NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

NINA Rapport 646

en utjevning i vekst mellom Nausta og Gjerstad, slik at vekst i framtidsscenarioer er nogenlunde

lik for disse to elvene, mens vekst i kontrollperioden er raskest i Gjerstad sammenligna med

Nausta. Vekst for laksunger i Karpelv i framtidscenarioene nærmer seg nivået på vekst for

Nausta i kontrollperioden.

Figur 4.4.2 Gjennomsnittlig simulert vekst, gitt som lengde ved alder (0+, 1+ og 2+) for laksunger.

Kontrollperiode (hvit), Hadley A2 scenario (rød); Hadley B2 scenario (mørk blå);

ECHAM B2 scenario (lys blå). Merk at det er ulik skala på x-aksene.

64

More magazines by this user
Similar magazines