NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

71

NINA Rapport 646

For Nausta, hvor både scenarioer med og uten sterkt påvirkning av grunnvann er simulert var

det små forskjeller i klimarespons for de ulike grunnvannsscenarioene.

Figur 4.4.9 Gjennomsnittlig (± SD) antall egg, smolt og gytefisk i Nausta for ulike klima- og

grunnvanns-scenarioer (mye og lite grunnvann) samt kontrollperioden. Kontrollperiode (hvit),

Hadley A2 scenario (rød); Hadley B2 scenario (blå); ECHAM B2 scenario (lys blå).

More magazines by this user
Similar magazines