NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

NINA Rapport 646

Figur 2.3.6 og 2.3.7 viser temperaturøkningene fra kontrollperioden 1961-1990 til fremtidens

klima i 2071-2100 ved de ulike projeksjonene og grunnvannsforhold.

Fig. 2.3.6 Vanntemperaturøkning i Nausta, Gjerstad og Karpelv fra 1961-1990 til fremtidens

klima i 2071-2100 i elv med lite grunnvannstilsig beregnet med Hadley A2, Hadley B2 og

Echam B2. Dataene er månedsmidler midlet over alle 30 år i periodene.

30

More magazines by this user
Similar magazines