Nørreport 18 – sammenlægning af lokaler mv kortfattet beskrivel

syddjurs.dk

Nørreport 18 – sammenlægning af lokaler mv kortfattet beskrivel

Ebeltoft 7. februar 2012

Team Ejendomme

hmt

Bakkegården - Nørreport 18 sammenlægning af lokaler m.v. kortfattet beskrivelse.

Bakkegården ønsker at sammenlægge lokaler til terapilokaler, samt isætte terassedør

m.v..

Lokaler nr. 1.13, 1.14, 1.15 og 1.16 sammenlægges af lokaler til terapi, samt isætning af

facadedør i rum .

Der isættes ny dobbelt trefags terassedør i lokale 1.22.

Arbejdet udbydes i underhåndsbud og hovedentreprise. Tilbuddet skal være Team

Ejendomme i hænde fredag den 17. februar 2012 kl.12.

Arbejdet forventes igangsat uge 15. og afsluttet uge 23. der aftales nærmere tidsplan ved

igangsætning.

Bortskafning af affald skal være indeholdt i tilbuddet

Arbejdet afsluttes med ”håndværkerrengøring” jf. Flügger.

Tilbuddet opdeles i:

1. terapilokaler (rum 1.12 1.16) fagvis

2. nyt terassedør(alt inkl.)

Ring hvis der er spørgsmål. Tlf. 40 11 22 47 el. 87 53 52 82.

1. Sammenlægning af lokaler:

Nedbrydning:

Vægge og døre mellem rum 1.13, 1.16, 1.14 og 1.15 nedbrydes, inkl. ny terassedørhul.

Gulvbelægning i 1.13, 1.16, 1.14 og 1.15 nedbrydes.

Mur for dørhul til ny yderdør nedbrydes.

Sanitet og installationer nedbrydes i rum 1.15 og 1.16. Installationer afproppes ved

nærmeste hovedstreng. HV og WC samt armaturer stilles i depot efter aftale med

Pedel René. Radiator i rum 1.15 nedtages og der afproppes under gulv.

El og belysning nedbrydes i nødvendigt omfang i forbindelse med nedbrydning.

Belysning lægges i depot efter aftale med Pedel René.

”Opbygning”:

Der leveres og monteres stålsøjler og bjælker inkl. brandinddækning jf.

ingeniørprojekt.

Vægge/murvinger afsluttes efter nedbrydning.

Gulve, efter nedbrydning, lukkes med gulvplade i samme tykkelse som tilstødende

gulve.

1 of 2


Badeværelsegulv oprettes til plan niveau som tilstødende lokaler enten med nye plader

eller med flydespartel.

Der leveres og monteres ny træ/alu terassedør type Rationel inkl. tilsætninger /

murfalse. Murfalse afsluttes med regulære skifter/fals må ikke skæres. Udvendigt

murværk som eksisterende

Fodlister, gerikter m.v. suppleres alle steder hvor der mangler efter nedbrydning.

Vægge pudses eller spartles til plan niveau efter nedbrydning.

Alle vægge, lofter, søjler og bjælker malerbehandles med 2 gange acrylplastmaling,

vægge glans 10 og lofter glans 5. De steder hvor der er nyt og er sket nedbrydning

suppleres med ny væv som grundes med vævgrunder og stryges 1 gang før det hele

stryges 2 gange. Farve aftales nærmere.

Træværk: nyt og gammelt træværk, slibes, grundes, spartles og stryges 2 gange med

acrylmaling farve og glans som eksisterende.

Gulvbelægning: Der leveres og monteres ny linoleumsgulvbelægning som Forbo

Marmoleum, farve aftales nærmere. Gulve afslibes, opspartles til plant niveau med

flydespartel. Der skal indregnes 5 kg spartelmasse pr. m².

Der ændres elinstallation i nødvendigt omfang i forbindelse med nedbrydning.

Eksisterende stikkontakter er tilstrækkelige.

Der leveres og monteres 4 stk. nye loftarmaturer type Fagerhult DTI type 1 Terazza nr.

28914 45/49 W med hf. spoler. Armaturer leveres inkl. nødvendig installation..

2. Ny terassedør i rum 1.22.

Murværk og vindue nedbrydes for terassedør inkl. tilstødende pudsarbejder. Murfalse

afsluttes med regulære skifter/fals må ikke skæres. Udvendigt murværk afsluttes som

eksisterende murværk.

Levering og montering af ny terassedør, tredelt med en bred og en smal dør. Inddeling

som eksisterende og dergodkendes af tilsyn før endelig ordre. Alle arbejder med

murfalse, tilsætninger, fodlister, fugning m.v. skal være indregnet.

Hul ved gulv ved repareres med plade og linoleum.

Hele væggen hvor der isættes ny dør malerbehandles, inkl. false.

Radiator nedtages og flyttes. Alle arbejder inkl. rørændringer skal medregnes.

Der kan være elkabler i væg. Hvis det er tilfældet tages det som ekstraarbejder.

Bilag:

Eksisterende plantegninger over lokaler.(udsnit)

Plantegning nr. 1, over lokaler der sammenlægges.

Ingeniørprojekt (3 sider)

2 of 2

More magazines by this user
Similar magazines