

50m bryst semifinale 27,44 (8)

50m bryst finale 27,37 (7)

200m bryst forsøk 2.10,16 (11)

4x50m medley herrer

Norge 1.37,62 (10)

Petter Sjødal 25,29

Alexander Dale Oen 26,90

Aleksander Hetland 23,41

Robin Dale Oen 22,02

4x50 meter fri damer

Norge 1.42,80 (10)

Henriette Brekke 25,92

Lise Fadnes 25,34

Katharina Stiberg 25,94

Cecilie Johannessen 25,60

4x50m medley damer

Norge 1.53,43 (9)

Katharina Stiberg 29,46

Anne-Mari Gulbrandsen 31,32

Ingvild Snildal 28,08

Henriette Brekke 24,57

4x50m fri herrer

Norge 1.30,32 (12)

Robin Dale Oen 22,72

Thomas Ole Fadnes 22,38

Gard Kvale 22,78

Petter Sjødal 22,44


Norges største utvalg av svømmeutstyr til trening og konkurranse

www.swimshop.no :::::::::::::::::::::::::::::::: info@swimshop.no

På swimshop.no

finner du de store

nyhetene fra:

– på lag med

Alle

Submarines

-10 %

KLUBBAVTALE?

Svømmeklubben din TJENER penger.

DU får bedre priser. Kontakt oss i dag på telefon

62 95 06 20, eller e-mail: info@swimshop.no

SWIMSHOP.NO

Tlf: 62 95 06 10 Fax: 62 95 06 11 E-mail: klubben@klubben.no

www.spire.as


[Funksjonshemmede]

Generasjonsskifte

– Siden forrige VM for fire år siden og

paralympics for to år siden, har halvparten

av årets norske VM-lag på 8 svømmere

blitt skiftet ut. Det har skjedd et

generasjonsskifte i norsk toppsvømming

for funksjonshemmede, og sett i lys av

10 [NORSK SVØMMING 6/2006]

19 finaler i VM i Sør-Afrika, og

medalje- og rekorddryss

Den norske troppen i

svømme-VM for funksjonshemmede

med 8 utøvere,

kapret ikke mindre enn 6

medaljer, 3 sølv og 3 bronse,

satte 8 norske rekorder

og noterte ikke mindre

enn 19 finaler. Vi kan ikke

annet enn juble sammen

med landslagstrener Morten

Eklund & Co. etter

denne fangsten, - i en

idrett som bare blir mer og

mere krevende.

BO NORSENG [TEKST]

MORTEN EKLUND [FOTO]

dette er vi meget godt fornøyd med

resultatene i Durban i Sør-Afrika i begynnelsen

av desember, sier Morten Eklund

til Norsk Svømming, og tilføyer;

– Målsettingen for to år siden var 5 VMmedaljer

og 10 finaler. Når vi så endte

opp på 6 medaljer og 19 finaler og attpåtil

fikk en bonus på 8 norske rekordnoteringer,

kan vi ikke annet enn juble,

sier han stolt.

Hard internasjonal satsing

Det internasjonale nivået i svømming for

funksjonshemmede har hatt en kollossal

utvikling de siste årene. Nivået har

nærmest eksplodert, og for lille Norge er

det særdeles godt gjort å henge med i

svingene. I VM stilte det 550 deltakere

fra ikke mindre enn 52 nasjoner til start.

Mange av de store nasjonene som for

eksempel England og USA, deltok med

tropper på både 30 og 40 utøvere.

Debutantene slo til

Spesielt gledelig var de norske medaljene,

men ikke minst gledelig var også

resultatene til de to internasjonale mesterskapsdebutantene,

Linn Haugen (19

år) fra Vestkantsvømmerne og Anne Ask

Rasmussen (17 år) fra Team Stavan-

Heia Norge Den norske troppen i svømme-VM for funksjonshemmede besto av landslagstrener

Morten Eklund (bak f.v.), Hilde Sæves, Anne Ask Rasmussen, Linn Haugen,

Mariann Vestbøstad, Jørgen Tadvin, Elise Soland Olsen og Iwonka Wik (fysioterapeut).

Foran f.v. Cecilie Drabsch, Stian Iversen Helgeland og Rolf Husebø (leder).

Cecilie Drabsch noterte seg for to VMmedaljer

i Durban.

ger/Stavanger VpK. Ingen av dem

nådde helt opp i den harde konkurransen,

men de to ungjentene stod for

halvparten av antallet norske rekordnoteringer

i Durban (se resultattabell).

Spesielt er det verdt å merke seg at Linn

på 400m fri senket sin personlige rekord

med hele 12 sekunder! Det innebar også

at hun satte ny norsk rekord på både

200m fri og 400m fri i sin klasse. Anne

satte rekorder på begge sine VMøvelser,

og sogar to ganger på 100m

bryst!

Resultatene

Vår kanskje mest profilerte funksjonshemmede

svømmere, Cecilie Drabsch

fra Stavanger HAIK, noterte seg for sølv

og bronse på sine spesialøvelser 50 og

100m fri. På 100m oppnådde hun dessuten

sitt beste resultatet siden suksessen

i Paralympics i Athen for to år siden.

Mariann Vestbøstad fra Vestkantsvømmere,

årets funksjonshemmede

idrettsutøver de siste to årene, noterte

seg for sølv som sitt beste resultat. Innsatsen

på 100m rygg ble også belønnet

med norsk rekord.

Elise Soland Olsen fra Skjetten Svømming

var den av de norske svømmerne

stod alene for halvparten av den norske

medaljefangsten. Elise er den av våre

utøvere som svømmer i laveste klasse

(S3), og er altså den med høyest handikap.

Elise tok like godt èn sølv og to


onse. Sølvet kom på 50m bryst, mens

bronsemedaljene kom på 50m butterfly

og 150m medley, og paradoksalt er det

butterfly som ikke svømmes på medleyøvelsen

i denne klassen...

Hilde Sæves fra Team Stavanger/Stavanger

VpK deltok også i tre øvelser, og

kom til finalen i alle tre. Også Stian Iversen

Helgeland fra Team Stavanger kom

til finalen på alle øvelsene han stilte opp

i, 4 i alt med en 5.-plass som beste

enkeltresultat (400m fri), mens han på

50m butterfly noterte norsk rekord. Jørgen

Tadvin fra Kolbotn stilte også til start

på 4 øvelser, men kom denne gangen

dessverre ikke til noen finale.

For første gang på mange år stilte dessuten

Norge stafettlag for damer i dette

mesterskapet. På 4x100m medley (nr.

8) svømte Mariann rygg, Cecilie bryst,

Anne butterfly og Linn crawl. På 4x100m

Solide VM-resultater på Stian

Iversen Helgeland, Mariann

Vestbøstad og Linn Haugen.

fri-stafetten (nr. 7) svømte Cecilie,

Linn, Hilde og Mariann.

Norge deltok her i den hardeste

klassen, altså den klassen med

minst funksjonshemninger.

Klasseinndelingen

går fra S1 til S15, hvor S1 er den klassen

med utøvere med mest funksjonshemninger,

og S15 er den klassen med

minst.

Tre VM-medaljer på Elise Soland Olsen.

Mesterskapsdebutantene Linn Haugen og Anne Ask Rasmussen stod for halvparten

av de norske rekordnoteringene i VM.

Norsk resultatoversikt svømme-VM funksjonshemmede Durban, Sør-Afrika 2006

Navn Øvelse Pers Tid forsøk Tid finale 1 2 3 8 Siste finaletid Plass Kommentar

Cecilie Drabsch 50 fri 00:31.51 00:32.70 0:32.36 00:31.73 00:32.36 00:32.62 00:36.21 00:36.82 2

100 fri 01:12.29 01:15.28 01:13.72 01:07.03* 01:10.62 01:13.72 01:21.80 01:22.84 3 Beste tid siden Athen 04

Mariann Vestbøstad 50 fri 00:33.67 00:35.50 00:34.26 00:31.73 00:32.36 00:32.62 00:36.21 00:36.82 5

100 fri 01:15.80 01:17.34 01:15.53 01:07.03* 01:10.62 01:13.72 01:21.80 01:22.84 4 Pers

100 rygg 01:24.38 01:25.03 01:22.84 01:20.93 01:22.84 01:26.53 01:33.11 01:33.91 2 Pers, NR

Anne Ask Rasmussen 100 bfl 01:30.99 01:28.77 X 01:06.79* 01:11.32 01:15.91 01:20.46 01:19.40 17 Pers, NR

100 bryst 01:45.38 01:44.00 01:43.68 01:25.24 01:25.90 01:26.75 01:43.48 01:44.00 8 Pers, NR 2 ganger

Linn Haugen 100 rygg 01:34.70 01:36.00 X 01:09.61* 01:13.38 01:14.69 01:19.72 01:19.84

400 fri 06:01.66 05:49.69 X 04:27.76 04:45.21 04:56.45 05:11.24 05:09.47 21 Pers, NR

Stian Iversen Helgeland 50 fri 00:34.23 00:34.45 00:35.06 00:30.40* 00:30.89 00:32.16 00:35.06 00:34.83 8

100 fri 01:13.95 01:14.50 01:14.18 01:06.09* 01:07.89 01:10.39 01:14.18 01:15.25 8

400 fri 05:29.72 05:35.90 05:30.78 04:54.49 05:25.67 05:28.48 05:57.04 05:59.64 5

50 bfl 00:36.95 00:36.32 00:36.34 00:32.62 00:33.61 00:34.01 00:36.34 00:36.32 8 Pers, NR

Jørgen Tadvin 50 fri 00:36.90 00:34.83 13

100 fri 01:17.30 01:21.39 X 01:06.09* 01:07.89 01:10.39 01:14.18 01:15.25

400 fri 06:06.08 X 04:54.49 05:25.67 05:28.48 05:57.04 05:59.64 9

50 bfl 00:41.61 X 00:30.40* 00:30.89 00:32.16 00:35.06 00:34.83 13

Hilde Sæves 50 fri 00:36.65 00:39.27 00:38.22 00:34.24 00:34.28 00:35.67 00:38.31 00:39.27 7

100 fri 01:20.66 01:25.15 01:24.42 01:12.05 01:13.44 01:15.54 01:24.42 01:25.15 8

50 bfl 00:39.63 00:43.44 00:43.89 00:36.85* 00:37.10 00:39.48 00:47.17 00:45.56 7

Elise Soland Olsen 50 bfl 01:19.24 Dir. finale 01:26.42 01:05.39 01:17.78 01:26.42 01:34.20 (5) 3

50 rygg 01:14.72 01:25.39 01:25.46 01:04.36 01:08.59 01:08.67 01:25.46 01:25.39 8

50 bryst 01:38.84 Dir. finale 01:40.61 01:29.25 01:40.61 01:41.54 2

150 IM 04:58.24 Dir. finale 05:17.84 03:52.29 04:08.45 05:17.84 3

Norge, damer 4x100 fri 05:15.29 05:15.29 05:13.96 04:30.66* 04:44.32 04:52.36 05:15.39 Dir.. finale 7 Cecilie: 1:16.03, Linn: 1:17.56,

Hilde: 1:24.74, Mariann: 1:15.63

Norge, damer 4x100 med. 06:02.27 06:02.27 05:57.81 05:07.88 05:14.56 05:23.23 05:57.81 Dir.. finale 8 Mariann: 1:24.41, Cecilie: 1:46.75,

Anne: 1:28.62, Linn: 1:17.13

Svømme-VM for funksjonshemmede Oversikten viser de norske svømmeresultatene fra Durban i Sør-Afrika. Oversikten er utarbeidet

av landslagstrener Morten Eklund.

[NORSK SVØMMING 6/2006] 11


[Junior-NM svømming]

Stiberg – Hetland og Bærumsvømmerne

DRONNINGEN

AV KRISTIAN-

SUND, KATHA-

RINA STIBERG!

Bjerkvik-jenta tok syv

gullmedaljer og satte to

norske senior- og fire

junior-rekorder.

Kronprins og medaljegrossist

var Øystein R. Hetland,

Bærumssvømmerne,

med hele 10 av slaget;

syv gull (to stafett) og tre

sølv (en stafett) var status.

Klubben hans ble

dessuten best, for første

gang i historien.

PER IRGENS [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

Rekordene faller

som fluer i norsk svømming for tiden. Vi

lot oss imponere etter 8 juniorrekorder i

Stavanger sist år. Status fra Kristiansund

ble de samme 8, pluss 2 seniorrekorder.

En klar forbedring.

12 [NORSK SVØMMING 6/2006]

Katharina Stiberg

har skyndet seg langsomt. Attenåringen

fra Bjerkvik i Nordland, rett nord for Narvik,

har lagt sten på sten i sin karriere.

Jevne fremganger, som nådde en - foreløpig

må vi tro - topp i Atlanterhavsbadet,

Kristiansunds nye storstue. Hun

alene sto for halvparten av juniorrekordene

og begge de to for seniorer. Sam-

Ronnie Anstensen fra Skjetten Svømming forsynte seg også godt av medaljefatet i

junior-NM i Atlanterhavsbadet i Kristiansund.

Øystein R. Hetland, her sammen med rekordsetter Maxim Christensen, ble junior-

NMs medaljegrossist.

men med de syv gullmedaljene ble hun

mesterskapets ukronede dronning.

Hennes 28,42 på 50m rygg brakte

henne suverent på toppen av 20-beste

listen. Ja, Bjerkvik-jenta hadde de fire

beste poeng-resultatene fra mesterskapet.

Det er utklassing. Vinnertiden på

50m rygg ville holdt til en 11. plass i forsøket

under kortbane-EM i Trieste sist år.

Vi må tilbake til Monique Rødahl (1980)

for å finne en kvinnelig norsk ryggsvømmer

med internasjonalt nivå. Seniorrekord

også på den doble distansen med

1.02,03, pluss juniorrekorder på 50m

butterfly både i forsøk og finale. Katharina

imponerte nesten vel så mye på

100m bryst, hvor hun brøt 1.10-grensen

i forsøket. På 200m IM vant hun klart

med 2.17,59 etter et jevnt løp, mens

hun tok seg litt ”vann over hodet” i

åpningen på 200m rygg. 1.04,90 på

100m er pr. i dag for optimistisk. Men

det er fint at hun prøver, for i fremtiden

vil forhåpentligvis 200m (IM) bli hennes

hovedøvelse internasjonalt.

Øystein Hetland,

Bærumssvømmerne, ble den store utøveren

på guttesiden. I seg selv bemerkelsesverdig

at en 17-åring går hen å

banker sine ett år eldre konkurrenter.

Med syv gullmedaljer og tre sølv, hvor-


av tre stafett-medaljer, ble han klart

mestvinnende i Kristiansund - utoppet.

At han innledningsvis ikke fikk betegnelsen

”konge” skyldes mangelen på

rekorder i forhold til (ett år eldre) Stibergs

dronning-tittel.

Det kan imidlertid komme, hvis/når

Bærumsgutten bestemmer seg for å stå

løpet ut, les: bestemmer seg for å ta ut

det potensialet han har - bli så god som

forutsetningene tilsier. Det er det ikke

mange som gjør. Og Øysteins personlige

forutsetninger er, i henhold til trener

Sondre Solberg, svært gode. For egen

del vil jeg tilføye - også rammene rundt

Øystein er særdeles gode. Han har utvilsomt

en av landets beste trenere - Solbergs

merittliste dokumenterer det. Miljøet

i Bærumssvømmerne er glimrende,

den fysiske beliggenheten er nesten

perfekt, og nå står eget 50-meters basseng

også for døren.

Spennende!

Bærumssvømmerne

ble da også, for første gang i historien,

mesterskapets beste klubb. De var så nær

under lagbane-NM i sommer, og nå troner

de øverst. Bergensvømmerne har på

ingen måte kapitulert. Bare tre poeng

skiller de to, og ytterligere to små poeng

bak halser Hamar IL, med Bærums naboklubb

Asker ytterligere 9 poeng bak.

Klubb-konkurransen ble først avgjort etter

den siste stafetten, hvor Bærum-sølv

Dronningen Katharina Stiberg, her sammen med Elise Utne fra Narvik, var mesterskapets

suverene ener.

altså holdt til sammenlagtseier. Det tettest

til i toppen av norsk svømming.

Bærums hovedtrener Sondre Solberg

gledet seg spesielt over at klubbens

yngste, NM-debutantene, gjorde det så

bra i Atlanterhavsbadet. Med flere av

lagets antatt sterkeste svømmere på

sykelisten opp mot mesterskapet - Petter

Fagelund hadde kun tre ukers trening

etter sommerens problemer, var Solberg

imponert over hvordan de øvrige på

laget tok ansvar. – Særlig stafettene viste

Elin Slaatmo (14) fra Hamar IL ranker som 6. beste i Europa etter solid innsats i Kristiansund.

at det var et lag som sto bak klubb-seieren.

Vi har klart å utvikle en solid treningskultur

som jeg er meget fornøyd

med. Og så gleder det meg selvsagt å se

hvordan Øystein (Hetland) tar vare på

sine gode forutsetninger, og fullfører

mesterskapet.

Topp-resultatene

(stadig sett med norske øyne) yngler

bak de to ovennevnte. Elin Slaatmo

under 17-minutter på 1500m, som ranker

henne som 6. beste i Europa (!),

[NORSK SVØMMING 6/2006] 13pluss gull på 800m, hvor også Cecilie

Johannessen for første gang er under 9

minutter. Gull-jenta på 2- og 400m fri tar

også sølvet på 100-meteren med 57,36

bak Henriette Brekke, som presterte

gode 56,71. Herlige sprintegenskaper

viser også Askers 13-åring Siri Eva Kristiansen

med 58,70 på 2. etappe (4x100m

fri), etter at 100 butterfly-vinner Ingvild

Snildal åpnet på gode 58,37 og Hilde

Sunde/Sofie Gjemmestad avsluttet med

Asker-gull og norsk jr.-rekord på 3.56,33.

Tidligere brystspesialist Elise Utne har

stor suksess i de øvrige 4 disiplinene (!),

med bronse på 200m IM og 200m fri. På

sistnevnte distanse måtte hun imidlertid

også se fremadstormende Ina Kr. Pedersen

foran seg.

Fauske, tidligere landslagstrener Inge

Karlsens gamle, hederskronede klubb, er

igjen på svømme-kartet, med Trine A.

Olsen (400m. IM-sølv på 5.02,25) og

Sara Pettersen.

Eirik Ravnan imponerte med solid pers og

gull på 400m IM. Allsidige Ronnie

Anstensen måtte bite i gresset for Ravnan

på 400-meteren, men tok sitt mon igjen

på 200m IM og 200m bryst og også på

200m rygg, hvor imidlertid 2.06,55 ikke

engang ga norsk junior-medalje! Det sørget

Lars Andre Tolås, Dominik Borkowski

og Maxim Christensen for. Maxim setter

dessuten eneste rekorden på guttesiden

med 57,48 på 100m. Christian Aaserud

viste solid frisvømming. 200, 800 og

1500m tok Askergutten seg av. Herlig sat-

14 [NORSK SVØMMING 6/2006]

sing av Øivind Reinertsen på 200m butterfly.

Etter serien 27,89, 58,94 og

1.31,24, ble de siste 50 metrene i tøffeste

laget. Opp 4,4 sek på siste 50m, og

melkesyra nærmest rant i strie strømmer.

Neste gang står du løpet, Øivind!

Litt malurt i begeret

må jeg helle. Nordsjø-syndromet henger

stadig igjen hos mange. Det vil si at

altfor mange presterer sesongbeste i

Stavanger-bassenget midt i november. I

flere øvelser registrerer jeg at over halvparten

av de som svømte begge steder

var raskere i Stavanger enn Kristiansund.

Det er tydelig at det å legge opp en progressiv

sesong stadig er en vanskelig

oppgave for mange trenere og utøvere...

Christian Aaserud viste solid frisvømming med tre gull og mesterskapets høyeste

poengsum blant gutta for sin 200m.

Asker-trener Rune Flaathen gikk (nesten) av skaftet da hans stafettjenter på 4x100m

fri svømte i rekordfart.

Tette, spennende fighter

fikk vi så det holdt. Bra vi har en eminent

tidtakersjef i John Erlend Christiansen,

og elektronikk som fungerer. På

50m bryst for gutta for eksempel, hvor

Robin Palm vinner med 3 små hundrededeler

foran Ole-Wilhelm Norseng, og

24/100 sek. skiller de følgende 4! Eller

50m butterfly, med 4/100 i favør av

Hetland foran Thomas Robson, og 1/100

skille på 3., 4. og 5. Du kan bli svett av

mindre. Også på 100/200m bryst/200m

fri jenter og 100m butterfly/200m IM

gutter var intet avgjort før innslaget.

Arrangør-debutant Norodd

kom mer enn hederlig fra oppgaven.

Etter en litt trang start, har de fleste

”forstå-seg-påére” gitt topp-karakter til

hele arrangementet. Ja, så mye lovord

kom meg for øret i min lille spørrerunde,

at jeg måtte få Norodd-leder på

tråden. Oj! – snakk om entusiasme. Ikke

rart det ble delt ut ros og lovord, med

slikt stå-på humør. Joda, mine kilder fortalte

at logistikk; transport (gratis hele

veien!), info, premiering, fanfarer og

deslike var topp. At den lokale speaker

boblet over av iver og entusiasme. – Du

må nevne sekretæren vår, Ove Bjerkan,

– og stevneleder, Åse Slatlem, – de var

unike. Topp skryt fra forbundet også!

– Entusiasme. Struktur. Jo, også generalsekretær

Bjørn Soleng underskriver, og

hadde mye positvt på blokka.

Dessuten ganske enkelt et kunststykke

sto arrangøren for; Kristiansund kommune

ettergir all halleie. Et super-eksempel

til etterfølgelse – andre NM-arrangør

kommuner!


Svøm 10 000 m* fra 1. januar til 31. mars 2007

og bli med i trekningen av en reise for to personer til Island

For å delta ber du ganske enkelt om et

registreringskort i svømmehallen. Fyll inn

det antall meter du svømmer hver gang. Du

bestemmer selv hvor langt, når og hvor ofte.

Hovedpremie:

En weekendtur for to personer til Island med

Reykjavik City Hostel.

Andre premier:

To gavekort på weekendopphold for to

personer på et Rica hotell i Norge eller

Sverige.

For mer informasjon

se vår nettside www.svomming.no

Samarbeidspartnere:

Barnepremien:

En weekendtur for to voksne og to barn

med overnatting på Rica Nidelven.

Pirbadet i Trondheim gir gratis billetter

for hele weekenden.

* Barn på 13 år og yngre som svømmer 2500 m

innen 31. mars 2007, får alle et diplom og blir med

i trekningen om barnepremien.

* Funksjonshemmede: voksne 5000 m, barn 1500 m

Kampanjen skjer i samarbeid med

www.fagforbundet.no

www.abctech.no www.dnv.com www.arenainternational.com www.hostel.is www.rica.no www.icelandair.no www.klubben.no www.maxim-norge.no

Design: infoserv@online - Foto: ©Helga Kvam


[Junior-NM svømming]

Og fremgangen fortsetter:

– Fenomenal utvikling av jentene

I 2002 var overskriften"Jentenes

jr.-NM".

Året etter het det

"Junior-jentene skrev historie".

Ta en titt på tabell 4

(på side x), oversikten over

de siste 5 årenes junior-

NM, så skjønner dere at

jeghar problemer med å

karakterisere jentenes prestasjoner

under årets mesterskap.

Som for seniorene

må jeg åpenbart starte en

ny tabell kommende år -

jentenes resultater fra Kristiansund

har sprengt den

nåværende!

PER IRGENS ANALYSERER JR.-NM

BO NORSENG [FOTO]

16 [NORSK SVØMMING 6/2006]

Tidenes beste

Kanskje like greit at junioralderen heves

med ett år fra 2007. Da måtte jeg uansett

endre analyse-grunnlaget. Det er

ingen grunn til å legge lista lavt, så jeg

vil bruke årets resultater - de beste nor-

Jr. kortbane-NM gutter, Kristiansund 2006

ÅR/ GJ.SNITT 6 FINALISTER GJ.SNITT 1-12 I FORSØKET

ØVELSE 1992 2006 1992 2006

50 fri 25.03 24.50 25.51 24.74

100 fri 54.33 52.86 55.00 53.77

200 fri 1.56.34 1.55.96 2.00.18 1.58.21

400 fri 4.09.57 4.06.99 4.16.24 4.11.32

800 fri 8.43.20** 8.29.19 8.54.28** 8.38.47

1500 fri 16.35.15 16.27.13 16.54.01 16.43.83

50 bfl 26.66* 26.20 27.29* 26.81

100 bfl 1.00.06 58.36 1.01.44 59.79

200 bfl 2.13.80 2.12.50 2.17.42 2.15.95

50 bryst 30.53* 30.41 31.37* 30.82

100 bryst 1.08.47 1.06.43 1.10.13 1.07.43

200 bryst 2.28.92 2.26.05 2.33.97 2.28.20

50 rygg 29.23* 27.83 29.70* 28.31

100 rygg 1.00.99 59.86 1.03.06 1.01.12

200 rygg 2.11.32 2.07.26 2.16.40 2.11.70

200 IM 2.14.17 2.10.63 2.16.95 2.13.02

400 IM 4.45.55 4.40.36 4.50.12 4.51.54

4 x 100 fri 3.44.08 3.37.66

4 x 200 fri 8.15.18 8.02.77

4 x 100 medl 4.10.92 4.02.08

%-avvik, +/- 0% -2.07% +/- 0% -2.41%

NMs beste Katharina Stiberg, Bjerkvik SK, og Christian Aaserud, Asker SK.

Tabell 1, en sammenligning av gjennomsnittstidene mellom finalistene og forsøkene

av årene 1992 (basisår) og 2006. I siste rad - %-avvik - vises fremgang som minustegn

og tilbakegang som plusstegn. *=basisår 2002, **=basisår 2003.

ske junior-resultatene noen gang - til

grunn for fremtidige analyser. Selv om vi

nok må forvente enkelte bølgedaler

også i fremtiden, må vi tro at nivået

frem til 2002 er lagt bak oss for godt?!

Årets NM i Kristiansund er altså, nok en

gang - tidenes beste.

Jentene viser veien

igjen. Etter at guttene hadde identisk

samme fremgang som jentene under

fjorårets forsøks-sekvenser, har jentene

rykket kraftig fra igjen. Hele 0,7 prosentpoeng

var de bedre enn guttene i de

innledende øvelsene i Kristiansund.

Hovedsakelig på grunn av egen forbedring,

men delvis også fordi guttene

ikke helt klarte å vedlikeholde sist års

kjempe-fremgang.

Forbedringen i jentenes finaler er på

hele 3,24 % fra 1992. Jeg minner om at

jeg i fjor skrev følgende om jentenes

finaleresultater: – Det er den største

fremgangen jeg har notert, uansett

mesterskap. Noteringen var da på solide

2,72%, mot årets 3,24% En økning på

0,52 prosentpoeng. Behøver jeg si mer?

Sprint-øvelsene gir som vanlig solid

fremgang. Men mindre enn før. Nei, det

klart mest gledelige er de - sett med


Bare jenter på de syv beste poengplassene, f.v. Elise Utne (nr. 7), Karoline Brudvik Sanderud (nr. 6), Cecilie Johannessen (nr. 5),

Ingvild Snildal (nr. 4) og Elin Slaattmo (nr. 3).

norske øyne - flotte fremgangene som

ble oppnådd på de lengre distansene.

Hverken bredden eller finaleresultatene

der har vært bedre i et norsk junior-mesterskap.

Det lover særdeles godt for

fremtiden. Flere svømmere, og flere

klubber, varter i dag opp med tider på

under 9.40 (800m) og 4.40 (400m) enn

tidligere. Det trenes altså mer og bedre

i flere klubber enn før.

Rygg- og butterfly-øvelsene har gått fra

å være stebarn i norsk toppsvømming til

å bli meget interessante, også i en større

sammenheng, selv om det ennå

gjenstår noe å ønske på 200-metrene.

Guttene klarte ikke

helt å leve opp til fjorårets flotte resultater.

Men differansen mellom årets samlede

resultater i forhold til jubeldagene i

Stavanger er så liten, at jeg snarere vil

karakterisere det som en konsolidering

av fjorårets suksess enn å kalle det en

tilbakegang. Et kvart prosentpoeng lavere

enn sist år, både for finalesekvensene

som fra forsøkene er en relevant nok

tilbakegang, men altså høyst marginal.

Med halvparten av øvelsen (forsøk og

finaler) nesten identiske med fjorårets,

føler jeg dekning for betegnelsen - konsolidering.

Når jeg likevel er noe betenkt,

er det fordi tilbakegangene fra

siste år i hovedsak kommer i øvelsen

200-1500m fri og 400m IM. Det vil si i

de øvelsene grunnlagstreningen; den

aerobe motoren, er viktigst. Guttene ga

oss noen skikkelige gledesstunder i Kristiansund,

men samtidig var gapet

mellom toppene og de rett bak ofte urovekkende

stort. I neste spalte har jeg

satt inn tidene til de 1-4 beste i øvelsen,

og deretter plassering og tid til neste utøver,

for å illustrere avstanden:

200m IM 2.06-07, 4.=2.12

400m IM 4.28-30, 3.=4.41

200m bfl 2.06,08,10,12,16 og 18

200m rygg 2.04-2.06, 5.=2.10

200m bryst 2.19.9, 2.=2.24

200m fri 1.52-53, 4.=1.58

400m fri 4.00-01, 4.=4.10

1500m fri 15.54, 2.=16.26

Heri ligger ingen kritikk av de som faktisk

kom inn på plassen rett bak top-

Jr. kortbane-NM JENTER, Kristiansund 2006

ÅR/ GJ.SNITT 6 FINALISTER GJ.SNITT 1-12 I FORSØKET

ØVELSE 1992 2006 1992 2006

50 fri 27.99 26.87 28.51 27.43

100 fri 1.00.19 58.25 1.01.65 59.55

200 fri 2.11.47 2.06.72 2.14.38 2.08.84

400 fri 4.34.73 4.29.24 4.39.95 4.34.72

800 fri 9.27.05 9.14.01 9.34.31 9.22.88

1500 fri 18.01.76** 17.38.48 18.32.32** 18.09.24

50 bfl 29.76* 28.62 30.56* 29.59

100 bfl 1.07.92 1.04.64 1.10.46 1.06.80

200 bfl 2.28.81 2.26.11 2.35.28 2.30.60

50 bryst 34.14* 33.77 35.02* 34.38

100 bryst 1.15.54 1.13.48 1.17.71 1.14.57

200 bryst 2.42.85 2.40.44 2.47.81 2.42.38

50 rygg 31.85* 30.42 32.63* 31.60

100 rygg 1.08.47 1.04.94 1.10.52 1.07.39

200 rygg 2.27.09 2.22.76 2.30.35 2.28.08

200 IM 2.28.38 2.22.22 2.33.38 2.27.88

400 IM 5.12.26 5.06.70 5.18.85 5.12.79 (11)

4 x 100 fri 4.12.33 4.01.78

4 x 200 fri 9.11.60 8.42.52

4 x 100 medl 4.43.39 4.27.82

%-avvik, +/- 0% -3.24% +/- 0% -3.11%

Tabell 2, jenter, tilsvarende til tabell 1.

[NORSK SVØMMING 6/2006] 17pene. Noen av dem gjorde sitt livs beste

løp akkurat der og da. Nei, ingen kritikk,

det er viktig å understreke. Men en konstatering

at - selv om flere trener bedre

enn før - så er det stadig mange "hull" i

en ellers meget lovende utvikling.

Klart jentene også hadde noe av det

samme i sin del av mesterskapet:

400m fri 4.22-23, 3.=4.29

800m fri 8.58-59, 3.=9.14, 4.=9.23

200m bfl 2.19-20, 3.=2.26

400m IM 4.=5.07, 5.=5.15

Mange "hull å fylle igjen" også for jentene,

men i klart mindre omfang enn for

guttene.

Det gledelige er jo, at de som ligger et

godt stykke bak de aller beste i dag,

ville selv ha vært helt oppe i tetsjiktet

for bare 5-6 år siden. Fremgangen har

altså gått i kjempefart, men det vil nødvendigvis

ta noe lengre tid for hele

bredden-spekteret i norsk konkurransesvømming

å følge i enernes fotspor.

Hetland norsk rekord i USA

I november kom det friske

livstegn fra vår USAbasertelandslagssvømmer,

Aleksander

Hetland, da han i et

stevne i Texas noterte ny

norsk rekord med 54,04

på 100m medley.

Bærumsvømmeren har tidligere fjerdeplass

på øvelsen fra EM og VM kortbane.

Hetland hadde selv den gamle rekorden

med 54,44 fra fjerdeplassen i VM

i Indianapolis i oktober 2004.

Den nye norske rekorden ville holdt til

en bronsemedalje under fjorårets EM

kortbane i Trieste.

Foto: Bo Norseng

18 [NORSK SVØMMING 6/2006]

Vinner-resultater fra 2003/2004 og Kristiansund 2006

GUTTER JENTER

ØVELSE 2003/04/05 2006 2003/04/05 2006

50 fri 23.13St 23.78 25.78St 25.89

100 fri 50.05St 51.93 56.63St 56.71

200 fri 1.53.23St 1.52.45 2.03.04St 2.03.88

400 fri 3.58.18St 4.00.54 4.22.44St 4.22.58

800 fri 8.15.81St 8.18.11 9.05.19St 8.58.50

1500 fri 15.37.06St 15.54.35 17.21.43H 16.59.47

50 bfl 25.50S 25.88 27.95St 27.50

100 bfl 56.40S 57.50 1.03.40St 1.01.61

200 bfl 2.06.90St 2.06.93 2.16.27S 2.19.54

50 bryst 28.97S 30.26 33.17H 32.65

100 bryst 1.02.55S 1.05.48 1.12.24H 1.10.13

200 bryst 2.16.98S 2.19.98 2.28.67S 2.38.29

50 rygg 27.63St 27.34 29.59St 28.42

100 rygg 58.45St 57.48 1.03.41St 1.02.03

200 rygg 2.05.48St 2.04.62 2.14.20S 2.18.14

200 IM 2.08.46St 2.06.68 2.13.80S 2.17.59

400 IM 4.34.64St 4.28.21 4.44.08S 4.55.04

4 x 100 fri 3.30.22S 3.31.99 3.56.74St 3.56.33

4 x 200 fri 7.46.53St 7.49.20 8.32.86S 8.38.66

4 x 100 medl 3.58.46St 3.58.03 4.24.26H 4.24.50

Tabell 3, vinnerresultatene – de beste fra 2003/2004/2005 i Sarpsborg, på Hamar

og i Stavanger sammenlignet med årets resultater.

S=Sarpsborg 2003, H=Hamar 2004 og St=Stavanger 2005.

Vinnertidene

er satt inn i tabell 3, og sammenlignet

med de beste vinnertidene fra 2003-05.

For jentenes del er ni av årets tider bedre

enn noen av vinnertidene de tre foregående

årene. Sarpsborg-NM har 6 vinnertider

inne på denne listen, alle satt av

Elisabeth Jarland (på 4x200m fri som én

av fire). Stavanger sist år har de fire korteste

fri-øvelsene (med svært knapp margin

til årets vinnertider), mens medleystafetten

fra 2004, Hamar, er eneste på

lista, også det med knappest mulig margin.

For guttene er fordelingen: Kr.sund 7,

Stavanger 7, Sarpsborg 6 og Hamar 0.

Vinnertider til jentene var bedre i Kristiansund,

mens - tre års tidsperspektiv

tatt i betraktning - Sarpsborg kommer

noe bedre ut enn Stavanger og Kristiansund

på guttesiden. Det bekrefter altså

den øvrige analysen.

Utviklingen har ikke

kommet tilfeldig. Den er et resultat av et

systematisk arbeid, hvor NSFs ledelse i

mange sammenhenger har vært drivkraf-

ten. Forbundets relativt solide økonomi

har gjort det mulig å satse offensivt og

langsiktig. De ti ungdomsutviklerne, flere

trenere på representasjonsoppgaver, tilskudd

til utdanning, de nye klubbutviklerne,

en faglig dyktig stab, og - ikke minst

- åpne og inkluderende personer i NSFs

sportslige ledelse. Jo, det er særdeles

mye å glede seg over i svømme-Norge

for tiden. Magefølelsen min tilsier dessuten

at det ennå er mye mer å humre

fornøyd over i de kommende årene.

Vi er i ferd med å ta igjen det tapte i forhold

til internasjonal svømming - det

som ble borte i 2. halvdelen av nitti-tallet

samt begynnelsen av det nye årtusenet.

Er det en tilfeldighet at nedturen

startet nærmest parallelt med at vår

daværende landslagstrener, bergenseren

og Thisted-gutten Frank Pedersen,

fant ut hvor godt det var å være norsk -

i Danmark? Statistikkene kan i alle fall

leses dit hen. Men så kan jo statistikk

leses akkurat som Fanden leser bibelen.

Det har likevel undret meg mer enn èn

gang...

Utviklingen i junior kortbane-NM i % av basisåret 1992

ÅR/ DAMER HERRER

Finaler Forsøk Finaler Forsøk

1992 0 0 0 0

2002 - 0.52 - 0.41 - 0.30 +0.24

2003 - 1.56 - 1.01 - 0.06 +0.26

2004 - 2.39 - 2.59 - 0.93 - 1.03

2005 - 2.72 - 2.69 - 2.32 +2.68

2006 - 3.24 - 3.11 - 2.07 - 2.41

Tabell 4 Uthevet skrift viser periodens beste resultat.


[Junior-NM svømming]

– Vil sette Kristiansund på kartet

Da det nyåpnedeAtlanterhavsbadet

i

Kristiansund var

klart, søkte Norodd umiddelbart

om å få arrangere

junior-NM kortbane.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

BO NORSENG [FOTO]

– Vi ville markere Kristiansund som by,

og vi ville ikke minst vise frem vårt nye

anlegg og oppussede basseng, sier stevneleder

Åse Slatlem. Arrangørstaben på

Nord-Møre var vel tilfreds med arrangementet.

– Det har stort sett utelukkende vært

positive tilbakemeldinger, understreker

hun overfor Norsk Svømming.

NM senior kort 2009?

Primus motor i klubben, Ronny Myrset,

understreker at Norodd vurderer å søke

senior-NM kortbane 2009.

– Ideen er i støpeskjeen, og vi vil da dra

med oss en del opparbeidet ekspertise

fra årets mesterskap, presiserer han.

Norodd har det siste året hatt med rundt

50 funksjonærer som har arbeidet med

arrangementet.

– Først hadde vi samlinger en gang i

måneden. Så gikk vi over til å samles en

gang hver 14. dag, og den siste tiden

hadde vi ukentlige samlinger, understreker

Slatlem.

To klubber - èn by

Til våren står KS&LK som arrangør av ÅM

i Atlanterhavsbadet.

– Frem til nå har vi ikke hatt noe formelt

samarbeid med naboklubben, men på

Norodd-jentene som svømte årets NM, Idunn Husøy Naustdal (f.v.), Linda Merete

Haugen, Ann Helen Hesjevik, Monica Helen Haugen og Sofie Thingnæs Sagli.

Dommerne under junior-NM var strålende fornøyd med arrangementet i Atlanterhavsbadet.

arrangementssiden kan det nok være en

idé å få formalisert en del ting om vi skal

fortsette å arrangere store nasjonale

stevner, sier de to fra Norodd. Begge

understreker at de er spente på hva

arrangementet vil gi igjen økonomisk.

– De tallene er ikke helt klare ennå,

avslutter Norodd-duoen.

Norodd Ronny Myrset og Åse Slatlem

var fornøyd med jr.-NM.

[NORSK SVØMMING 6/2006] 19


[Junior-NM svømming]

– Gullfisken fra Bjerkvik

Med syv gull og

seks norske

rekorder ble

Katharina Stiberg

(18) NMs store forgrunnsfigur

på jentesiden.

Norge beste ryggsvømmer

gjennom alle tider satte

rekord både på 50 og 100

meter både for senior og

junior.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

Katharina fikk også mesterskapets bestemannspremie

for den norske rekorden på

50m rygg (28,42) med hele 875 poeng.

Katharina Stiberg ble suverent beste

svømmer i jr.-NM, her i full konsentrasjon

før start på en av hennes mange

øvelser.

Det var 49 poeng mer enn Henriette

Brekke oppnådde for sin 50m fri (25,89)

- NMs nest beste resultat.

Alt klaffet

– Jeg gjorde et perfekt NM, sett på bakgrunn

av at planen var at topformen

først skulle være på plass under EM 14

dager etter NM, sier gullfisken til Norsk

Svømming.

"Nytt av året" var det at Katharina også

vant 50 og 100m bryst i tillegg til 50m

butterfly og 200m medley. På 50m butterfly

satte hun attpåtil norsk juniorrekord

både i forsøk og finale.

– 50m rygg var selvsagt høydepunktet.

Jeg er imidlertid svært tilfreds med det

jeg gjorde på bryst og butterfly også,

presiserer hun.

Kai Arild Paulsen

har nå flyttet til Narvik der han fungerer

son heltidstrener.

– Min trener (Tom Nilskog) flyttet i sommer,

så jeg trener nå flere ganger i uken

med Narvik, sier Katharina, som også

går på skole i byen.

– Her får Katharina slått to fluer i en

smekk. Jeg tror bestemt at hun har godt

av å til tider være i et litt større miljø enn

det de kan tilby på Bjerkvik, sier sportssjef

Petter Løvberg. Hovedpersonen selv

presiserer at hun alltid har hatt litt pes

på treningene i hjembygda.

– Vi har hatt en del gutter som har vært

en veldig fin hjelp. Så helt alene har jeg

ikke på noen måte vært, sier hun.

Blitt bedre generelt

Katharina har hatt femgang på alt.

– Og det uten at jeg har toppet formen.

Det er under EM jeg virkelig skal svømme

fort, understreker hun 14 dager før

Finlands-turen.

Fra Bjerkvik til Bergen?

Katharina har to år igjen på skolen.

– Jeg er ferdig med videregående til

våren. Neste år skal jeg bruke på å ta en

del fag jeg trenger for å komme inn på

medisinstudiet. Går alt etter planen flytter

jeg til Bergen høsten 2008. Da både

for å studere og bli en toppsvømmer,

avslutter Bjerkvik-jenta.


[Junior-NM svømming]

11 rekorder på et år på

To ganger

svømte Ingvild

Snildal under

Norgesrekorden

for junior på 100

meter butterfly under jr.-

NM. Dette ble eneste gullmedaljen

til Asker-jenta

som også var med å sette

rekord på stafett på

åpningsdagen. Ingvild har

imidlertid satt 11 norske

rekorder på under et år.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– For meg var 100 meter butterfly

(1.01,93/1.01,61) høydepunktet her i

Kristiansund, sa Asker-jenta, som har

akkurat et sekund frem til Maj Hillesund

sin norske seniorrekord. I tilegg ble det

andreplasser på 50 og 100m rygg og

Ingvild Snildal

50m butterfly under mesterskapet i

Atlanterhavsbadet. Alt bak suverene

Katharina Stiberg fra Bjerkvik.

Rygg og butterfly

Ingvild har satt norske juniorrekorder

flere ganger på langbane både på 50 og

100m butterfly og rygg.

– Tiden jeg gjorde på 50m rygg i sommer

på langbane var også seniorrekord,

de ti andre er junior, sier Ingvild, som

jakter på Maj Hillesunds seniorrekord på

100m butterfly.

– Jeg skal jo først være i toppform under

EM to uker etter jr.-NM, understreker

Ingvild...

I neste junior-NM har hun planer om å

utvide øvelsesutvalget til også å innbefatte

200 og 400 meter fri.

– Tiden jeg gjorde på 200m-stafetten

ville gitt medalje individuelt, så frisvømming

blir det neste, understreker hun

overfor Norsk Svømming.

Stort potensial

Norge stilte lag på medleystafetten

under kortbane-EM. Målet er også å ha

lag under VM, og kanskje også OL.

– Her har vi tenkt å bruke Ingvild som

butterflysvømmer. Stiberg tar ryggen,

men på begge disse stilartene er disse

jentene utrolig gode, sier landslagsjef

Petter Løvberg.

EM kortbane var Ingvild sitt første internasjonale

mesterskap, og hvordan det

gikk kan du lese om et annet sted i

denne utgaven av Norsk Svømming.

Ingvild Snildal fra Asker svømmeklubb på vei mot nok en norsk rekord - her på 100 meter butterfly i Atlanterhavsbadet.

[NORSK SVØMMING 6/2006] 21


[Junior-NM svømming]

– Vokser i motbakke

Trine A. Olsen

(16) gjorde sitt

klart beste NM

noen gang.

Fauske-jenta sliter imidlertid

på hjemmebane der

bassenget i høst ble

stengt på grunn av

oppussing.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– Jeg trener flere timer enn før, men

mindre i vann, sier Fauske-jenta, som på

tross av problemene i hjembygda vokser

i sine prestasjoner.

Stengt basseng

– Moderniseringen av bassenget her i

Fauske måtte bare tas, men det er klart

at det kan bli et par tunge år. Resultatene

under NM viser heldigvis at både

Trine Olsen (sølv på 400m medley og

bronse på 200m bryst) og Sara Pettersen

(bronse på 200m butterfly) er bedre enn

noen gang, sier Fauske-trener Tom Are

Arnesen (28). Bassenget i Fauske har de

siste årene kun vært åpent på dispensasjon

- så noe måtte gjøres.

Selv er Fauske-treneren for ung til å

huske klubbens store gullalder.

– Vi er kraftig på gang igjen, men det er

Sara Pettersen tok Fauske sin tredje NMmedalje

da hun ble nummer tre på

200m butterfly.

22 [NORSK SVØMMING 6/2006]

Trine A. Olsen på vei mot NM-sølv på 400m medley. Fauske sliter nå med at bassenget

kan bli stengt opptil et år på grunn av modernisering.

klart at vi får en tung tid uten basseng i

nærmiljøet. Værst vil det nok gå ut over

rekrutteringen blant de aller yngste. Her

kan det lett bli noen hull, men målet er

å gi våre A-svømmere et fullgodt tilbud

med det vi har hatt de siste årene, sier

Arnesen til Norsk Svømming.

Mye reising

Fauske trener nå fire ganger i uken i

Rognan (20 km t/r) og en gang i Valnesfjorden

(40 km t/r).

– Vi bruker både klubbuss og biler til og

fra treningen. Det blir en del ekstra

arbeid for klubben å organisere dette,

men det slipper heldigvis vi svømmere

å engasjere oss så sterkt i, sier Trine,

som gjorde et veldig bra jr.-NM. Hun

kom til Atlanterhavsbadet med sommerens

NM-bronse på 400m medley som

eneste pallplassering.

– Denne gang ble det sølv på 400m medley,

bronse på 200m bryst og fjerdeplass

på 200m medley. Begge medley’ene var

klare perser, mens jeg hadde vunnet

200m bryst klart om jeg hadde vært nede

rundt min personlige rekord, sier Trine.

Trine har fått en del tilpasninger på skole

for å gjøre hverdagen lettere.

– Spesielt nå med mye reising til og fra

trening er dette meget gunstig, sier

Fauske-jenta, som ikke har noen planer

om å forlate moderklubben med det

aller første.

– Det å flytte er ikke tema for meg. Etter

videregående blir det nok trolig til at jeg

reiser, men da vil utdannelse være det

som drar meg hjemmefra, avslutter hun.

Lasse Hoel

Lasse Hoel svømte på

1.52,31 på 200m fri i

det australske mesterskapet

i november.

Lasse Hoel kvalifiserte seg dermed til

på det norske seniorlandslaget i svømming.

Hamar IL-svømmeren kommer

hjem fra Australia i romjula, og skal da

ha litt julefeiring med venner og familie

før også han vender nesen mot

Thailand og Puket i januar!

På landslaget

Lasse Hoel

har svømt bra

i Australia.

Foto: Bo Norseng


Bærumsvømmerne

ble

beste klubb

under junior-

NM, tett fulgt av Bergenssvømmerne

og

Hamar IL som kun var tre

og fem poeng bak. Neste

år håper Bærum å markere

seg enda sterkere

når de arrangerer kortbanemesterskapet

for junior

på hjemmebane i Nadderudhallen.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

BO NORSENG [FOTO]

Når vi ser hvem som ikke helt presterte

som forventet under årets NM, har

Bærum uante ressurser i bakhånd. Med

Petter Fagelund tilbake i toppform etter

lengre tids sykdom, bør også den norske

rekorden på 4x200 meter fri leve farlig.

Brystjentene Vibeke Croker og Kristine

Mella hadde heller ikke noe stort NM.

Christer Koch Kvam (16) har heller ikke

fått den utviklingen man gjerne hadde

trodd etter overgangen fra Øvre Eiker i

sommer, men den kommer...

Mål om å bli best

– Som klubb har Bærumsvømmerne et

mål om å bli best i lagkonkurransen

både under ÅM, junior-NM, senior-NM

og langbane-NM. Dette setter vi høyt. At

vi vinner klubbkonkurransen i et mesterskap

der ikke alt gikk på skinner, viser

bare styrke, sier trener Sondre Solberg til

Norsk Svømming.

[Junior-NM svømming]

Bærum beste klubb

Gullgenerasjon på gang?

Bærumsvømmerne vant begge fristafettene for gutter i junior-NM, f.v. Øystein R.

Hetland, Petter Fagelund, Christer Koch Kvam og Stian W. Erichsen.

Øystein Hetland vant 50, 100, og 400

meter fri samt 50 og 100 meter butterfly.

I tillegg svømte han 1.-etappene på

stafettlagene som vant 4x100 og 4x200

meter fri. Han ble også nummer to på

200m og 1500m fri.

Sykdom og skader

– Vi har dessverre slitt litt med skader og

sykdom på noen av våre beste den siste

tiden. Uten maksimal innsats av Øystein

ville vi ikke ha blitt beste klubb i helgen,

konstaterte treneren.

Bærumsvømmerne hadde

16 utøvere kvalifisert for

årets jr.-NM. Under Nordsjøstevnet

hadde klubben

med 24 svømmere.

– Dette viser at vi har både topp og bredde,

oppsummerer trener Sondre Solberg.

Han trekker frem klubbens 1991-gutter

som spesielt lovende. Han håper de skal

markere seg allerede under NM på

hjemmebane i november neste år.

Sebastian Wigstrøm

– Her hadde vi fem gutter kvalifisert for

Nordsjøstevnet. Det er ekstremt mye.

Tre av dem svømte også individuelt

under NM. I denne gjengen har vi flere

lovende typer og store talenter, under-

Bærumsvømmerne sin lovende 91-genrasjon, Fredrik Bjerke (f.v.), Tor Hafnor, Andreas

Linnerud, Sebastian Wigstrøm og Vegard Løvberg. streker Bærum-treneren.


[NORSK SVØMMING 6/2006] 23


Sebastian Wigstrøm svømte inn til sin

første finale da han ble nummer fem på

200m bryst under junior-NM.

24 [NORSK SVØMMING 6/2006]

Solberg trekker spesielt frem Sebastian

Wigstrøm (15). Han svømte sin første

NM-finale da han ble fem på 200m bryst

med 2.28,67 i Kristiansund. En tid han

gjorde både i forsøk og finale. Wigstrøm

var klart beste 91-modell.

– Under NM var jeg eneste 91-modell i

finalene på brysten, understreker

Bærum-gutten. Han presiserer at for

ham er en dag uten trening en dag uten

mening.

– Jeg trener minst ti økter i uken i vann,

i tillegg kommer det betydelige

mengder egentrening, sier han stolt til

Norsk Svømming.

veldig bra, men her gjenstår det mye

hardt arbeid, understreker den tidligere

landslagstreneren.

Søker råd hos storebror

– Det har uten tvil vært en fordel for meg

å ha en bror som har prestert både på

nasjonalt og internasjonalt nivå. Her har

jeg søkt kunnskap, råd og veiledning,

sier Øystein, som for tiden er på vei til å

bli vår nye storsvømmer på juniorsiden.

– Vi har sett Øystein sitt talent i en årrekke,

men det er først nå har er i ferd med

å ta ut sitt potensial, understreker Solberg.

Sportssjefen

Petter Løvberg er enig;

– Øystein har mye med seg, og det han

viste her i mesterskapet

i Kristiansund

bare beviser det

Lovende 15-åringer

De fire andre 15-åringene er Tor Hafnor

som ble nummer 14 og 17 på 100m og

200m butterfly under NM som beste 91modell.

Vegard Løvberg ble bare knepent

slått av en jevngammel da han ble

nr. 11 på 200m rygg i Atlanterhavsbadet.

Han var imidlertid ikke langt bak

sterke Mikael Bergene fra Kolbotn som

kom på plassen foran. Fredrik Bjerke og

Andreas Linnerud er de andre i denne

blivende gullgenerasjonen.

– Det vil overraske om ikke noen av

disse guttene slår ut i full blomst, avslutter

trener Solberg

Lillebror større talent enn storebror

Aleksander Hetland (24)

har en fjerdeplass fra VM,

og han satte nylig norsk

rekord på 100 meter medley.

Bærum-trener Sondre

Solberg mener lillebror

Øystein (17) har større

potensial enn storebror.

Årets junior-NM ble det

store gjennombruddet for

lillebror Øystein. Han kom

til Nord-Møre uten individuell

NM-seier, og han

returnerte med syv gull

inklusiv to stafettseire.

– Klarer Øystein å få ut like mye av sitt

talet som storebror kan dette bli veldig


Øystein R. Hetland på vei mot et litt overraskende NM-gull på 400 meter fri. Totalt ble

det syv gull på mesterskapets store svømmer.

både jeg og Sondre har sett de siste

årene, understreker sportssjefen i NSF.

Hovedpersonen selv forholder seg

ydmyk.

Hard konkurranse

på hver trening

– Det er egentlig det siste halve året min

utvikling virkelig har tatt av. Da har det

bare gått èn vei, understreker Øystein.

Han tillegger miljøet både i Bærum og

på NTG mye av æren for fremgangen.

– Her er det konkurranse på hver eneste

trening, og den pesen vi klarer å gi hverandre

daglig tror jeg har stor betydning

både for meg og hele miljøet, understreker

han.

Maratonhelg

Totalt svømte Øystein 12 individuelle løp

inklusiv forsøk og finaler ved siden av

tre stafetter under årets junior-NM. Han

vant fem individuelle gull, samt to staffetseire

med Bærum.

– Jeg ga gass og satset både på gode

tider, medaljer og plasseringer, sa

Øystein, som ble mesterskapets store

medaljegrossist. Mest av alt var han fornøyd

med 400m fri og 100m butterfly.

– Den oppfatningen deler jeg. Tiden på

400m fri (4.00,54) var glimrende, og det

å avgjøre 100m butterfly på de siste

metrene med en 400m-finale i beina like

før var en stor prestasjon, støtter trener

Solberg.

– Tidligere var jeg sprinter, men nå har

jeg også begynt å gjøre det bra på de litt

lengre friøvelsene, avslutter han.


Alle fotos: Bo Norseng

Jr.-NM kortbane 2006

400m medley damer

1 Karoline B. Sanderud 89 Hamar IL 4.55,04 777

2 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 5.02,25 723

3 Alvilde Morken 89 Stavanger SC 5.04,48 707

4 Line Løvberg 91 Lamberts. SK 5.07,96 683

5 Maria Farestvedt 90 BS/Åstveit 5.15,05 638

6 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 5.15,47 636

400m medley Alvilde Morken (t.v.), Karoline Brudvik

Sanderud og Trine A. Olsen.

400m fri herrer

1 Øystein R. Hetland 89 Bærum/NTG 4.00,54 755

2 Christian Aaserud 88 Asker SK 4.01,12 750

3 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 4.01,91 743

4 Christer Koch Kvam 90 Bærum/NTG 4.10,05 672

5 Petter Braarud 89 Lamberts. SK 4.11,94 657

6 Stian W. Erichsen 90 Bærumsvøm. 4.16,41 624

400m fri Christian Aaserud (t.v.), Øystein R. Hetland

og Jørgen Møllerop.

100m bryst damer

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 1.10,13 830

2 Karoline Bergene 89 Kolbotn IL 1.13,57 719

3 Maria Farestvedt 90 BS/Åstveit 1.13,80 712

4 Karin Ekholt 89 Bærumsvømmerne 1.14,16 702

5 Victoria Croker 88 Bærumsvømmerne 1.14,36 696

6 Mari Singstad 91 Vestbyen IL 1.14,88 681

100m bryst Karoline Bergene (t.v.), Katharina Stiberg

og Maria Farestvedt.

100m butterfly herrer

1 Øystein R. Hetland 89 Bærum/NTG 57,50 693

2 Thomas Robson 88 BS/Bergen SLK 57,55 691

3 Øivind A. S. Reinertsen 88 Kr.sand SA 57,86 680

4 Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 57,99 675

5 Stian S. Langeland 89 Bergens SC 58,96 643

6 Robin Palm 88 Sarpsborg IL 1.00,35 599

100m butterfly Thomas Robson (t.v.), Øystein R.

Hetland og Øyvind A.S. Reinertsen.

200m fri damer

1 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 2.03,88 804

2 Ina Kr. Pedersen 89 Moss SK 2.05,34 776

3 Elise Utne 89 Narvik SK 2.05,54 772

4 Henriette Brekke 88 Vestkantsvøm 2.06,62 753

5 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 2.09,24 708

6 Clarissa van Rheenen 91 Skjetten 2.09,71 700

200m fri Ina Kr. Pedersen (t.v.), Cecilie Johannessen

og Elise Utne.

200m individuell medley herrer

1 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svøm 2.06,68 764

2 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 2.07,14 755

3 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 2.07,77 744

4 Martin Robertsen 88 Sarpsborg IL 2.12,41 669

5 Mikael Bergene 91 Kolbotn IL 2.14,81 634

6 Martin Åsheim 90 Lør/Ræl. 2.15,00 631

200m medley Eirik Ravnan (t.v.), Ronnie Anstensen

og Jørgen Møllerop.

50m rygg damer

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 28,42 875 NR

2 Ingvild Snildal 88 Asker SK 29,41 790

3 Margrete N. Ulvestad 88 BS/Åstveit 30,11 736

4 Heidi V. Gjøen 88 Lamberts. SK 31,31 654

5 Martine Andersen 90 Skien SK 31,52 641

6 Anne Haugvaldstad 89 Randaberg IL 31,80 625

50m rygg Ingvild Snildal (t.v.), Katharina Stiberg og

Margrete Nyhus Ulvestad.

50m bryst herrer

1 Robin Palm 88 Sarpsborg IL 30,26 671

2 Ole-Wilhelm Norseng 88 Hamar IL 30,29 669

3 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 30,39 663

4 Martin Steffensen 89 Arna SLK 30,48 657

5 Johannes Grov Framnes 89 Arna SLK 30,53 653

5 Mattis Saghaug 90 IL Varg/NTG 30,53 653

50m bryst Ole-Wilhelm S. Norseng (t.v.), Robin

Palm og Marcus Tesdal.

4x100m fri damer

1 Asker SK 3.56,33 763 NJR

2 Skjetten Svømming 3.57,87 748

3 Bergensvømmerne 4.02,63 705

4 Team Stavanger 4.03,94 694

5 Lambertseter SK 4.05,20 683

6 Bærumsvømmerne 4.06,75 670

4x100m fri Asker Svømmeklubbs gull- og rekordlag,

Ingvild Snildal (t.v.), Siri Eva Kristiansen, Hilde

Sund og Sofie Gjemmestad.

Beste klubb junior-NM

1 Bærumsvømmerne 119

2 Bergensvømmerne 116

3 Hamar IL 114

4 Asker SK 95

5 Skjetten Svømming 67

6 Lambertseter SK 65

7 Bjerkvik SK 49

8 Team Stavanger 46.5

9 Sarpsborg IL 38

Karmøy SK 38

11 Stavanger SC 25

12 Vestkantsvømmerne 24

13 Vågsbygd SLK 23.5

14 Kolbotn IL 23

15 Fauske SK 20

16 Narvik SK 19

17 Haldens SK 16

Aalesund SLK 16

19 IL Varg 13.5

20 Kristiansand SA 13

21 Mandal SK 12

22 Bergens SC 9

Sandnes SLK 9

24 Moss SK 8

25 Arna SLK 7.5

26 Drammen SK 4

Delfana 4

28 Sandefjord SK 3

Tverlandet IL 3

Vestbyen IL 3

31 Ski SK 2

Lørenskog/Rælingen 2

Skien SK 2

34 Molde SLK 1

Randaberg IL 1

Øvre Eiker SK 1

[NORSK SVØMMING 6/2006] 25


4x200m fri herrer

1 Bærumsvømmerne 7.49,20 735

2 Hamar IL 7.57,08 699 k

3 Bergensvømmerne 8.01,82 679

4 Asker SK 8.05,43 664

5 IL Varg 8.09,09 649

6 Bærumsvømmerne 8.14,04 629

4x200m fri Bærumsvømmernes gull-lag, Øystein R.

Hetland (t.v.), Petter Fagelund, Christer Koch Kvam

og Stian Werner Erichsen.

200m rygg herrer

1 Lars A. Tolås 88 Stavanger SC/NTG 2.04,62 731

2 Dominik Borkowski 90 Skjetten Svøm 2.05,11 723

3 Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 2.05,60 714

4 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svøm 2.06,55 698

5 Martin Robertsen 88 Sarpsborg IL 2.10,24 640

6 Joar Skien Grannes 90 Sandnes SLK 2.11,48 622

200m rygg Dominik Borkowski (t.v.), Lars Andre

Tolås og Maxim Christensen.

50m fri damer

1 Henriette Brekke 88 Vestkantsvøm 25,89 826

2 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 26,57 764

3 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 26,62 760

4 Elise Utne 89 Narvik SK 27,32 703

5 Ingrid H. Antonsen 90 Skjetten Svøm 27,37 699

6 Sofie Gjemmestad 89 Asker SK 27,48 691

50m fri Victoria S. Løken (t.v.), Henriette Brekke og

Cecilie Johannessen.

100m fri herrer

1 Øystein R. Hetland 89 Bærum/NTG 51,93 741

2 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 52,23 728

100m fri Jørgen Møllerop (t.v.), Øystein R. Hetland

og Eirik Ravnan.

26 [NORSK SVØMMING 6/2006]

3 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 52,61 712

4 Karsten W. Johannessen 88 Karmøy SK 52,96 698

5 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 53,33 684

6 Martin Skramstad 89 Hamar IL 54,12 654

200m butterfly damer

1 Karoline B. Sanderud 89 Hamar IL 2.19,54 725

2 Line Løvberg 91 Lamberts. SK 2.20,60 708

3 Sara Pettersen 91 Fauske SK 2.26,55 625

4 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 2.27,53 613

5 Oda Martine Reiertsen 89 Hamar IL 2.28,45 602

6 Elisabeth H. Svensson 91 Ski SK 2.34,03 539

200m butterfly Line Løvberg (t.v.), Karoline Brudvik

Sanderud og Sara Pettersen.

200m bryst herrer

1 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svøm 2.19,98 744

2 Robin Palm 88 Sarpsborg IL 2.24,15 682

3 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 2.25,17 667

4 Mattis Saghaug 90 IL Varg/NTG 2.25,38 664

5 Sebastian Wigstrøm 91 Bærumsvøm 2.28,67 621

6 Sten Marius Holmen 89 Ski SK/NTG 2.32,97 570

200m bryst Robin Palm (t.v.), Ronnie Anstensen og

Marcus Tesdal.

100m rygg damer

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 1.02,03 832 NR

2 Ingvild Snildal 88 Asker SK 1.04,07 755

3 Margrete N. Ulvestad 88 BS/Åstveit 1.04,24 749

4 Heidi V. Gjøen 88 Lamberts. SK 1.05,66 702

5 Elise Utne 89 Narvik SK 1.05,87 695

6 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 1.07,80 637

100m rygg Ingvild Snildal (t.v.), Katharina Stiberg

og Margrete Nyhus Ulvestad.

50m butterfly herrer

1 Øystein R. Hetland 89 Bærum/NTG 25,88 689

2 Thomas Robson 88 BS/Bergen SLK 25,92 685

3 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 26,30 656

50m butterfly Thomas Robson (t.v.), Øystein R.

Hetland og Marcus Tesdal.

4 Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 26,31 655

4 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 26,31 655

6 Alexander B. Havre 90 Mandal SK 26,48 643

800m fri damer

1 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 8.58,50 786

2 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 8.59,06 784

3 Ingrid N. Knutzen 91 Lamberts. SK 9.14,43 720

4 Clarissa van Rheenen 91 Skjetten 9.23,57 686

5 Helene Lybak 90 Delfana 9.24,03 684

6 Ingrid Marie Rytter 91 TS/Madla SK 9.24,51 682

800m fri Cecilie Johannessen (t.v.), Elin Slaatmo og

Ingrid N. Knutzen.

1500m fri herrer

1 Christian Aaserud 88 Asker SK 15.54,35 762

2 Øystein R. Hetland 89 Bærum/NTG 16.26,21 691

3 Petter Braarud 89 Lamberts. SK 16.26,74 690

4 Sindre Nilo 90 Sandefjord SK/NTG 16.31,46 680

5 Håkon A. Vik 90 Haldens SK 16.37,94 667

6 Christian Thorsen 91 Lamberts. SK 16.46,09 650

1500m fri Øystein R. Hetland (t.v.), Christian Aaserud

og Petter Braarud.

4x100m lag medley damer

1 Bergensvømmerne 4.24,50 730

2 Lambertseter SK 4.24,83 728

3 Asker SK 4.24,98 726

4 Bærumsvømmerne 4.28,93 695

5 Team Stavanger 4.29,89 687

6 Skjetten Svøm 4.33,83 658

4x100m medley Bergensvømmernes gull-lag, Margrete

Nyhus Ulvestad (t.v.), Maria Farestvedt,

Rebecca Johnsen og Monica Finnøy.

Rekorder i junior-NM

50m rygg, damer - finale

Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 28,42 875 NR

100m rygg, damer - finale

Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 1.02,03 832 NR

4x100m fri, damer - direkte finale

Asker SK 3.56,33 763 NJR

100m butterfly, damer - forsøk

Ingvild Snildal 88 Asker SK 1.01,93 793 NJR

100m butterfly, damer - finale

Ingvild Snildal 88 Asker SK 1.01,61 805 NJR

50m butterfly, damer - forsøk

Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 27,80 782 NJR

50m butterfly, damer - finale

Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 27,50 808 NJR

100m rygg, herrer - finale

Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 57,48 712 NJR


400m individuell medley herrer

1 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 4.28,21 772

2 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svøm 4.30,09 756

3 Martin Robertsen 88 Sarpsborg IL 4.41,21 670

4 Christer Koch Kvam 90 Bærum/NTG 4.45,48 641

5 Christian Thorsen 91 Lamberts. SK 4.45,80 638

6 Sebastian Wigstrøm 91 Bærumsvøm 4.51,42 602

400m medley Ronnie Anstensen (t.v.), Eirik Ravnan

og Martin Robertson.

400m fri damer

1 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 4.22,58 781

2 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 4.23,08 776

3 Ingrid N. Knutzen 91 Lamberts. SK 4.29,13 725

4 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 4.32,62 697

5 Ingrid Marie Rytter 91 TS/Madla SK 4.33,78 689

6 Siri Eva Kristiansen 93 Asker SK 4.34,30 685

400m fri Elin Slaatmo (t.v.), Cecilie Johannessen og

Ingrid N. Knutzen.

100m bryst herrer

1 Robin Palm 88 Sarpsborg IL 1.05,48 711

2 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 1.05,60 707

3 Ole-Wilhelm Norseng 88 Hamar IL 1.06,36 683

4 Mattis Saghaug 90 IL Varg/NTG 1.06,81 669

5 Johannes Grov Framnes 89 Arna SLK 1.07,07 662

6 Martin Steffensen 89 Arna SLK 1.07,30 655

100m bryst Marcus Tesdal (t.v.), Robin Palm og

Ole-Wilhelm S. Norseng.

100m butterfly,damer

1 Ingvild Snildal 88 Asker SK 1.01,61 805 NJR

2 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 1.03,60 732

3 Monica Johannessen 90 Karmøy SK 1.05,01 685

4 Sara Pettersen 91 Fauske SK 1.05,04 684

5 Christine Ørland 88 TS/Madla SK 1.06,25 648

6 Line Løvberg 91 Lamberts. SK 1.06,38 644

100m butterfly Victoria S. Løken (t.v.), Ingvild Snildal

og Monica Johannessen.

200m fri herrer

1 Christian Aaserud 88 Asker SK 1.52,45 776

2 Øystein R. Hetland 89 Bærum/NTG 1.53,07 763

3 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 1.53,56 753

4 Karsten W. Johannessen 88 Karmøy 1.58,06 670

5 Øivind A. S. Reinertsen 88 Kr.sand SA 1.58,09 670

6 Christer Koch Kvam 90 Bærum/NTG 2.00,54 630

200m fri Øystein R. Hetland (t.v.), Christian Aaserud

og Jørgen Møllerop.

200m individuell medley damer

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 2.17,59 830

2 Karoline B. Sanderud 89 Hamar IL 2.19,13 803

3 Elise Utne 89 Narvik SK 2.19,77 792

4 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 2.23,53 731

5 Alvilde Morken 89 Stavanger SC 2.25,21 706

6 Terese Langlo 89 Skjetten Svøm 2.28,10 665

200m medley Karoline Brudvik Sanderud (t.v.),

Katharina Stiberg og Elise Utne.

50m rygg herrer

1 Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 27,34 647

2 Lars Andre Tolås 88 Stavanger SC/NTG 27,42 641

3 Alexander B. Havre 90 Mandal SK 27,85 612

4 Joar Skien Grannes 90 Sandnes SLK 27,94 606

5 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 28,15 593

6 Mikael Bergene 91 Kolbotn IL 28,28 584

50m rygg Maxim Christensen (t.v.) og Alexander B.

Havre (Lars Andre Tolås møtte ikke til seiersseremoni).

50m bryst damer

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 32,65 800

2 Karoline Bergene 89 Kolbotn IL 33,60 734

3 Henriette Brekke 88 Vestkantsvøm 33,78 722

4 Mai L. Hanslien 90 TS/Stavanger VPK 34,06 704

Medaljer junior-NM svømming

1 Bærumsvømmerne 7 3 1

2 Bjerkvik SK 7 0 0

3 Hamar IL 6 6 4

4 Asker SK 5 5 1

5 Bergensvømmerne 3 4 9

6 Skjetten Svømming 2 4 2

7 Karmøy SK 2 2 2

8 Sarpsborg IL 2 1 1

9 Vestkantsvømmerne 2 0 1

Vågsbygd SLK 2 0 1

11 Stavanger SC 1 2 1

12 Kolbotn IL 1 2 0

13 Kristiansand SA 1 0 1

14 Lambertseter SK 0 2 4

Team Stavanger 0 2 4

16 Aalesund SLK 0 2 1

17 Fauske SK 0 1 2

18 Haldens SK 0 1 0

Moss SK 0 1 0

Bergens SC 0 1 0

21 Narvik SK 0 0 3

22 Drammen SK 0 0 1

Mandal SK 0 0 1

5 Kristine Mella 90 Bærumsvømmerne 34,10 702

6 Monica Finnøy 88 BS/Bergen SLK 34,43 682

50m bryst Karoline Bergene (t.v.), Katharina Stiberg

og Henriette Brekke.

4x100m fri herrer

1 Bærumsvømmerne 3.31,99 731

2 Hamar IL 3.33,86 712

3 Bergensvømmerne 3.36,46 687

4 Mandal SK 3.39,75 656

5 Sandnes SLK 3.41,25 643

6 Asker SK 3.42,55 632

4x100m fri Bærumsvømmernes gull-lag, Øystein R.

Hetland (t.v.), Petter Fagelund, Christer Koch Kvam

og Stian Werner Erichsen.

4x200m fri damer

1 Hamar IL 8.38,66 753

2 Asker SK 8.39,08 751

3 Skjetten Svøm 8.41,97 739

4 Lambertseter SK 8.44,27 729

5 Bergensvømmerne 8.44,59 728

6 Bærumsvømmerne 8.46,56 720

4x100m fri Hamar ILs gull-lag, Elin Slaatmo (t.v.),

Elisabet Arnesen, Oda Martine Reiertsen og Karoline

Brudvik Sanderud.

[NORSK SVØMMING 6/2006] 27


200m rygg damer

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 2.18,14 748

2 Margrete N. Ulvestad 88 BS/Åstveit 2.19,38 728

3 Heidi V. Gjøen 88 Lamberts. SK 2.22,50 681

4 Gina B. Andersen 90 Skjetten/NTG 2.23,28 670

5 Maren Allum 90 Bergens SC 2.23,47 668

6 Siri Anette Sønju 92 Øvre Eiker SK 2.26,89 622

200m rygg Margrete Nyhus Ulvestad (t.v.), Katharina

Stiberg og Heidi Vainio Gjøen.

50m fri herrer

1 Øystein R. Hetland 89 Bærum/NTG 23,78 717

2 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 24,27 675

3 Halvor Ekeland 89 Drammen SK 24,38 665

4 Thomas Robson 88 BS/Bergen SLK 24,45 660

5 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 24,85 628

6 Joar Skien Grannes 90 Sandnes SLK 25,30 595

50m fri Jørgen Møllerop (t.v.), Øystein R. Hetland

og Halvor Ekeland.

100m fri damer

1 Henriette Brekke 88 Vestkantsvøm 56,71 811

2 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 57,36 783

3 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 58,23 749

4 Ina Kr. Pedersen 89 Moss SK 58,39 743

5 Elise Utne 89 Narvik SK 58,77 728

6 Sofie Gjemmestad 89 Asker SK 1.00,05 683

100m fri Cecilie Johannessen (t.v.), Henriette Brekke

og Victoria S. Løken.

20 beste junior-NM 2006 kortbane, Kristiansund

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 50m rygg finale 28,42 875p

2 Henriette Brekke 88 Vestkantsvømmerne 50m fri finale 25,89 826p

3 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 1500m fri damer direkte finale 16.59,47 822p

4 Ingvild Snildal 88 Asker SK 100m butterfly finale 1.01,61 805p

5 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 200m fri finale 2.03,88 804p

6 Karoline Brudvik Sanderud 89 Hamar IL 200m medley damer finale 2.19,13 803p

7 Elise Utne 89 Narvik SK 200m medley finale 2.19,77 792p

8 Christian Aaserud 88 Asker SK 200m fri finale 1.52,45 776p

9 Ina Kr. Pedersen 89 Moss SK 200m fri finale 2.05,34 776p

10 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 400m medley direkte finale 4.28,21 772p

11 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 1500m fri direkte finale 17.24,30 765p

12 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svømming 200m medley finale 2.06,68 764p

13 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 50m fri finale 26,57 764p

14 Øystein R. Hetland 89 Bærum/NTG 200m fri finale 1.53,07 763p

15 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 200m fri finale 1.53,56 753p

16 Margrete Nyhus Ulvestad 88 BS/Åstveit 100m rygg finale 1.04,24 749p

17 Karoline Bergene 89 Kolbotn IL 50m bryst finale 33,60 734p

18 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 200m medley finale 2.23,53 731p

19 Lars Andre Tolås 88 Stavanger SC/NTG 200m rygg finale 2.04,62 731p

20 Petter Braarud 89 Lambertseter SK 800m fri direkte finale 8.27,58 728p

28 [NORSK SVØMMING 6/2006]

200m butterfly herrer

1 Øivind A. S. Reinertsen 88 Kr.sand SA 2.06,93 698

2 Stian S. Langeland 89 Bergens SC 2.08,65 670

3 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 2.10,79 638

4 Stian Andreas Evja 90 Lamberts. SK 2.12,91 608

5 Christer Koch Kvam 90 Bærum/NTG 2.16,95 555

6 Antonis Xepapadakis 90 IL Varg 2.18,80 533

200m butterfly Stian S. Langeland (t.v.), Øyvind

A.S. Reinertsen og Jørgen Møllerop (!).

200m bryst damer

1 Karoline Bergene 89 Kolbotn IL 2.38,29 709

1 Maria Farestvedt 90 BS/Åstveit 2.38,29 709

3 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 2.39,00 700

4 Iselin Meisler 90 Tverlandet IL 2.40,95 675

5 Mari Singstad 91 Vestbyen IL 2.42,19 659

6 Ine Charlotte Hagen 89 Lør/Ræl. 2.43,94 638

200m bryst Maria Farestvedt (t.v.), Karoline Bergene

og Trine A. Olsen.

100m rygg herrer

1 Maxim Christensen 89 Vågsbygd 57,48 712 NJR

2 Lars Andre Tolås 88 Stavanger SC/NTG 57,76 702

3 Dominik Borkowski 90 Skjetten Svøm 58,92 661

4 Martin Robertsen 88 Sarpsborg IL 1.00,34 615

5 Mikael Bergene 91 Kolbotn IL 1.00,84 600

6 Alexander B. Havre 90 Mandal SK 1.03,87 519

100m rygg Lars Andre Tolås (t.v.), Maxim Christensen

og Dominik Borkowski.

50m butterfly damer

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 27,50 808 NJR

2 Ingvild Snildal 88 Asker SK 28,10 757

3 Elise Utne 89 Narvik SK 28,93 694

4 Henriette Brekke 88 Vestkantsvøm 28,97 691

5 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 29,05 685

6 Amanda Barsten 90 Molde SLK 29,18 676

50m butterfly Ingvild Snildal (t.v.), Katharina Stiberg

og Elise Utne.

800m fri herrer

1 Christian Aaserud 88 Asker SK 8.18,11 771

2 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svøm 8.23,35 747

3 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 8.24,60 741

4 Petter Braarud 89 Lamberts. SK 8.27,58 728

5 Håkon Aleksander Vik 90 Haldens SK 8.40,15 677

6 Mattis Saghaug 90 IL Varg/NTG 8.41,38 672

800m fri Ronnie Anstensen (t.v.), Christian Aaserud

og Eirik Ravnan.

1500m fri damer

1 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 16.59,47 822

2 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 17.24,30 765

3 Victoria Croker 88 Bærumsvøm 17.41,98 727

4 Ingrid N. Knutzen 91 Lamberts. SK 17.44,89 721

5 Helene Lybak 90 Delfana 17.54,05 703

6 Clarissa van Rheenen 91 Skjetten 18.06,22 680

1500m fri Siri N. Andersen (t.v.), Elin Slaatmo og

Victoria Croker.

4x100m lag medley herrer

1 Bergensvømmerne 3.58,03 686

2 Bærumsvømmerne 4.00,66 664

3 Hamar IL 4.01,34 658

4 Sarpsborg IL 4.02,49 649

5 Asker SK 4.04,81 631

6 Stavanger SC 4.05,16 628

4x100m medley Bergensvømmernes gull-lag, Ole

Andreas Kolaas (t.v.), Marcus Tesdal, Thomas Robson

og Anders Espeland Seljeflot.


Vellykket kurslærerskurs

I januar i år startet NSF

prosjektet "Med funksjonshemmede

i basseng".

Prosjektet er støttet

av Helse- og Rehabiliteringsfondet

som fordeler

overskuddet av Norsk

Tippings Extraspill.

INGRID HASLEV ANMARKRUD [TEKST OG FOTO]

Hovedmålsettingen for prosjektet er at

flere funksjonshemmede barn og unge

lærer å svømme. Vi ønsker at svømmeklubber

som driver med svømmeopplæring

også skal ha et tilbud til funksjonshemmede

barn og ungdom. Enten at de

har egne svømmekurs for dem, eller at

de blir integrert i den ordinære svømmeundervisningen.

For å nå dette målet

er det avgjørende at vi klarer å spre

kunnskap ut i alle ledd i vår organisasjon.

Ny bok på gang

NSF har til nå jobbet for å ferdigstille en

ny bok om svømmeopplæring for funksjonshemmede,

og denne boken kommer

ut 1. kvartal 2007. Neste ledd i prosjektet

var å få utdannet kompetente

kurslærere på området.

2.-4. november arrangerte derfor NSF i

samarbeid med Beitostølen Helsesportssenter

kurslærerkurs for deler av NSFs

kurslærerkorps. Trude Halvorsen var

ansvarlig kurslærer mens Trond Kristof-

fersen, Ulrike Montzka,

Arve Kristiansen, Anne-

Grethe Haudemann,

Knut Jørgensen, Hamid

Reza Zarei og Torill

Hindmarch var deltakere.

Økt kompetanse

Målet med kurset var å

gi kurslærerne økt

kompetanse om svømmeopplæring

for funksjonshemmede,

slik at

de kan holde kurs i klubb og krets i

årene som kommer. Nytt instruktørkurs/moduler

på fagområdet vil bli klart

i 2007.

Kurslærerkurset på Beitostølen inneholdt

følgende temaer;

* Forelesninger om ulike skadegrupper

v/fysioterapeuter på Helsesportssenteret

* Vannets mekaniske prinsipper, hva er

spesielt viktig i forhold til funksjonshemmede

* Halliwickmetoden

* Gjennomgang av tilpassede kjerneøvelser

* Bassengaktivitet for barnegrupper

med CP og Ryggmargsbrokk

* Mye diskusjon og erfaringsutveksling

NSF håper mange svømmeklubber vil

benytte anledningen til å være med på

kurs når vi i 2007 kommer til å tilby gratis

instruktørkurs i mange kretser.

Innspill og eventuelle spørsmål kan rettes

til Ingrid Haslev Anmarkrud på epostadressen

ingrid@svomming.no eller på

tlf. 210 29 673.

[NORSK SVØMMING 6/2006] 29


[Svømme-nordisk]

De fortsatte fremgangen

i Tampere-bassenget. Uforstyrret av den

totale svenske dominansen la Elin Slaatmo

lista for våre beste svømmere allerede

i mesterskapets tredje øvelse.

Hamar IL-jenta lå avventende bak danske

Kathrine Hammer helt frem til

600m. Da fikk den danske lederen nok

av kjøret, og Elin cruiset alene til mål på

en ny sterk tid - 9.00,59. Gull til Elin,

Hamar og Norge!

På slutten av løpet økte vår andre deltaker

i øvelsen, Lambertseters Ingrid Knutzen,

både takten og hastigheten, og etter

siste 100m på 1.05,97 manglet hun kun

14/100 sekund på en norsk storeslem.

Victoria Løken

fra Ålesund fortsatte det norske trøkket

på 100m fri to øvelser senere. Bare 3/10

30 [NORSK SVØMMING 6/2006]

sekund bak NM-persen kunne trener Røsland

med et smil notere seg for Victorias

første og Norges andre medalje. Selv om

Alesund-jenta manglet litt på å matche

NM-tidene, var differansene marginale.

To bronse, og meget stafett-delaktig i den

3. er klart godkjent.

Det ble imidlertid med de to medaljene

i lørdagens første sekvens, flere gode

norske prestasjoner til tross. Først i den

16. øvelsen, 400m individuell medley

for gutter, steg spenningen i den norske

12-manns troppen. Forventningene var

store til

Hamar ILs Eirik Ravnan

Den opprinnelige Raufoss-gutten perset

kraftig under NM. Hadde han klart å

bevare formen? 1.01,49 viste klokka etter

butterfly - halvsekundet foran danske

Svendsen og finske Nisula. Så, allerede

på ryggsvømmingen, falt avgjørelsen;

1.07,91 brakte ham sekundet raskere på

tidtaker-tavle enn i NM, dansken og

finnen var langt bak, og selv om 1.13,97

på 100m bryst var sekundet langsommere

enn Svendsen, var seieren aldri

truet. 1.00,56 som avslutning ga Eirik

gullmedaljen på kjempesterke 4.24,93.

To gull til Norge og Hamar. Røslands smil

ble bare bredere og bredere. Og mer

skulle det bli. Ti minutter etter Ravnans

maktdemonstrasjon sto NMs kronprins

Øystein R. Hetland

på startpallen i bane 2, klar til 200m fri.

Sterke svensker på begge sider. Øystein

åpnet to små tideler langsommere enn i

De er gull verdt;

Hetland - Ravnan - Slaatmo

De holdt koken fra NM og

vel så det, våre tre nordiske

junior mestre. Fra suksess

i Kristiansund bar det

nesten rett til Finland og

nye triumfer. Når hadde

Norge sist tre individuelle,

nordiske junior-mestre i

svømming? Gratulerer,

Eirik, Elin og Øystein!

PER IRGENS [TEKST]

TOR AAGE DÆHLI [FOTO]

Den norske troppen i

nordisk juniormesterskap

Victoria S. Løken, Aalesund SLK

Line Løvberg, Lambertseter SvK

Elin Slaatmo, Hamar IL

Mari Singstad, Vestbyen IL

Ingrid N. Knutzen, Lambertseter SvK

Maxim Christensen, Vågsbygd SLK

Eirik Ravnan, Hamar IL

Petter Braarud, Lambertseter SvK

Aleksander B. Havre, Mandal SK

Øystein R. Hetland, Bærum/NTG

Mattis Saghaug, IL Varg/NTG

Christer K. Kvam, Bærum/NTG

NM. Bra, for i Kristiansund kjente han nok

syra ganske tidlig. Svenskene, med Wallin

som den sterkeste, var betryggende

bak allerede. Avstanden holdt seg ved

100m passering - 54,06 på Hetland, som

nå lå foran NM-passeringen. Ville det

holde? Ja da, 150m ble unnagjort på

1.23,18, ≤ sekund foran Wallin, og halvsekundet

raskere enn i NM. Enda bedre;

han virket stadig på hugget, selv om han

var tydelig sliten. 28,87 på siste 50m var

halvsekundet raskere enn NM-løpet, og

Wallin klarte bare å ta inn 15/100 sekund.

På 10 minutter fikk vi altså to nye,

nordiske junior-mestre. Nå gikk smilet til

Røsland helt rundt, og det med rette.

Selv om det ble med

de tre gullmedaljene var det mer å glede

seg over i den norske leiren. Ingrid Knutzen

viste med 4.24,78 på 400m fri, at

fjorårets sterke tider på langbane nettopp

Heia Norge – Når hadde vi sist tre nordiske juniormestre i svømming? Elin Slaatmo (bildet t.v.), Øystein R. Hetland og Eirik Ravnan,

samt det norske jentelaget på 4x100m fri med Slaatmo, Knutzen, Løken og Løvberg (bildet t.h.).


i denne øvelsen ikke var noen tilfeldighet.

Sølvmedalje og en bekreftelse på at

hun hadde siktet inn Tampere som sin

sesong-topp i høstsesongen. Sterkt. Ravnan

fulgte opp med flott personlig rekord

- 2.05,65 - på 200m IM, 1,5 sekunder

under NM-tiden, og nordisk sølv.

Gode prestasjoner noterer vi i tillegg på

Vestbyens Mari Singstad, og Lambertseters

Petter Braarud - sistnevntes 1500m

fri til tross, og pene forbedringer av Mattis

Saghaug og Aleksander B. Havre.

Bronse på begge de korte fristafettene

brakte Norge opp i 10 medaljer totalt,

hvorav altså 3 gull, flere enn både Danmark

(2) og Finnland (1).

Så kan vi lett forledes

til å definere oss som Nordens nest

beste junior-svømmenasjon. Rent medaljeteknisk

kan vi kanskje det, men da

lurer vi oss selv grundig. For våre tre

eminente gull-vinnere kan ikke skjule

følgende faktum;

* svenske tar 32 gullmedaljer - avstanden

til "søta bror" har knapt vært større

i junior sammenheng,

* Danmark ender på fordelingen 2 gull,

16 sølv og 11 bronse,

* finnene, som er langt nede i en bølgedal

på juniorsiden tar serien 1 - 6 - 6,

* poengmessig ble stillingen:

Sverige 485

Danmark 287,5

Finland 226

Norge 161

[Miniportrett]

Navn Seline Vike Holm

Årsklasse 1992

Klubb Arna Svømme- og Livredningsklubb.

Trener Christian Johansson og Christopher

Hansen

Ole-Wilhelm S. Norseng (tekst og foto)

Ian Thorpe legger opp svømminga

Ian Thorpe Den australske toppsvømmeren

legger opp.

Flere sykdomsperioder og

skader har satt "torpedoen"

Ian Thorpe (24) utenfor

vannet det siste året.

Best når det gjelder?

Ja, i 23 øvelser svømte våre raskere enn i

NM uken før. Det er det vi legger opp til

når vi i forkant kjenner terminlisten, og

fokuset er klart. Årsbeste, og helst "pers",

er målsettingen med flagget på brystet.

Men det var også 23 øvelser hvor resultatene

ble svakere. Det blir 50% uttelling...

Det er mye å glede seg over i norsk

svømming for tiden, for all del! Men det

er stadig mye å forbedre. Noen viser

vei. La oss lære av dem, se hva de gjør,

som går andre hus forbi.

Bakgrunn Jeg startet å svømme i Arna

når jeg var cirka 10 år.

Trening Jeg trener hver dag bortsett fra

på søndag. Da er det enten to timer

med svømming eller 2 timer med

løping og styrke, 1 time med spising

og skifting før 2 timer svømming igjen.

Svømmehall Arna Svømmehall (25m),

jeg bruker rundt 5 til 10 minutter å gå

dit.

Hvorfor svømming? Jeg har en eldre

bror som svømmer, så derfor begynte

jeg også. Jeg trives godt med å trene

svømming og få resultater i konkurranse.

Favorittøvelse og pers

1500mfri 18.38,78 (25m)

400m fri 4.37,98 (50m)

50m rygg 32,48 (25m)

200m rygg 2.30,10 (25m)

Forbilde Elisabeth Jarland, fordi hun er

veldig flink og ei grei jente!

Andre interesser Jeg kjører twin-tip

ski, og er for det meste med venner

utenom svømmingen.

Commonwealth Games på hjemmebane

i Melbourne i Australia måtte gå

uten den store nasjonale helten, og i

høst har det blitt sådd tvil om Thorpes

trening og om han kom til å stille i

neste års VM på hjemmebane.

Manglende motivasjonens til å satse er

hovedårsaken til at han nå legger opp.

Thorpe takket familie, venner, trenere

og det australske folk for støtten han

har fått gjennom sin fantastiske svømmekarieren.

Skolene pålegges

svømming

Rådmannen i Løten kommune vil ikke

tilleggsbevilge til de skolene som ikke

har svømmeundervisning, men de pålegges

allikevel å iverksette tiltak.

Tre av oppvekstsentrene i Hedmarkskommunen

tilbyr svømmeundervisning

slik de er pålagt etter loven og læreplanverket.

Ungdomsskolen og ett oppvekstssenter

har derimot store problemer,

og viser til at undervisningen vil ha

en kostnad som går ut over andre lovpålagte

oppgaver. Når to av skolene oppgir

at de ikke har økonomiske ressurser

til å gjennomføre dette, så er det alvorlig,

mener rådmannen.

Man kunne ha løst problemet med tilleggsbevilgninger

til de to skolene, men

dette er ikke rådmannen innstilt på,

melder Hamar Arbeiderblad.

Ressurssituasjonen mellom skolene er så

langt råd er, objektivt og riktig fordelt,

påpeker rådmannen. Nå arbeider kommunen

med en ny ressursfordelingsmodell.

Når denne er klar og nye rammer er

fordelt fra nyttår, må man forutsette at

svømmeundervisningen blir løst på forsvarlig

måte. Selv om dette ikke skjer i

inneværende budsjettår, vil det være

akseptabelt dersom undervisningen

kommer i gang i inneværende skoleår,

mener rådmannen.

[NORSK SVØMMING 6/2006] 31


[Stup-nordisk]

6 gull til Norge i nordisk

16 norske medaljer var

resultatet etter nordisk

mesterskap i stup i Danmark

første helgen i

desember - 6 gull, 4 sølv

og 6 bronse. Først og

fremst er det guttene som

stuputvalget er mest fornøyd

med. Bortsett fra

den yngste klassen (C-gutter)

hvor vi ikke hadde

noen deltakere, fikk

Norge minst én gull i hver

klasse.

KRISTIN GRØSVIK [TEKST]

DAG BERGSLIEN/KRISTOFFER HIMMELSTRUP [FOTO]

Gutter B

Espen Valheim, Pingvin Stupklubb,

kapret det første gullet i tårn, 3 poeng

foran tvillingbroren Eirik. Videre stupte

Eirik strålende, og vant med ny personlig

rekord på 1 meter svikt. I tillegg deltok

Eirik også på 3 meter svikt hvor han

fikk med seg en sølvmedalje. Sammen

med Eirik stupte Amund Gismervik,

Pingvin Stupklubb, 1 meter svikt for

Norge. Han hadde noen små-misser og

endte til slutt på en 4. plass. Espen Valheim

var tatt ut til å delta på 3 meter

svikt, men måtte trekke seg pga. dårlig

rygg. Amund Gismervik fikk derfor

mulighet for å kjempe om medaljene,

og fikk med seg en bronse på 3 meter

svikt.

Gutter A

Espen Bergslien fra Stavanger SC stupte

nok en gang bra, og ble nordisk mester

både på 1 meter og 3 meter svikt. Espen

stupte strålende på 1 meter og passerte

jrEM-kravet. Norges andre deltaker på 1

meter svikt var Kjetil Vestvik fra Randaberg.

Han nådde ikke helt opp og endte

på 4. plass. På 3 meter svikt fikk Kristof-

Nordisk mester Espen Gilje Bergslien fra

Stavanger SC med to gull.

Heia Norge Våre stupere gjorde god figur i nordisk mesterskap. Bak f.v. Jon Grunde Vegard (trener), Tine Sutton Lerøy (massør),

Timo Klami, Eirik Valheim, Amund Nordal Gismervik, Kjetil Straum Vestvik, Espen Gilje Bergslien, June Witt og Ragnar Klami (trener).

Foran f.v. Kristin Grøsvik (dommer), Inger Grødem Reine (leder og dommer), Kamilla Leganger-Krogstad, Espen Valheim,

Kelsey Caroline Jørgensen, Hilde Lerøy Myrvold, Thea Dybvig, Kristoffer Jørgensen, Ingvild Tajet, Cecilie Meyer, Evy Nergård, Thea

Moen Aars og Paul Joachim Thorsen (landslagssjef).


Nordiske mestere Landslagssjef Paul Joachim Thorsen er strålende fornøyd med tvillingene

Espen (t.v.) og Eirik Valheim fra Pingvin.

fer Jørgensen, Bergen Stupeklubb, en fin

2. plass bak Espen. Videre trakk Kristoffer

det lengste strået i tårnet og vant

gull foran finnen Pekka Suominen og

Kjetil Vestvik fikk en fin 3. plass.

Herrer senior

Det siste gullet kapret Timo Klami fra

Kristiansand Stupeklubb. Det ble en

svært spennende 3 meter-konkurranse

med mye nerver og noen misser, men

Timo trakk det lengste strået, og vant 3

poeng foran svenske José Egana og 6

poeng foran Jukka Piekkanen fra Finland.

Timo var strålende fornøyd med gullet.

Nordisk mester Kristoffer Jørgensen fra

Bergen Stupeklubb.

Timo deltok også på 1 meter svikt og var

kun 0,35 poeng bak årsbeste og passerte

VM-kravet. Sammen med Timo deltok

også Espen Bergslien i senior-klassen på

1 meter svikt. Espen stupte bra og endte

til slutt på en fin 6. plass. På grunn av at

Norge ikke har noen seniorer som stuper

10 meter, fikk Kristoffer Jørgensen

og Amund Gismervik sjansen på denne

høyden. Amund fikk en flott sølv-medalje

og passerte nordisk-kravet. Kristoffer

hadde noen misser og endte på en 4.

plass.

Jenter C

Norges yngste deltakere var Ingvild Tajet

og Thea Dybvig fra Hamar IL. På 1 meter

svikt stupte jentene helt OK, men det er

et stykke opp på nivået til svenske Mathilda

Danckler. På 3 meter svikt stupte

Ingvild til ny personlig rekord og fikk en

fin 3. plass. Thea fulgte tett etter på 4.

plass. Også i tårnet ser man at svenskene

og finnene er et lite stykke foran

de norske stuperne. Ingvild og Thea

endte til slutt på henholdsvis 5. og 6.

plass.

Jenter B

Kamilla Krogstad fra Hamar IL stupte en

fin 1 meter-konkurranse, og var nær ved

å passere nordisk-kravet. Hun endte til

slutt på en 4. plass. På 3 meter svikt

stupte hun strålende, satte ny personlig

rekord og fikk en fin 5. plass. I tårn stupte

Kamilla opp mot sitt årsbeste og ble

til slutt nr. 4. Vinneren, Minna Lanu fra

Finland, var i en klasse for seg.

Jenter A

June Witt fra Bærum stupte en jevn konkurranse,

og var kun 1,5 poeng bak 3.

plassen på 1 meter svikt. Norges andre

deltaker på denne høyden var Hilde

Lerøy Myrvold, Bergen Stupeklubb. Hun

stupte en strålende plikt, men falt lengre

ned på resultatlisten etter noen misser

blant de valgfrie stupene. Evy Nergård,

Hamar IL og Cecilie Meyer, Bergen

Stupeklubb, representerte Norge på 3

meter svikt. Evy stupte sitt årsbeste på

denne høyden og var nær 3. plassen.

Kun 3 poeng bak svenske Daniella Nero.

Cecilie har enda litt å gå på og endte på

5. plass. I tårnet fikk Thea Aars, Bergen

Stupeklubb, en fin 3. plass tett fulgt av

Cecilie på 4. plass.

Damer senior

På 1 meter svikt deltok Evy Nergård fra

Hamar IL og Kelsey Jørgensen fra Bergen

Stupeklubb. De stupte ikke opp mot sitt

beste og endte henholdsvis på 5. og 6.

plass. De fikk hard konkurranse av Europamester

Anna Lindberg som leverte

som forventet. På 3 meter svikt har Kelsey

mye å gå på både når det gjelder

rutine og vanskelighetsgrad på stupene.

Hun endte på til slutt på en fin 4. plass.

June Witt, Bærum Stupklubb, presterte

tilfredsstillende og endte til slutt på 6.

plass. Også på denne høyden vant Anna

Lindberg som forventet med en poengsum

i verdensklasse. I tårnet ble det

bronse til Norge og Kelsey. Hun stupte

over årsbeste og var godt fornøyd med

det. Norges andre deltaker på denne

høyden var Thea Aars fra Bergen Stupeklubb.

Hun nådde ikke helt opp denne

gangen og ble til slutt nr 6.

Nordisk mester Timo Klami, Kristiansand

Stupeklubb.

[NORSK SVØMMING 6/2006] 33


Fire norske rekorder

under Nordsjøstevnet

Nok en gang fikk vi en

håndfull norske rekorder

under Nordsjøstevnet

som ble avviklet i Stavanger

i begynnelsen av

november. Alexander

Dale Oen stod for den

eneste seniorrekorden

da han under søndagens

finaler viste seg frem

som 200m bryst-svømmer,

gjorde 2.09,79 og

slettet Børge Mørks åtte

år gamle rekord.

JOACIM LILLEÅSEN

Det ble satt 3 verdensrekorder for

funksjonshemmede, og en Europarekord.

Mariann Vestbøstad fra

Vestkantsvømmerne satte verdenrekord

på 100m medley i klassen SM8

med tiden 1.28,31!

Ingvild Snildal fra Asker satt juniorrekord

på 100m butterfly i forsøket

med 1.02,21 og slettet dermed Beda

Leirvaags 26 år gamle rekord satt i

august 1980! Senere på dagen gjorde

Ingvild nok en sterk 100m butterfly

og flyttet rekorden ned til 1.02,02.

Lars Andre Tolås fra SSC/NTG forbedret

en annen gammel rekord da han

på 100m rygg gjorde 58,00 i forsøket

og slettet André Bratgjerds 58,16 fra

1998.

Christer Koch Kvam (90) svømte seg

inn på juniorlandslagets juniorgruppe

med sin 400m fri på 4.06,64. Og Ole

Martin Grytten Ree (92) fra Sola SK

svømte seg inn på utviklingsgruppa

med gode løp på 100m og 400m fri.

Som nevnt satte Mariann Vestbøstad

fra Vestkantsvømemrne verdensrekord

på 100m medley i klassen SM8

med tiden 1.28,31. Anders Olsson

satte to rekorder i klasse S6: 50m fri:

30,53. 100m fri: 1.04,52. Alex Racoveanu

satte ny Europarekord på 50m

butterfly i klasse S9 med tiden 29,39.

34 [NORSK SVØMMING 6/2006]

– Masters i støtet!

Masters Alexander Wilson Mills (55) fortsetter sin suksess i bassenget.

I begynnelsen av november

var det dags for det

tradisjonsrike mastersstevnet

som alltid trekker

mange deltakere fra

Norge, Sverige og Danmark.

Til tross for rekordmange

tyvstarter som

følge av elendige startpaller,

må arrangementet

atter en gang sies å være

vellykket.

GEIR A. PATURSSON

LEDER I MASTERSUTVALGET

Alexander Wilson Mills

I år deltok 250 mastersdeltakere fra

alderen 25 år og oppover, og skal man

trekke frem norske enkeltprofiler er det

ikke lett å komme utenom Hamar ILs

Alexander Wilson Mills. Med sine 55 år

svømte han 50m bryst på sterke 32,44

og 100m medley på tiden 1.06,13.

I kjølvannet av Alex har det vokst frem

et sterkt mastersmiljø på Hamar, og de

stilte blant annet to stafettlag i samme

klasse på 4x50m fri.

Sverre Bryne

Sverre Bryne fra OI er også en man må

ta hatten av for. Han svømte blant annet

50 bryst på 1.08,41 - i en alder av 87 år.

Stevnet hadde sitt vanlige mastersvennlige

preg i og med at hele konkurransen

ble gjennomført på lørdagen, noe som i

årevis har vist seg å være en suksess.

Sikre kilder sier at flere allerede har

bestilt flybilletter til neste års konkurranse

- og er det noen som vil reise neste

år så avholdes stevnet alltid første lørdag

i november.

Nyhus og Engebretsen

Ellers kan det nevnes at de eneste norske

deltakerne på Nordisk Masters i

Odense 7. - 8. oktober var Øyvind Nyhus

fra Molde og Espen Engebretsen fra

Drammen. All ære til de to som valgte å

representere Norge på en god måte,

men vi har i flere år sett at den norske

deltakelsen til nordisk har vært nedadgående.

Denne trenden har bekymret

mastersutvalget over lengre tid, og i dialog

med de andre nordiske landene skal

det vurderes tiltak for å få opp deltakelsen

til nordisk masters.


SVØMME

merkene

Sett inn ønsket antall under hvert merke og send siden til ordrefaks 62 95 06 11.

Svømmemerkene kan også kjøpes gjennom svømmehallen eller klubben.

Du finner informasjon om kravene i brosjyren «Svømmemerkene» og på www.svomming.no

FERDIGHET DISTANSE MOSJON

NYBEGYNNERE VIDEREKOMMENDE

SELUNGEN

PINGVIN

SKILPADDE

HVAL

VANN

FERDIGHETSMERKER

30,- pr stk

HAI

DELFIN

SJØLØVE

SEL

1000 M

500 M

200 M

SVØMMEKNAPPEN

100 M

25 M

DISTANSEMERKER

30,- pr stk

10 MIL

5 MIL

4 MIL

3 MIL

2 MIL

1 MIL

MOSJONSMERKER

40,- pr stk

HAVHESTEN

HAVHESTPLAKETT

HAVHEST STATUETT

STORE HAVHESTEN GULL

STORE HAVHESTEN SØLV

STORE HAVHESTEN BRONSE

LILLE HAVHESTEN

HAVHESTEN

lille 30,-/store 42,- pr stk

Ja takk - jeg bestiller herved det antall svømmemerker som er fylt inn ovenfor

Navn/klubbnavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontaktperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postadresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr. . . . . . . . . . . . Sted . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestilling av merker kan gjøres via www.idrettsbutikken.no – telefon 62 95 06 30 – faks 62 95 06 11 – e-post: idrettsbutikken@klubben.no

Infoserv@online.no - Foto: Vidar Alfarnes


[Anlegg]

Positivt anleggsmøte hos

statsministeren

Norges Svømmeforbund

deltok nylig i et anleggsmøte

på statsministerens

kontor. Agendaen for

møtet var å få et løft for

svømmeanleggene i Norge.

NSF jobber for at flere

svømmehaller kan bli rehabilitert

ved hjelp av rentefrie

lån fra Husbanken.

TOM PEDERSEN [TEKST]

SISSEL M. RASMUSSEN/LO-AKTUELT [FOTO]

Forbundspresident Per Rune Eknes i NSF

møtte Lars Erik Flatø, stabssjef ved statsministerens

kontor.

– Jeg opplevde møtet som positivt, og at

stabssjefen hadde forståelse for betydningen

av å oppgradere svømmeanleggene,

sier Eknes. Også statssekretær

Halvard Ingebrigtsen fra Kulturdepartementet

og andre nestleder Geir Mosti fra

LO deltok på møtet.

Bassengkameratene LOs 2. nestleder

Geir Mosti (t.v.) og NSF-president Per

Runes Eknes, har hatt et positivt møte

på statsministerens kontor ifm. rentefrie

husbanklån til svømmehaller.

Svømmehallsmilliarden

Aller helst ønsker Eknes at regjeringen

skal bevilge den såkalte svømmehallsmilliarden

- et beløp NSF mener er nødvendig

for å få et tilstrekkelig antall anlegg

opp på et anstendig nivå. Stabssjef

Flatø hadde imidlertid ikke med seg noe

Første spadetak i Drammen

Med det første spadetaket

unnagjort, er drammenserne

ett skritt nærmere

et spektakulært langbaneanlegg.

Byggingen av det

nye og storslåtte svømme-

36 [NORSK SVØMMING 6/2006]

anlegget i Drammen er nå

godt i gang.

BO NORSENG [TEKST]

BFS ARKITEKTER (ILLUSTRASJON]

Med et godt grep om spaden, tok ordfører

Tore Opdal Hansen det første spadetaket

mot det som skal bli

det nye Marienlystbadet, i

begynnelsen av oktober.

270 millioner kroner

Det nye svømmeanlegget

som nå skal bygges, har en

prislapp på 270 millioner

kroner, 40 milioner mer en

først beregnet. Byggearbeidet

har startet opp, og anlegget

er forventet å være

ferdig til sommeren 2008.

"åpent sjekkhefte" på vegne av regjeringen,

og derfor var det stikkordet husbanklån

som sto sentralt på møtet.

Husbanken

– Husbanken har bevilget to milliarder

rentefrie lånekroner i 2007 til oppgradering

av skolebygg. Svømmehaller som

ligger i tilknytning til skolebygg kan allerede

nyte godt av rentefrie lån. Vi ønsker

en endring slik at bevilgningen gjelder

alle anlegg for skolebruk, og ikke bare for

anlegg som ligger i skolebygg, sier Eknes.

Han opplevde at møtedeltakerne fattet

interesse for å gjøre en slik endring.

– Når kan en slik endring eventuelt bli

satt ut i live?

– Det er vanskelig å få til økninger på

2007-budsjettet, men vi har allerede fått

tilbakemelding om at Kirke- og utdanningskomiteen

på Stortinget vil gå inn

for at ordningen også skal gjelde svømmeanlegg

fra 2008. Det vil i så fall bli

snakk om en ekstrabevilgning over

statsbudsjettet. Vi nærmer oss svømmehallsmilliarden,

smiler Per Rune Eknes.

Det er også satt av fem millioner kroner

til rehabilitering av det nåværende utendørsanlegget

(50m). Dette vil bli utført

sommeren 2007.

300.000 besøkende

Innen det første driftsår for det nye helårsåpne

Marienlystbadet er omme, forventes

det at minst 300.000 badegjester

har besøkt badet.

Lang debatt

Prosessen fram mot en endelig avgjørelse

i saken har vært lang. Debatten

raste i Bystyret, blant annet om det skulle

bygges 25- eller 50-meters basseng i

det nye anlegget.

– Det har tatt tid å bestemme seg i

denne saken, men vi ble da til slutt

enige om et 50 meter langt basseng. Nå

får Drammen både et velvære- og et

flott idrettsanlegg, sier ordføreren i

Drammen.


Hovedanlegget

Hovedanlegget for

svømmeidrettene skal

bygges i Bergen. Det

bestemte Norges Svømmeforbund

(NSF) på forbundsstyremøtet

under

junior-NM i svømming i

Kristiansund. Anlegget

skal stå etter planen ferdig

til NSF fyller 100 år i

2010, og kortbane-EM kan

bli jubileumspresangen.

TOM PEDERSEN [TEKST]

NILS TVEIT AS [ILLUSTRASJONER]

tilbake i Bergen

Det har vært en del frem og tilbake når

det gjelder plassering og realisering av

hovedanlegget for svømmeidrettene. I

2004 ga NSF klarsignal til at anlegget

skulle bygges i Bergen. Drøye to år og

mange skjær i sjøen senere fikk imidlertid

forbundet nok av at det ikke var noen

fremdrift i saken.

Tidlig i høst opphevet så NSF vedtaket

om å legge hovedanlegget til Bergen,

og inviterte andre kommuner til å søke.

Hensikten var todelt: Forbundet ønsket

å finne ut av om det var andre og bedre

kandidater til anlegget, samtidig som

Bergen skulle få mulighet til å rydde opp

i sin prosess. Saken skulle så opp til ny

vurdering etter 15. november.

Bærum og Stavanger

Både Bærum og Stavanger kastet seg

inn i kampen på "overtid", men ingen av

dem nådde helt opp. Bergen skjønte

nemlig alvoret, og har gjort et godt stykke

arbeid den siste tiden for å "vinne tilbake"

hovedanlegget.

– Det løsnet i Bergen da Hordaland fylke

bestemte seg for å bygge en ny videregående

skole i byen, og det ble åpnet

for å knytte hovedanlegget til denne

skoleutbyggingen. Etter dette har Bergen

gått gjennom en politisk prosess

hvor hovedanlegget har blitt vedtatt i

langtidsbudsjettet. Alle partier stemte

for dette vedtaket. Bergen har også presentert

en god fremdriftsplan og en

endelig plassering av anlegget på

Nygårdstangen, sier Per Rune Eknes,

president i NSF. Han tror det hjalp at Bergen

fikk "kniven på strupen".

– Bergen har vist et engasjement som

de ikke hadde før, poengterer forbundspresidenten

overfor Norsk Svømming.

– Hvorfor nådde ikke de to andre

søkerne opp?

Hovedanlegget Slik kan anlegget som kan bli arena for kortbane-EM i NSFs jubileumsår i 2010 se ut.

– Bærum og Stavanger har ikke gjort alle

politiske vedtak ennå, mens i Bergen er

alt vedtak på plass. Det er den store forskjellen

på søkerne. Men jeg vil presisere

at både Bærum og Stavanger

hadde veldig gode søknader, og NSF vil

stille seg til disposisjon for å få

gjennomført disse anleggene slik at de

også kan står som arrangører for internasjonale

konkurranser.

Etter planen skal hovedanlegget stå ferdig

sommeren 2010. I forbindelse med

NSF sitt 100-års jubileum samme år, er

det sannsynlig at Svømmeforbundet vil

bli tildelt Europamesterskapet (EM) i

kortbanesvømming, og dette skal etter

planen arrangeres i det nye hovedanlegget.

Jubel i Bergen

I Bergen er det naturlig nok glede over

svømmeforbundets vedtak.

– Dette var en gledens dag og enormt

viktig for Bergen. Vi skal gå i gang med å

jobbe med detaljprosjekteringen så snart

som mulig. Dessuten vil vi sammen med

Svømmeforbundet jobbe opp mot sentrale

myndigheter for å få et større tilskudd

til dette anlegget, sier oppvekstbyråd

Hans Carl Tveit til Norsk Svømming.

[NORSK SVØMMING 6/2006] 37


[Mosjonskampanjen]

Svøm deg til Island i 2007!

1. januar går startskuddet

for Norges Svømmeforbunds

årlige mosjonskampanje,

som denne

gang heter "Svøm deg til

Island". Kampanjen skjer i

samarbeid med Fagforbundet.

TORE DE FAVERI [TEKST]

HELGA KVAM/VIDAR ALFARNES [FOTOMONTASJE]

Alle voksne som svømmer 10.000 meter

innen 31. mars 2007 blir med i trekningen

om en reise for to personer til Island

med Reykjavik City Hostel og Iceland Air.

Av andre premier vil det være gavekort

på weekendopphold for to personer på

et Rica Hotell i Norge eller Sverige.

Alle barn på 13 år og yngre som i perioden

svømmer 2.500 meter, får et diplom

og blir med i trekningen om en weekendtur

til Trondheim med overnatting på

Rica Nidelven for to voksne og to barn.

38 [NORSK SVØMMING 6/2006]

Pirbadet i Trondheim gir gratis billetter

for hele weekenden.

Det er 11. gang Norges Svømmeforbund

arrangerer denne mosjonskampanjen. Vi

har klart å etablere oss med ca 200 svømmehaller

som arrangører, og 25-30.000

deltakere. Klarer vi å øke dette i 2007?

Vi oppfordrer alle aktive svømmere og

svømmeentusiaster til å være med på

"Svøm deg til Island". Bruk gjerne kampanjen

som motivasjon i treningen av

de unge svømmerne. Bli med og hjelp

din svømmehall med å få flere deltagere!

Vi har en intern konkurranse

mellom svømmehallene om hvem som

får flest deltagere i forhold til årlig besøk

- de tre beste svømmehallene blir

belønnet med utstyr til svømmehallen

for kr. 5.000,- fra Klubben AS. Kanskje

blir det din svømmehall?

Alle tidligere arrangører har fått tilsendt

invitasjon med påmeldingsskjema, og vi

ber om at dette fylles ut og sendes Norges

Svømmeforbund. Det er også mulig

NSFs samarbeidspartnere

Fagforbundet: www.fagforbundet.no

Reykjavik City Hostel: www.hostel.is

Iceland Air: www.icelandair.no

Rica Hotels: www.rica.no

Klubben AS: www.klubben.no

ABC Tech: www.abctech.no

Det Norske Veritas: www.dnv.com

Arena: www.arenainternational.com

Maxim: www.maxim-norge.no

å melde seg som arrangør via NSFs

hjemmeside www.svomming.no

For de som ønsker å delta i kampanjen,

tar man kontakt med svømmehallen og

ber om et registreringskort. På registreringskortet

fører du på antall meter for

hver gang du svømmer. Du bestemmer

selv hvor langt, hvor ofte og når du

ønsker å svømme. Det er også mulig å

registrere sin aktivitet på internett.

For mer informasjon om kampanjen, se

www.svomming.no


Terminlisten 2007

Terminlisten 2007 er nå publisert på

www.medley.no

Dersom noen ønsker å forandre på tidspunktet

for et approbert stevne, må det

søkes i meget god tid. Søknaden sendes

NSF, og må inneholde begrunnelse for

endringen, samt skriftlig godkjenning av

endringen fra lokal svømmekrets.

Hvis et stevne blir avlyst må dette meddeles

NSF så raskt som mulig.

Husk å sende resultater og resultatfiler

fra approberte stevner så raskt som

mulig til resultater@medley.no

Lisens 2007

Hvorfor lisens?

NSFs medlemsklubber har vedtatt på

svømmetinget at alle som vil være med

i approberte stevner/konkurranser i NSF

må ha gyldig startlisens (NSF lover og

regler - L 15).

Startlisensen gir utøverne rett til å delta

på konkurranser, bladet Norsk Svømming

og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret

gjennom barneidrettsforsikringen,

og derfor er denne lisensen rimeligere

enn grunnlisens og utvidet lisens).

Hvem skal betale lisens?

De som skal delta på approberte stevner/konkurranser

må betale lisens (jfr. L

15), men også øvrige utøvere i klubbene

over 12 år kan løse lisens og dermed bli

forsikret (utøvere til og med 12 år er forsikret

gjennom Barneidrettsforsikringen).

Lisensens gyldighet

Lisensen gjelder fra den dagen man betaler,

og ut kalenderåret. Det finnes ingen

engangslisens for ett enkelt stevne.

Generell lisens-informasjon

Fra og med torsdag 21. desember 2006

vil det være anledning til å kunne betale

lisens som gjelder for kalenderåret

2007. Ingen får tilsendt lisensblanketter.

Automatisk kid-nummer

for de som betalte lisens i 2006

De som betalte lisens for klubben i 2006

vil automatisk få nytt kid-nummer, som

benyttes til betaling av lisens for 2007.

Kid-nummer og utøveroversikt finnes på

klubbens lisensside på internett, slik det

Stoff og bilder til

NORSK SVØMMING

Stadig flere utøvere og klubber har tilgang

på epost og digitalt kamera, og

stadig flere sender noen tekstlinjer og

et bilde inn til Norsk Svømming.

Redaksjonen i bladet tar gjerne imot

slikt stoff, og spesielt interessert er vi i

bilder av aktive utøvere i klubbene, -

jo flere på et og samme bilde - jo

bedre.

Send tekst og bilde(r) direkte til redaktør

Bo Norseng på epost-adressen;

bnorseng@online.no

har vært i 2003, 2004, 2005 og 2006. I

tillegg legger vi ut lisensoversikt for den

enkelte klubb på medley.no, som gjør

det mulig å komme rett inn på resultatene/rankingen

til den aktuelle utøver.

Husk at alle får nye kid-nummer for 2007!

Nye utøvere

Klubber må registrere nye utøvere på

egenhånd - husk riktig fødselsdata og

adresse!

Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt

med sin klubb for å få oppgitt kidnummer

som man skal bruke ved betaling.

Adresser

Husk å oppdatere adressene til utøverne

inne på "Persondata" på klubbens lisensside,

slik at de får tilsendt bladet bladet

Norsk Svømming.

Innlogging

Som i 2006 må klubbene logge seg på

via sin egen KlubbenOnline-side (verktøykassa)

- samme sted som man gjennomfører

idrettsregistreringen i januar.

Har man ikke siden liggende, kan det

søkes fram via www.n3sport.no - søk på

klubb - skriv inn klubbnavn, velg "KlubbenOnline"

bak klubbnavnet, logg på

verktøykassa, velg Lisensregistrering.

Man benytter samme passord som tidligere.

Finner man ikke igjen dette, så kan

dere sende en mail til

klubbsupport@idrettsforbundet.no

Kontonummer og lisenssummer

Lisenssummene er uforandret siden 2006.

Kontonummer 7874.06.70025

Kr. 280,- for 10-12 års lisens (utøvere

født 1995, 1996 og 1997)

Kr. 330,- for grunnlisens (utøvere født

1994 og tidligere)

Kr. 430,- for utvidet lisens (utøvere født

1997 og tidligere)

Idrettsregistreringen 2007

Idrettsregistreringen 2007 foregår i tidsrommet

tirsdag 2. januar - tirsdag 6.

februar 2007. Alle klubber skal da registrere

aktivitetstall for året 2006.

Særidrettsklubber - svømmeklubber

som kun er medlem av Norges Svømmeforbund,

skal også rapportere medlemstallet

i klubben pr 31.12.2006.

Viktig endring i

registrering av aktivitetstall

Norges Idrettsforbund og Olympiske

Komité endret i fjor følgende:

Inndeling i kategorien "Konkurranseutøvere",

"Ledere og andre" og "Mosjonister"

ble slått sammen til én gruppe. Det

som kom fram i etterkant av registreringen

var at en person IKKE kan telle mer enn

én gang som aktivt medlem. Dette betyr

at et aktivitetstall aldri vil kunne bli større

enn medlemstallet for klubben. Dette vil

være mest synlig for særidrettsklubber -

dvs. svømmeklubber som kun er medlem

av Norges Svømmeforbund. For de som

har svømmegrupper innen et idrettslag,

så må man passe på å kun telle den

enkelte involverte én gang i registreringen

på aktivitetstall. Tidligere var det slik at

for eksempel en trener som også var aktiv

utøver skulle telle to ganger i aktivitetsregistreringen,

og deltagere på svømmekurs

telte tidligere i forhold til antall kurs

den enkelte deltok på - nå skal de kun telles

en gang som aktivt medlem.

Denne måten å rapportere aktivitetstall

på er helt annerledes enn alle tidligere

idrettsregistreringer, og vi ber derfor om

at svømmeklubbene er ekstra påpasselige

med denne delen av registreringen.

Kontaktinformasjon til klubben

Klubben skal registrere oppdatert kontaktinformasjon

til nøkkelpersoner. Denne

type oppdatering kan også gjøres i løpet

av hele året, for eksempel i etterkant av

årsmøte.

Informasjon om idrettsregistreringen ligger

også tilgjengelig på www.svomming.no

[NORSK SVØMMING 6/2006] 39


Returadresse:

Postboks 153,

2302 Hamar