NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

nina.no

NINA-rapport 646: Laks i framtidens klima (pdf)

Tabell 4A. Variables of salmon characteristics

97

NINA Rapport 646

Variabelnavn Beskrivelse Oppløsning Tidsintervall

WoYSpawn Uke når egg er gytt individ Gytetidspunkt

SecSpawn Seksjon hvor egg er lagt individ Gytetidspunkt

W Individuell biomasse individ ukentlig

Len Lengde (mm) individ ukentlig

GroVar Vekst variasjon individ ukentlig

Sex Kjønn: hunn eller hann individ ukentlig

Stage Utviklings-stadium individ ukentlig

AgeW Alder (i uker) individ ukentlig

AgeY Alder (i år). individ uke 1

WSea Antall sjøvintre individ uke 1

SecRes Seksjon fisken oppholder seg i individ ukentlig

More magazines by this user
Similar magazines