NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

NINA Rapport 646

Figur 4.3.4 Bestand-rekrutterings kurver som angir forholdet mellom (A) observert tetthet av

egg og tetthet av yngel i Nausta i perioden 2003 til 2008 og (B) sammenhengen mellom simulert

tetthet av egg og tetthet av yngel ved observerte vannføring og temperatur for samme periode.

(C) forholdet mellom observert tetthet av egg og tetthet av presmolt (lakseyngel over 100

mm) og (D) forhold mellom simulert tetthet av egg og simulert antall utvandrende smolt.

4.4 Scenarioer for ulike type-elver og klimascenarioer

Her sammenligner vi simuleringsresultater fra modellkjøringer med temperatur og vannføringscenarioer

for kontrollperiode Hadley (1961-1990) med Hadley A2, B2 og Echam B2 (2071-

2100) fra nedbørsfelt plassert i Nausta, Gjerstad og Karpelv. Kontrollperiode for Echam gir nær

identiske vannføring og temperaturer som kontollperiode for Hadley og er derfor utelatt i presentasjonen.

4.4.1 Vanndekt aral

Vanndekt areal er viktig i forhold til å bestemme opplevd tetthet for lakseunger og styrer dermed

tetthetsreguleringsfunksjoner i modellen. Utvikling i vanndekt areal følger utvikling i vann-

62

More magazines by this user
Similar magazines