Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl - NINA

nina.no

Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl - NINA

NINA Rapport 623

tidsestimatet skal likevel i praksis kunne avvikke mye fra tidsestimatene grunn av faktorene

nevnt ovenfor.

Tabell 2. Oppsummering av standardvilkår til fastsettelse av sårbare fuglearter i konsekvensutredninger

og gjennomføring av for- og etterundersøkelser.

Varighet Metodikk Omfang Frekvens Minimums

tidsestimat

Fastsettelse av sårbare fuglearter i konsekvensutredninger (VØK’er)

1. Definering av influenssområdet

2. Definering av sårbare arter

buffer rundt tiltaket

basert maksimumforflytningsavstand

2.1. Identifisering av ar-

se punkt

ter/artsgrupper

3, 4 og 5

2.2. Identifisering av funksjonsom-

se punkt

råder

3. Databaser og litteraturgjennomgang

helst

More magazines by this user
Similar magazines