NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

NINA Rapport 646

For å få samme gjennomsnitt som i Nausta skalerte vi de daglige vannføringene i Gjerstad og

Karpelv med forholdet mellom middelverdiene, både i kontrollperioden 1961-1990 og i fremtidens

klima 2071-2100. Dette ga en vannføring tilpasset elveprofilet, siden vi brukte Naustas

profil i alle simuleringene, mens det bevarte sesongvariasjonen for landsdelen. Fig. 2.2.4 viser

døgnmidler av vannføringene ved Hadley-simuleringene for kontrollperioden og utslippscenari-

oet B2.

Fig. 2.2.4 Daglig vannføring midlet over alle 30 år i kontrollperioden 1961-1990 (svart) og for

utslippsscenarioet B2 i 2071-2100 (blå), begge ved Hadley simuleringer. Øverst Nausta, midten

Gjørstad og neders Karpelv.

24

More magazines by this user
Similar magazines