Regler - tactic

tactic.net

Regler - tactic

Terapi Rules

Innhold

Spillebrett, 300 spørsmålskort, 70 terapikort, 30 kort med spørsmål og svar om blekkflekker,

hefte med blekkflekker, 6 spillebrikker, 36 hjernedeler i seks farger, 2 terninger.

Spillets mål

Målet ditt er å være den første spilleren som skaffer seg en hjernedel fra hver av livets seks

stadier og deretter komme deg til mål.

Forberedelser

Legg kortbunkene på sine respektive plasser på spillebrettet med baksidene opp.

Terapikortene, blekkortene og hjernedelene legges ved siden av brettet.

Spillerne tar hver sin spillebrikke og setter den i valgfritt terapirom på spillebrettet. Dette blir

spillerens EGET terapirom, så det gjelder å huske hvor du starter fra. Det kan bare være én

brikke per terapirom når dere starter.

Alle kaster en terning, den som kaster høyest er startspiller. Hver spiller trenger også penn og

papir.

[pictures]

Spebarnsalderen

Voksenlivet

Blekkflekk

Barndom

Pensjonsalder

Terapi

Tenårene

Kosmos

Spillets gang

Når det er din tur skal du først kaste begge terningene. Deretter flytter du spillebrikken din

med klokken i henhold til kastet. Feltet du havner på angir hva som nå skal skje. Det er

ingenting i veien for at flere kan stå på samme felt.

De ulike feltene på spillebrettet

En annen spillers teraprirom

Dersom du kommer til en annen spillers terapirom, blir han/hun din terapeut. Spilleren tar det

øverste terapikortet og leser opp spørsmålet. Du skriver ned ditt svar, og terapeuten skriver

ned det han/hun TROR du vil svare.

Merk:

1) I spørsmål der du skal rangere noe på en skala fra 1 til 10, så betyr 1 = ikke i det hele tatt,

og 10 = mye.

2) I spørsmålene som dreier seg om ”hvilken spiller” kan både terapeuten og pasienten inngå

som svar.


Dersom svarene stemmer overens (det er tillatt med 1 i avvik på spørsmål der man skal

rangere noe fra 1 til 10): Terapien er vellykket og terapeuten kan forsyne seg med et valgfritt

hjernedelskort. Du kaster terningen på nytt og fortsetter turen din.

Dersom svarene ikke stemmer overens: Du blir stående og må vente til neste gang det er

din tur. Du blir stående på terapifeltet helt til du blir helbredet, dvs. helt til du og terapeuten

har matchende svar, og kaster derfor ikke terning i neste runde.

Ditt eget terapirom, eierløse terapirom og Gruppeterapi

Kommer du til et av disse rommene, skal spilleren til venstre for deg lese opp spørsmålet på

terapikortet. Du skriver deretter ned svaret ditt, hvorpå de andre spillerne blir enige seg i

mellom hva de tror svaret ditt er.

Hvis de traff riktig, bestemmer du hvilken terapeut som skal få forsyne seg med en hjernedel.

Du kaster nå terningene på nytt og fortsetter turen din.

Hvis de bommet, blir du stående på feltet og må gjøre et nytt forsøk i neste runde. Du skal

altså ikke kaste terningen før terapien er fullført.

Innsikt

Dersom du lander på et slikt felt, skal spilleren til venstre for deg ta opp det øverste kortet i

bunken for det angjeldende livsstadiet. Han eller hun leser opp spørsmålet på kortet, og du

svarer.

Ved korrekt svar mottar du en hjernedel i den angjeldende fargen, og turen er nå over. Men

dersom du allerede har en hjernedel i samme farge, så kaster du i stedet terningene og flytter

videre.

Ved galt svar er turen din over. Neste gang det er din tur, kaster du først terning og flytter.

Sjanse

Dersom du lander på et slikt felt, så kan du velge mellom å besvare et innsiktspørsmål fra

angjeldende livsstadium, eller å ende turen din med en gang.

Hva skjer hvis du velger å besvare et spørsmål?

* Ved korrekt svar får du en hjernedel fra angjeldende livsstadium. Turen din er nå over.

* Ved galt svar går du til Psykosefeltet på midten av brettet og gir fra deg en valgfri hjernedel.

Turen din er nå over.

Innsikt med hjernedel

Hvis du lander på et innsiktfelt der du allerede har en hjernedel, så må du allikevel besvare et

spørsmål. Ved riktig svar får du kaste på nytt og flytte videre.

Psykose

Om du havner på dette feltet, så skal du i neste runde kaste 1 terning og flytte til det

terapirommet som terningen angir. I feltet du kommer til må du umiddelbart gjennomgå terapi.

Blekkflekk

Når du lander på et slikt felt, tar spilleren til venstre opp det øverste blekkflekk-kortet. Du får

nå A- eller B-spørsmålet, avhengig av hva feltet ditt angir. Spilleren skal også vise deg den

tilhørende blekkflekken i det medfølgende heftet, med riktig side opp (A eller B). Deretter

velger du et av svaralternativene.


* Ved riktig svar tar du en valgfri hjernedel.

* Ved galt svar går du umiddelbart til Psykosefeltet og mister en valgfri hjernedel.

Vinneren

Straks du har fått 6 hjernedeler, er du blitt et komplett og harmonisk menneske. Nå er det om

å gjøre å komme seg til eller forbi målfeltet. Hvis du underveis mot mål lander på et

terapirom eller et felt for gruppeterapi, så kaster du umiddelbart terningene og flytter videre.

Du må fortsatt følge instruksene i de andre feltene. Svarer du riktig på eventuelle spørsmål,

får du flytte videre. Ved feilsvar ender turen din, men du mister ikke hjernedeler eller må til

Psykosefeltet.

More magazines by this user
Similar magazines