NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

29

NINA Rapport 646

Fig. 2.3.5 Vanntemperatur i Nausta, Gjerstad og Karpelv for de fem klimaprojeksjonene i en

elv med mye grunnvannstilsig. Dataene er månedsmidler midlet over alle 30 år i periodene. De

to kontroll kurvene fra 1961-1990 ligger så godt som oppå hverandre, da de simulerer det

samme.

More magazines by this user
Similar magazines