Tal fortællinger

ucn.dk

Tal fortællinger

Hensigten med undervisningsforløbet:

At eleverne tilegner sig kompetencer i;

•division som henholdsvis delings- og målingsdivision.

•relationerne mellem de forskellige repræsentationsformer.

•relationen mellem sprog, billeder og symboler.

•anvendelsen af delings og målingsdivision til at løse

problemer i konkrete situationer.

•relationen mellem delings- og målingsdivision - at divisors

rolle er forskellig.

•at behandle begge typer division som omvendt

multiplikation – det er den samme talmæssige operation.

•at læse tekstopgaver og danne mentale billeder på det

læste.

Primære kompetencer:

Tankegang, symbol, problembehandling, kommunikation og repræsentation

Emne:

Division

Arbejdsform:

Makker og gruppearbejde i forbindelse med faglig læsning


18

36 : 2

Måling (A) Deling (B)

36 kroner der er to

kroner til hvert barn,

hvor mange børn kan få

to kroner?

18 børn kan få 2 kr. hver To børn kan få 18 kr. hver

18 . 2

36 kroner der er to om at

dele dem, hvor mange

kroner får hver?

2 . 18


Fortælling 10 A

Division

Deling (dele lige)

Ved delingsdivision ved vi hvor mange

delmængder der er.

36 : 2 er ved delingsdivision det samme som

at løse opgaven 2 . x = 36

Vi har 36 kr. og vi er to om at dele dem. Hvor

mange får vi hver?

Der er 18 i hver delmængde.


Signe og Louise skal

dele 36 kr.

36 : 2


36 – 18 – 18


0 6 12 18 24 30 36

36

2


2 . 18

Hvor mange kr.

får de hver?


Fortælling 10 B

Division

Måling (dele lige)

Ved målingsdivision ved vi hvor mange der

skal være i hver delmængde.

36 : 2 er ved delingsdivision det samme som

at løse opgaven x . 2 = 36

Vi har 36 l. saft og der skal være 2 l i hver

flaske. Hvor mange flasker behøver vi?

Der er 18 delmængder.


Vi har 36 kr. børnene

skal have 2 kr. hver.

36 : 2


36 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2– 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2– 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2– 2


0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

36

2


18 . 2

Hvor mange børn kan

få 2 kr.?


Fortælling 11

Division

Deling (dele lige)

Ved delingsdivision ved vi hvor mange

delmængder der er.

42 : 6 er ved delingsdivision det samme som

at løse opgaven 6 . x = 42

Vi har 7 æbler og vi er tre om at dele dem.

Hvor mange får vi hver?

Der er 7 i hver delmængde.


Der ligger 42 æbler.

De skal deles i 6

bunker.

42 : 6


42 – 7 – 7 – 7 – 7 –7– 7


0 6 12 18 24 30 36 42

42

6


6 . 7

Hvor mange æbler

er der i hver bunke?


Fortælling 12

Division

deling (dele lige)

Ved delingsdivision ved vi hvor mange

delmængder der er.

56 : 7 er ved delingsdivision det samme som

at løse opgaven 7 . x = 56

Vi har 56 blommer og vi er 7 om at dele dem.

Hvor mange får vi hver?

Der er 8 i hver delmængde.


Der er 56 blommer

til 7 børn.

56 : 7


56 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8


0 7 14 21 28 35 42 49 56

56

7


7 . 8

Hvor mange

blommer får de

hver?


Fortælling 13

Division

deling (dele lige)


Sarah og Tim har

samlet 48 flasker.

De skal fordeles i

fire poser.

48 : 4


48 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4


0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

48

4


4 . 12

Hvor mange flasker

er der i hver pose?


Fortælling 14

Division

Måling (dele lige)

Ved målingsdivision ved vi hvor mange der

skal være i hver delmængde.

36 : 2 er ved delingsdivision det samme som

at løse opgaven x . 2 = 36

Vi har 36 l. saft og der skal være 2 l i hver

flaske. Hvor mange flasker behøver vi?

Der er 18 delmængder.


Vi har 36 liter saft,

der skal fyldes på 2

liters flasker.

36 : 2


36 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2– 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2– 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2– 2


0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

36

2


18 . 2

Hvor mange flasker

behøver vi?


Fortælling 15

Division

måling (dele lige)

Ved målingsdivision ved vi hvor mange der

skal være i hver delmængde.

56 : 7 er ved delingsdivision det samme som

at løse opgaven x . 7 = 56

Vi har 56 boller og der skal være 7 boller i

hver pose. Hvor mange poser behøver vi?

Der er 8 delmængder.


Der er 56 boller

med 7 boller i hver

pose.

56 : 7


56 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7


0 7 14 21 28 35 42 49 56

56

7


8 . 7

Hvor mange poser

skal vi bruge?


Fortælling 16

Division

måling (dele lige)

Ved målingsdivision ved vi hvor mange der

skal være i hver delmængde.

144 : 24 er ved delingsdivision det samme

som at løse opgaven x . 24 = 144

Vi har 144 sodavand og der kan være 24 i

hver kasse. Hvor mange kasser behøver vi?

Der er 6 delmængder.


Der er 144

sodavand, 24 i hver

kasse.

144 : 24


144 - 24 - 24 - 24 - 24 - 24- 24


0 24 48 72 96 120 144

144

24


6 . 24

Hvor mange kasser

Er der?


Fortælling 17

Division

måling (dele lige)

Ved målingsdivision ved vi hvor mange der

skal være i hver delmængde.

77 : 11 er ved delingsdivision det samme

som at løse opgaven x . 11 = 77

Vi har 77 fodboldspillere, og der er 11 på

hvert hold. Hvor mange hold er der?

Der er 7 delmængder.


Der er 77

fodboldspillere, 11

på hvert hold.

77 : 11


77 - 11 - 11 - 11- 11 - 11- 11


0 11 22 33 44 55 66 77

77

11


7 . 11

Hvor mange hold

Er der?

More magazines by this user
Similar magazines