Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen - NINA

nina.no

Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen - NINA

NINA Rapport 3

intensiv jaging tapte gjessene kondisjon under oppholdet (Tombre m.fl. 2004a; upubliserte

data).

Tabell 1.

Gjennomsnittlig kondisjon, og endring i denne, for kortnebbgjess (hanner og hunner samlet)

ved ankomst og avreise fra vårrasteplasser i Sortland kommune, Vesterålen. Kondisjonen er

vurdert som bukprofiler på en skala fra 1-7 (se metoder). Gjennomsnittsverdier ± standardfeil

er oppgitt, med sampel størrelse i parentes. Hvert område er definert i fotnotene under. Det er

ingen signifikant forskjeller mellom områdene innad hver klasse (alle p-verdier>0.7).

___________________________________________________________________________

Del av Kondisjon ved Kondisjon ved Daglig endring

kommunen ankomst avreise i kondisjon

__________________________________________________________________________

Sør 1) 3.0 ± 0 (2) 3.0 ± 0 ( ) 0 (2)

Midtre deler 2) 3.5 ± 0.2 (13) 4.0 ± 0.3 (13) 0.31 ± 0.2 (12)

Nord 3) 3.5 ± 0.2 (20) 3.8 ± 0.2 (18) 0.13 ± 0.2 (15)

Vest 4) 3.1 ± 0.3 (7) 4.3 ± 0.6 (7) 0.25 ± 0.1 (7)

Nord og vest 5) 3.4 ± 0.3 (8) 3.8 ± 0.2 (8) 0.12 ± 0.1 (7)

Hele kommunen 6) 3.1 ± 0.2 (8) 3.8 ± 0.2 (8) 0.12 ± 0.1 (7)

__________________________________________________________________________

1) Langs Sortlandssundet; Rise, Holand, Kleiva

2) Langs Sortlandssundet fra Bø i sør til Sandstrand i nord, områdene rundt Strand på andre siden av Sortlandssundet

også inkludert

3) Jennestad, Breivik, Vik

4) Langs Eidsfjorden; Holmstad og Frøskeland

5) Gjess som ses på begge sider av Vikeidet; både på Frøskaland- og Vik-siden

6) Gjess som trekker over store avstander innad kommunen, fleste registreringer trekker fra sør mot nord

18

More magazines by this user
Similar magazines