NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

NINA Rapport 646

sammenhenger mellom laks og vannføring temperatur. Dette kapittelet baserer seg på en nylig

utgitt engelskspråklig samleartikkel om temaet (Jonsson & Jonsson, 2009). I kapittel 4 finnes

effekten på laksebestanden når vannføring- og temperaturscenarioer blir koblet sammen med

kunnskap om laksens biologi gjennom modeller.

14

More magazines by this user
Similar magazines