Regler - tactic

tactic.net

Regler - tactic

TACTIGO

INTRODUKTION

DE SPECIELLE Tactigo spillebrikker indeholder hver især 4 forskellige farver. Afhængig af hvor

på Tactigo platformen de placeres, vil en af farverne dukke frem i spillebrikkens vindue.

AFPRØV DETTE ved at placere en spillebrik i forskellige huller på platformen. Vær opmærksom

på at spillebrikkens små ben er placeret korrekt i hullet på platformen. Bemærk hvordan farven

skifter fra hul til hul. Når en Tactigo spillebrik sidder i platformen, kan du dreje den til højre eller

venstre (bare løft og drej), og den vil ændre farve.

AT LÆRE at spille Tactigo er ganske simpelt, hvis man følger disse regler. Men for at blive en

rigtig Tactigo mester kræver det, at du lærer mønstret i farveskiftene. Dette vil komme med tiden og

øvelsen.

MÅLET MED SPILLET

MÅLET ER, når det har været din tur, at have lavet en række med tre Tactigo spillebrikker, som

viser den samme farve enten diagonalt, horisontalt eller vertikalt (dette kaldes en Triade). (se

billede 1).

REGLER FOR 2 SPILLERE

FASE 1:

PLATFORMEN SKAL være fri for spillebrikker. Der spilles efter tur. Hver gang man har tur,

placerer man en spillebrik på platformen. Den yngste spiller starter.

PLACERING

NÅR DET er din tur, kan du placere en spillebrik i et hvilket som helst hul og i hvilken som helst

retning på platformen. Du skal placere spillebrikken i én bevægelse, og ikke lade den ”svæve” over

platformen.

NÅR DU har placeret en spillebrik, kan du enten lade den være som den er, eller vælge at dreje den

én gang til højre eller én gang til venstre for at skifte farve i vinduet. Du skal dog beslutte dig for, i

hvilken retning du vil dreje den, inden du gør det. Du kan altså ikke vælge først at se, hvilken farve

den skifter til og så dreje igen (med tiden vil du lære at forudse, hvilken farve den vil skifte til, når

du drejer den).

ENKELT FARVEMATCH

HVIS FARVEN i vinduet på den spillebrik du placerer eller flytter (A), har samme farve som

spillebrikken ved siden af (B), har du lavet det, man kalder et enkelt farvematch. Du skal derfor

skifte farve på spillebrikken ved siden af (B), ved at dreje den en gang enten til venstre eller til

højre. (se billede 2).

HVIS DU ikke drejer den ovennævnte spillebrik så den skifter farve (enten bevidst eller ved et

uheld) kan din modstander tvinge dig til at gøre det, inden det er hans/hendes tur.


MULTIFARVEMATCH

DET KAN ske at man får placeret en spillebrik ved siden af mere end én spillebrik, som har samme

farve. I dette tilfælde kan du frit vælge hvilken en af disse spillebrikker, du vil dreje.

DOBBELT FARVEMATCH

NÅR DU laver et enkelt farvematch og drejer spillebrikken ved siden af din egen (B), kan farven på

den spillebrik du drejer skifte til samme farve magen til en anden spillebrik ved siden af (C). Dette

kaldes et dobbelt farvematch (se billede 2).

DU KAN enten ignorere den dobbelte farvematch, eller du kan dreje spillebrikken ved siden af den,

du netop drejede (C), ligesom ved et enkelt farvematch. En serie af dobbelte farvematcher kan

forekomme, det kan både være til din fordel, men det kan også være en ulempe… så husk, at du kan

stoppe, hvornår du vil. Dobbelte farvematcher kan også være strategisk værdifulde.

AT VINDE RUNDEN

SPILLEREN DER til sidst i sin tur opnår en lige linie af tre identiske farver (en Triade)

horisontalt, vertikalt eller diagonalt vinder runden. Det har ingen betydning, hvilken af de fire

farver, der udgør en Triade.

FASE 2:

HVIS ALLE spillebrikkerne er blevet placeret på platformen, og der ikke er opnået Triade,

fortsætter spillet ved at spillerne flytter videre med spillebrikkerne på platformen.

EN SPILLEBRIK kan flyttes i en lige linie enten horisontalt, vertikalt eller diagonalt, så mange

pladser som du har lyst til. Men du må ikke hoppe over andre spillebrikker.

NÅR DU har flyttet en spillebrik til et nyt hul på platformen, som beskrevet i Fase 1, kan du enten

lade den være, eller dreje den én gang til højre eller én gang til venstre.

VINDENDE TRIADER

EN VINDENDE Triade skal laves i slutningen af din tur. Pas på ikke at lave et enkelt farvematch

når du skal lave en Triade – da du så skal ændre farven på en af spillebrikkerne og dermed vil

ødelægge din Triade. (se billede 3).

VED AT lave en multifarvematch, når du skal lave en Triade, undgår du dette problem, eftersom du

kan ændre farven på de andre matchende spillebrikker i stedet for en i Triaden. (se billede 4).

EN ANDEN måde at vinde på, er ved at skabe flere enkelte farvematcher (se billede 5): Skab for

eksempel et enkelt farvematch med den røde spillebrik, som kan ændres til en grøn ved at dreje

brikken. Selvom du har lavet et enkelt farvematch med de grønne farver, er dette en dobbelt

farvematch, så du behøver ikke at ændre andet.

AT VINDE SPILLET

TACTIGO HAR tre sorte point markører på siden af platformen. Når du vinder en runde så flyt

markøren et felt frem. Vinderen af runden starter den næste runde, og den første spiller som vinder

4 runder har vundet hele spillet.


REGLER FOR 3 SPILLERE

REGLERNE ER de samme som for 2 spillere. Turen går på skift i urets retning rundt om bordet.

Alle 3 point markører benyttes.

REGLER FOR 4 SPILLERE

REGLERNE ER de samme som for 2 spillere. Der spilles blot i hold og turen går i urets retning

bordet rundt. Kun 2 af point markørerne benyttes. Det er tilladt for holdene, indbyrdes, at snakke

om strategi, men det er kun den ene af spillerne på holdet, der må flytte spillebrikker.

VALGFRIE KONKURRENCEREGLER

AFHÆNGIG AF hvor seriøst du vil spille, er der her nogle tips til reglerne, som kan benyttes af de

lidt ældre eller mere erfarne spillere i forskellige konkurrence situationer:

1:AT SNYDE NÅR EN SPILLEBRIK SKAL PLACERES

EN SPILLER bør placere sin spillebrik præcist drejet og hurtigt ned i hullet på platformen. Hvis

man lader spillebrikken ”svæve” over hullet på platformen, kan der nemt dukke to forskellige farver

frem, inden den bliver placeret, dette betegnes som snyd, og spilleren, som har tur, mister sin næste

tur.

2. DREJ OG FLYT

I STEDET for først at flytte og så dreje en spillebrik som omtalt i Fase 2, så kan seriøse spillere

beslutte at dreje, før de flytter deres spillebrik.

3. 30 SEKUNDERS REGLEN

FOR AT begrænse tiden, som en spiller bruger på at beslutte sit træk, kan man indføre den regel, at

alle træk skal fuldendes inden 30 sekunder.

Rigtig god fornøjelse.

27/07/2007 mms

+

10/04/2007 mms

More magazines by this user
Similar magazines