Løn og pension - HK

hk.dk

Løn og pension - HK

Løn og pension

KL - 1. januar 2012

Kommunal lønstigning på 1,61%

Lønstigningen er lavere end KL og KTO vurderede ved

forligsindgåelsen.

Reguleringsordningen gav nemlig et minus på 0,08% i

KL. Vi havde forventet et plus i samme størrelsesorden.

Forklaringen er, at den private lønstigning fortsat faldt, og

at den kommunale lønudvikling var højere end forventet.

Udarbejdet af HK/KOMMUNAL

December 2011


Indholdsfortegnelse

Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3

Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4

Områdetillæg 5

Grundløn og pension pr. 1. januar 2012 6

Lønninger for Grafisk personale 8

Månedsløn 9

Årsløn 10

Pensionsberegning af det halve løntrin 11

Pensionsbidrag pr. måned 13

Timeløn 18

Timeløn bogopsættere 18

Tillægstabel 19

Særlige tillæg 20

Tillægsbetaling for arbejde i forskudt tid m.m. 20

Månedsløn for tandklinikassistenter på omlagt tid 21

Pensionsbidrag for tandklinikassistenter på omlagt tid 22

Månedsløn elever 23

Godtgørelse for benyttelse af egen bil 23

Maksimal timeløn i puljejob og jobtræning 23

Deltid 23

Reguleringsprocent siden 1.4.2000 24

2


Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende:

Lønnens sammensætning:

Lønnen består af grundløn samt evt. funktionsløn og kvalifikationsløn.

Herudover kan der også være aftaler om resultatløn, men det er sjældent.

Grundløn

Grundlønningerne fremgår af lønoversigtens side 7. Grundlønnen er den centralt aftalte løn for den

enkelte stillingsgruppe, som er afhængig af hvilke uddannelse man har. Grundlønnen dækker over

de funktioner en medarbejder i en basisstilling er i stand til at varetage som nyuddannet/nyansat/

uerfaren. Ofte skal det aftales, hvilke grundløn der skal bruges til stillingen.

Funktionsløn

Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn aftales lokalt og baseres på de funktioner

(arbejds- og ansvarsområde) der er knyttet til den enkelte stilling eller stillingsgruppe. Funktionerne

skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for stillingsgruppens

grundløn. Det kunne f.eks. være budgetansvar eller sagsbehandling m.m.

Kvalifikationsløn

Kvalifikationsløn ydes ud over grundlønnen og eventuelt funktionsløn. Kvalifikationsløn aftales

lokalt og baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt

i objektive forhold som f.eks. uddannelse og erfaring.

Resultatløn

Resultatløn er baseret på opfyldelse af bestemte målelige eller konstaterbare resultater enten kvantitative

eller kvalitative karakter for den enkelte eller en gruppe.

Hvilken løn

Hvis stillingen er slået op uden oplysninger om grundløn eller samlet lønniveau, så tag kontakt til

arbejdspladsen og spørg om dette. Som regel er der allerede en aftale om stillingens grundløn og

måske funktionsløn.

Spørg HK

Du kan også tage kontakt til den lokale HK-afdeling eller tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, der

har et godt kendskab til lønniveauet.

Gør dig nogle overvejelser

Det er vigtigt at du gør dig klart, hvilke lønkrav du vil stille. Når du skal vurdere lønnen så se bl.a.

på;

• dit kendskab til sammenlignelige stillinger,

• lønniveauet på arbejdspladsen,

• om du har særlige kvalifikationer,

• om der er funktioner, der ligger udover det sædvanlige i stillingen

• lønnen for overordnede eller underordnede.

3


Lønnen skal aftales

Det er vigtigt, at få arbejdspladsens løntilbud skriftligt, inden du accepterer stillingen, og evt. siger

din nuværende stilling op. Lønnen skal aftales med HK-afdelingen eller tillidsrepræsentanten inden

den er gældende. Det allerbedste er naturligvis, at det er sket inden du accepterer stillingen. På

den måde undgår du risikoen for misforståelser, som HK/Kommunal af erfaring ved kan opstå, hvis

løntilbuddet ikke er helt præcist og bindende.

Hvis du har spørgsmål til lønoversigten bedes du rette henvendelse til den lokale HK-

afdeling. Oversigt over afdelinger ses nederst på denne side.

For nyheder og informationer henvises til HK/Kommunals hjemmeside på:

www.hk.dk/kommunal

For overenskomster og aftaler henvises til:

www.faglighaandbog.dk

Med venlig hilsen

HK/KOMMUNAL

Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål?

HK Danmarks hjemmeside www.hk.dk kan du finde alle HK’s lokale afdelinger.

Det er den lokale HK-afdeling, som du bedes rette henvendelse til, hvis du har spørgsmål.

Hvis du er i job, er den HK-afdeling nærmest din arbejdsplads, som du bedes rette henvendelse til

med spørgsmål.

Hvis du er ledig, under uddannelse eller andet, er det den HK-afdeling nærmest din bopæl, som du

bedes rette henvendelse til.

Nedenfor er oplistet hovednavne, hjemmesideadresse og telefonnumre.

Afdelingsnavn Hjemmeside E-mail Tlf.nr.

HK Hovedstaden www.hk.dk/hovedstaden kommunal.hovedstaden@hk.dk 70 11 45 45

HK Midt www.hk.dk/midt midt@hk.dk 70 11 45 45

HK Midtvest www.hk.dk/midtvest midtvest@hk.dk 70 11 45 45

HK Nordjylland www.hk.dk/nordjylland nordjylland@hk.dk 70 11 45 45

HK Sjælland www.hk.dk/sjaelland hk.sjaelland@hk.dk 70 11 45 45

HK Sydjylland www.hk.dk/sydjylland syd@hk.dk 70 11 45 45

HK Østjylland www.hk.dk/oestjylland kommunal.oestjylland@hk.dk 70 11 45 45

4


Områdetillæg

Det er den kommune din arbejdsplads ligger i der bestemmer, hvilket områdetillæg du er omfattet af.

Se listen herunder:

Områdetillæg 1

Esbjerg, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg, Kerteminde, Korsør, Nyborg, Næstved, Odense,

Skanderborg, Slagelse, Sønderborg, Aalborg

Områdetillæg 2

Køge, Lejre, Roskilde, Solrød, Århus

Områdetillæg 3

Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm

Områdetillæg 4

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre,

Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk

Øvrige kommuner

Grundsats

5


Grundløn, kronetillæg og pension 1. januar 2012

Stillingsgrupper Grundlønstrin

+ årligt kronetillæg

(aktuelt niveau)

Pensionsbidrag

Kontor- og IT-personale

Kontorassistenter 12 + kr. 2.030 15,50%

EDB-medhjælper, tasteoperatør 12 + kr. 2.030 15,50%

EDB-assistent 19 + kr. 2.030 15,50%

Sundhedsservicesekretær, kontorservice 19 + kr. 2.030 15,50%

Informatikassistenter 21 + kr. 2.284 15,50%

Assistenter

21 + kr. 2.284

eller 30 + kr. 3.045

15,50%

Overassistenter (lukket gruppe) 27 + kr. 2.538 15,50%

Erhvervssproglige korrespondenter 21 + kr. 2.284 15,50%

Administrations- og finansøkonomer 27 + kr. 2.538 15,50%

Datamatikere, datanomer 28 + kr. 2.538 15,50%

Specialister, mellemledere, ledere, jobkonsulenter

32, 36 + kr. 3.299

15,50%

samt vejledere m.fl.

41 + kr. 4.949 (spec)

15,50%

i Ungdommens Uddannelsesvejledning

42 + kr. 4.949 (leder)

17,70%

46 + kr. 16.115 (spec)

17,70%

47+ kr. 9.771 (leder)

17,70%

Professionbachelor i offentlig administration 31 15,50%

Voksenelever fra 25 år 12 + kr. 2.030 15,50%

Chefer, KL

Kommunaldirektører og forvaltningschefer Afhængig af indbyggertal m.v.

49 + kr. 23.475

18,52%

Øvrige chefer

50, 51+ kr. 23.475

52 + kr. 10.786

52 + kr. 81.717

18,52%

Tandklinikassistenter, KL og København

Tandklinikassistenter 22 15,50%

1. Tandklinikassistent, KL 27 15,50%

Specialister - gælder allerede fra 1.4.11

30 + kr. 3.045

36 + kr. 3.299

15,50%

Voksenelever fra 25 år 12 + kr. 2.030 15,50%

Socialformidlere

Socialformidlere, KL

Socialformidlere, Københavns Kommune

Ledere (socialformidlere), KL

32 + kr. 2.538

34, 37

41 + kr. 4.949

46 + kr. 16.115

32 + kr. 2.538

34, 37

42 + kr. 4.949

47 + kr. 9.771

15,65%

15,65%

15,65%

17,70%

15,65%

17,70%

6


Laboratorie- og miljøpersonale

Miljøassistenter 22 + kr. 2.284 15,50%

Laboranter 23 + kr. 2.284 15,50%

Laboratorieteknikere og miljøteknikere 29 + kr. 3.299 15,50%

Jordbrugsteknologer på miljøområdet 29 + kr. 3.299 15,50%

Professionsbachelor på laborantområdet 31 15,50%

Ledere, mellemledere og specialister

*KBH og FRB: Kun 30 + kr. 2.993

32

eller 36 + kr. 3.299*

15,50%

Københavns Kommune

Kontorfunktionærer

(København og Frederiksberg)

12 + kr. 2.030 15,50%

Sundhedsservicesekretær, kontorservice 19 + kr. 2.030 15,50%

Kontorfunktionærer, faglært 21 + kr. 2.284 15,50%

Kontorledere i København ved visse selvejende

plejehjem

Assistenter/overassistenter

23 + kr. 2.284 15,50%

23 + kr. 2.284

27 + kr. 2.538

15,50%

Administrations- og finansøkonomer 27 + kr. 2.538 15,50%

Professionsbechelor i Offentlig administration 31 15,50%

Fast overassistent 31 + kr. 3.045 15,50%

Revisorer 42 + kr. 4.949 16,79%

IT-koordinator 30 + kr. 3.045 15,50%

EDB-medarbejdere I, II, III

Specialister og mellemledere

Ledere

Vejledere m.fl. i Ungdommens

Uddannelsesvejledning

13 + kr. 2.030

26 + kr. 2.538

36 + kr. 3.299

32

36 + kr. 3.299

42 + kr. 4.949

46 + kr. 16.115

49 + kr. 10.786

43 + kr. 4.949

47 + kr. 9.771

49 + kr. 10.786

31 + kr. 3.045

36 + kr. 3.299

42 + kr. 4.949

46 + kr. 16.115

16,79%

15,50%

15,50%

15,50%

17,70%

17,70%

17,70%

15,50%

Socialmedhjælper 17 + kr. 2.030 15,50%

Vejledere/underviser

29 + kr. 3.299

36 + kr. 3.299

15,50%

Voksenelever 25 år 12 + kr. 2.030 15,50%

Chefer Københavns Kommune

Chefer

49 + kr. 23.475

50, 51 + kr. 23.475

18,52%

7


Lønninger for Grafisk Personale

ansat under Grafikeroverenskomsten

Årslønnen til grafisk personale udgør nedenstående beløb i 31.3.00-niveau, afhængig af inden for hvilket tidligere amt kommunen

Kommuner i de tidligere Københavns

og Århus Amter samt i Københavns Kommune

Årsløn Månedsløn

Månedsløn i

nutidskroner

Typografer og Litografer 275.543,00 22.961,92 29.136,47

Bogbindersvende 261.173,00 21.764,42 27.616,96

Bogbinderiassistent 226.996,00 18.916,33 24.003,01

Kommuner i øvriger amter

Typografer og Litografer 262.490,00 21.874,17 27.756,22

Bogbindersvende 248.120,00 20.676,67 26.236,71

Bogbinderiassistent

Grafikerne har pensionsordning i Grafisk Pension

- pensionsprocenten er 17,6%

213.943,00 17.828,58 22.622,76

8


Månedsløn

Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

1 15.564,58 15.784,75 15.937,08 16.157,33 16.309,75

2 15.803,67 16.029,25 16.185,25 16.410,83 16.566,92

3 16.049,17 16.280,08 16.440,08 16.671,00 16.831,17

4 16.301,50 16.538,25 16.702,08 16.938,83 17.102,58

5 16.560,67 16.803,17 16.971,17 17.213,58 17.381,42

6 16.827,25 17.075,75 17.247,75 17.496,17 17.668,25

7 17.100,67 17.355,33 17.531,67 17.786,33 17.962,50

8 17.392,17 17.653,33 17.834,25 18.095,33 18.276,17

9 17.939,25 18.207,00 18.392,25 18.659,92 18.845,25

10 18.065,92 18.340,33 18.530,25 18.804,50 18.994,58

11 18.300,42 18.581,58 18.776,33 19.057,50 19.252,33

12 18.614,00 18.902,25 19.101,75 19.390,17 19.589,67

13 18.936,42 19.232,00 19.436,58 19.732,17 19.936,75

14 19.267,67 19.570,58 19.780,33 20.083,33 20.293,17

15 19.594,83 19.905,42 20.120,58 20.431,00 20.646,08

16 19.929,75 20.248,17 20.468,58 20.787,00 21.007,67

17 20.207,92 20.535,92 20.763,08 21.091,17 21.318,17

18 20.579,00 20.915,33 21.148,25 21.484,67 21.717,50

19 20.856,75 21.201,67 21.440,58 21.785,50 22.024,33

20 21.145,08 21.498,75 21.743,67 22.097,50 22.342,33

21 21.495,83 21.858,67 22.109,75 22.472,58 22.723,75

22 21.821,17 22.184,00 22.435,08 22.797,92 23.049,08

23 22.169,17 22.522,17 22.766,33 23.119,17 23.363,42

24 22.528,25 22.871,08 23.108,42 23.451,25 23.688,58

25 22.894,83 23.227,00 23.456,83 23.789,08 24.019,00

26 23.269,92 23.590,75 23.812,67 24.133,33 24.355,33

27 23.653,50 23.961,92 24.175,33 24.483,75 24.697,25

28 24.045,67 24.341,00 24.545,42 24.840,75 25.045,00

29 24.446,58 24.728,00 24.922,67 25.203,92 25.398,67

30 24.856,25 25.122,58 25.307,17 25.573,42 25.757,83

31 25.275,17 25.525,75 25.699,17 25.949,83 26.123,25

32 25.703,42 25.937,08 26.098,75 26.332,58 26.494,33

33 26.141,00 26.356,83 26.506,25 26.722,08 26.871,33

34 26.588,75 26.785,67 26.921,83 27.118,75 27.255,00

35 27.045,83 27.222,67 27.345,00 27.521,67 27.644,08

36 27.513,42 27.669,00 27.776,50 27.931,92 28.039,58

37 27.991,17 28.124,08 28.216,17 28.349,08 28.441,08

38 28.498,33 28.609,58 28.686,67 28.797,92 28.875,08

39 29.007,50 29.093,17 29.152,50 29.238,08 29.297,58

40 29.528,17 29.586,75 29.627,33 29.686,00 29.726,67

41 30.060,08 30.090,08 30.111,08 30.141,00 30.161,92

42 30.603,67 30.603,67 30.603,67 30.603,67 30.603,67

43 31.283,75 31.283,75 31.283,75 31.283,75 31.283,75

44 31.982,75 31.982,75 31.982,75 31.982,75 31.982,75

45 32.700,83 32.700,83 32.700,83 32.700,83 32.700,83

46 33.438,67 33.438,67 33.438,67 33.438,67 33.438,67

47 34.033,92 34.033,92 34.033,92 34.033,92 34.033,92

48 35.598,33 35.598,33 35.598,33 35.598,33 35.598,33

49 37.987,42 37.987,42 37.987,42 37.987,42 37.987,42

50 40.639,17 40.639,17 40.639,17 40.639,17 40.639,17

51 44.889,00 44.889,00 44.889,00 44.889,00 44.889,00

52 51.078,00 51.078,00 51.078,00 51.078,00 51.078,00

53 56.081,75 56.081,75 56.081,75 56.081,75 56.081,75

54 62.752,50 62.752,50 62.752,50 62.752,50 62.752,50

55 70.770,83 70.770,83 70.770,83 70.770,83 70.770,83

55+ 79.762,17 79.762,17 79.762,17 79.762,17 79.762,17

Månedsløn for tjenestemænd og overenskomstansatte efter område.

De enkelte kommuners områdeplacering fremgår af oversigten over områdetillæg.

9


Årsløn

Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

1 186.775 189.417 191.245 193.888 195.717

2 189.644 192.351 194.223 196.930 198.803

3 192.590 195.361 197.281 200.052 201.974

4 195.618 198.459 200.425 203.266 205.231

5 198.728 201.638 203.654 206.563 208.577

6 201.927 204.909 206.973 209.954 212.019

7 205.208 208.264 210.380 213.436 215.550

8 208.706 211.840 214.011 217.144 219.314

9 215.271 218.484 220.707 223.919 226.143

10 216.791 220.084 222.363 225.654 227.935

11 219.605 222.979 225.316 228.690 231.028

12 223.368 226.827 229.221 232.682 235.076

13 227.237 230.784 233.239 236.786 239.241

14 231.212 234.847 237.364 241.000 243.518

15 235.138 238.865 241.447 245.172 247.753

16 239.157 242.978 245.623 249.444 252.092

17 242.495 246.431 249.157 253.094 255.818

18 246.948 250.984 253.779 257.816 260.610

19 250.281 254.420 257.287 261.426 264.292

20 253.741 257.985 260.924 265.170 268.108

21 257.950 262.304 265.317 269.671 272.685

22 261.854 266.208 269.221 273.575 276.589

23 266.030 270.266 273.196 277.430 280.361

24 270.339 274.453 277.301 281.415 284.263

25 274.738 278.724 281.482 285.469 288.228

26 279.239 283.089 285.752 289.600 292.264

27 283.842 287.543 290.104 293.805 296.367

28 288.548 292.092 294.545 298.089 300.540

29 293.359 296.736 299.072 302.447 304.784

30 298.275 301.471 303.686 306.881 309.094

31 303.302 306.309 308.390 311.398 313.479

32 308.441 311.245 313.185 315.991 317.932

33 313.692 316.282 318.075 320.665 322.456

34 319.065 321.428 323.062 325.425 327.060

35 324.550 326.672 328.140 330.260 331.729

36 330.161 332.028 333.318 335.183 336.475

37 335.894 337.489 338.594 340.189 341.293

38 341.980 343.315 344.240 345.575 346.501

39 348.090 349.118 349.830 350.857 351.571

40 354.338 355.041 355.528 356.232 356.720

41 360.721 361.081 361.333 361.692 361.943

42 367.244 367.244 367.244 367.244 367.244

43 375.405 375.405 375.405 375.405 375.405

44 383.793 383.793 383.793 383.793 383.793

45 392.410 392.410 392.410 392.410 392.410

46 401.264 401.264 401.264 401.264 401.264

47 408.407 408.407 408.407 408.407 408.407

48 427.180 427.180 427.180 427.180 427.180

49 455.849 455.849 455.849 455.849 455.849

50 487.670 487.670 487.670 487.670 487.670

51 538.668 538.668 538.668 538.668 538.668

52 612.936 612.936 612.936 612.936 612.936

53 672.981 672.981 672.981 672.981 672.981

54 753.030 753.030 753.030 753.030 753.030

55 849.250 849.250 849.250 849.250 849.250

55+ 957.146 957.146 957.146 957.146 957.146

Årsløn for tjenestemænd og overenskomstansatte efter område.

De enkelte kommuners områdeplacering fremgår af oversigten over områdetillæg.

10


Pensionsberegning af det halve trin (kronetillægget)

Årligt kronetillæg (nutidskroner)

samt pensionsprocent

Årligt pensionsbidrag

af kronetillæg

Månedligt pensionsbidrag

af kronetillæg

Kontor- og IT-personale

kr. 2.030 (15,5%) 314,69 26,22

kr. 2.284 (15,5%) 354,02 29,50

kr. 2.538 (15,5%) 393,36 32,78

kr. 3.045 (15,5%) 472,03 39,34

kr. 3.299 (15,5%) 511,37 42,61

kr. 4.949 (15,5%) 767,05 63,92

kr. 9.771 (17,7%) 1.729,39 144,12

kr. 16.115 (17.7%) 2.852,37 237,70

Chefaftalerne, KL, København

kr. 10.786 (18,52%) 1.997,51 166,46

kr. 23.475 (18,52%) 4.347,52 362,29

kr. 81.717 (18,52%) 15.134,07 1.261,17

Tandklinikassistenter

kr. 3.045 (15,5%) 472,03 39,34

kr. 3.299 (15,5%) 511,37 42,61

Socialformidlere

kr. 2.538 (15,65%) 397,17 33,10

kr. 4.949 (15,65%) 774,48 64,54

kr. 9.771 (17,70%) 1.729,39 144,12

kr. 16.115 (17,70%) 2.852,37 237,70

Laboratorie- og Miljøpersonale

kr. 2.284 (15,5%) 354,02 29,50

kr. 3.299 (15,5%) 511,37 42,61

11


Årligt kronetillæg (nutidskroner)

samt pensionsprocent

Årligt pensionsbidrag

af kronetillæg

Månedligt pensionsbidrag

af kronetillæg

Københavns Kommune

kr. 2.030 (15,5%) 314,69 26,22

kr. 2.284 (15,5%) 354,02 29,50

kr. 2.538 (15,5%) 393,36 32,78

kr. 3.045 (15,5%) 472,03 39,34

kr. 3.299 (15,5%) 511,37 42,61

kr. 4.949 (15,5%) 767,05 63,92

kr. 16.115 (15,5%) 2.497,84 208,15

kr. 2.030 (16,79%) 340,88 28,41

kr. 2.538 (16,79%) 426,10 35,51

kr. 3.299 (16,79%) 553,93 46,16

kr. 4.949 (17,7%) 830,89 69,24

kr. 4.949 (17,7%) 875,92 72,99

kr. 9.771 (17.7%) 1.729,39 144,12

kr. 10.786 (17.7%) 1.909,07 159,09

kr. 16.115 (17.7%) 2.852,37 237,70

Eksempel på udregning af løn pr. 1.1.12

Assistent på grundløn 21 + 2.284 + 6 trin + tillæg kr. 12.689,04 (kr. 10.000 i 31.3.00 niveau)

(løntrin 27) 283.842 + 2.284 + 12.689,04 = 298.815,04/12 = 24.901,25

herudover mdl. pension 3.666,29 + 29,50 = 3.695,79

Vær opmærksom på, at ovenstående er udregnet efter grundsatsen. Husk at tjekke på side 5, hvilket områdetillæg du er omfattet af.

12


Pensionsbidrag pr. måned – 15,50 %

Løntrin

Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

1 2.412,51 2.446,64 2.470,25 2.504,39 2.528,01

2 2.449,57 2.484,53 2.508,71 2.543,68 2.567,87

3 2.487,62 2.523,41 2.548,21 2.584,01 2.608,83

4 2.526,73 2.563,43 2.588,82 2.625,52 2.650,90

5 2.566,90 2.604,49 2.630,53 2.668,10 2.694,12

6 2.608,22 2.646,74 2.673,40 2.711,91 2.738,58

7 2.650,60 2.690,08 2.717,41 2.756,88 2.784,19

8 2.695,79 2.736,27 2.764,31 2.804,78 2.832,81

9 2.780,58 2.822,09 2.850,80 2.892,29 2.921,01

10 2.800,22 2.842,75 2.872,19 2.914,70 2.944,16

11 2.836,57 2.880,14 2.910,33 2.953,91 2.984,11

12 2.885,17 2.929,85 2.960,77 3.005,48 3.036,40

13 2.935,15 2.980,96 3.012,67 3.058,49 3.090,20

14 2.986,49 3.033,44 3.065,95 3.112,92 3.145,44

15 3.037,20 3.085,34 3.118,69 3.166,81 3.200,14

16 3.089,11 3.138,47 3.172,63 3.221,99 3.256,19

17 3.132,23 3.183,07 3.218,28 3.269,13 3.304,32

18 3.189,75 3.241,88 3.277,98 3.330,12 3.366,21

19 3.232,80 3.286,26 3.323,29 3.376,75 3.413,77

20 3.277,49 3.332,31 3.370,27 3.425,11 3.463,06

21 3.331,85 3.388,09 3.427,01 3.483,25 3.522,18

22 3.382,28 3.438,52 3.477,44 3.533,68 3.572,61

23 3.436,22 3.490,94 3.528,78 3.583,47 3.621,33

24 3.491,88 3.545,02 3.581,81 3.634,94 3.671,73

25 3.548,70 3.600,19 3.635,81 3.687,31 3.722,95

26 3.606,84 3.656,57 3.690,96 3.740,67 3.775,08

27 3.666,29 3.714,10 3.747,18 3.794,98 3.828,07

28 3.727,08 3.772,86 3.804,54 3.850,32 3.881,98

29 3.789,22 3.832,84 3.863,01 3.906,61 3.936,79

30 3.852,72 3.894,00 3.922,61 3.963,88 3.992,46

31 3.917,65 3.956,49 3.983,37 4.022,22 4.049,10

32 3.984,03 4.020,25 4.045,31 4.081,55 4.106,62

33 4.051,86 4.085,31 4.108,47 4.141,92 4.165,06

34 4.121,26 4.151,78 4.172,88 4.203,41 4.224,53

35 4.192,10 4.219,51 4.238,48 4.265,86 4.284,83

36 4.264,58 4.288,70 4.305,36 4.329,45 4.346,13

37 4.338,63 4.359,23 4.373,51 4.394,11 4.408,37

38 4.417,24 4.434,48 4.446,43 4.463,68 4.475,64

39 4.496,16 4.509,44 4.518,64 4.531,90 4.541,12

40 4.576,87 4.585,95 4.592,24 4.601,33 4.607,63

41 4.659,31 4.663,96 4.667,22 4.671,86 4.675,10

42 4.743,57 4.743,57 4.743,57 4.743,57 4.743,57

43 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98 4.848,98

44 4.957,33 4.957,33 4.957,33 4.957,33 4.957,33

45 5.068,63 5.068,63 5.068,63 5.068,63 5.068,63

46 5.182,99 5.182,99 5.182,99 5.182,99 5.182,99

47 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26

48 5.517,74 5.517,74 5.517,74 5.517,74 5.517,74

49 5.888,05 5.888,05 5.888,05 5.888,05 5.888,05

50 6.447,65 6.447,65 6.447,65 6.447,65 6.447,65

51 7.145,07 7.145,07 7.145,07 7.145,07 7.145,07

52 8.137,49 8.137,49 8.137,49 8.137,49 8.137,49

53 9.058,38 9.058,38 9.058,38 9.058,38 9.058,38

54 10.206,13 10.206,13 10.206,13 10.206,13 10.206,13

55 11.448,96 11.448,96 11.448,96 11.448,96 11.448,96

55+ 12.842,65 12.842,65 12.842,65 12.842,65 12.842,65

Arbejdsgiver betaler det samlede pensionsbidrag, hvoraf en 1/3 betragtes som "eget-bidrag"

13


Pensionsbidrag pr. måned – 15,65 %

Løntrin

Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

1 2.435,86 2.470,31 2.494,15 2.528,62 2.552,48

2 2.473,27 2.508,58 2.532,99 2.568,29 2.592,72

3 2.511,70 2.547,83 2.572,87 2.609,01 2.634,08

4 2.551,18 2.588,24 2.613,88 2.650,93 2.676,55

5 2.591,74 2.629,70 2.655,99 2.693,93 2.720,19

6 2.633,46 2.672,35 2.699,27 2.738,15 2.765,08

7 2.676,25 2.716,11 2.743,71 2.783,56 2.811,13

8 2.721,87 2.762,75 2.791,06 2.831,92 2.860,22

9 2.807,49 2.849,40 2.878,39 2.920,28 2.949,28

10 2.827,32 2.870,26 2.899,98 2.942,90 2.972,65

11 2.864,02 2.908,02 2.938,50 2.982,50 3.012,99

12 2.913,09 2.958,20 2.989,42 3.034,56 3.065,78

13 2.963,55 3.009,81 3.041,82 3.088,08 3.120,10

14 3.015,39 3.062,80 3.095,62 3.143,04 3.175,88

15 3.066,59 3.115,20 3.148,87 3.197,45 3.231,11

16 3.119,01 3.168,84 3.203,33 3.253,17 3.287,70

17 3.162,54 3.213,87 3.249,42 3.300,77 3.336,29

18 3.220,61 3.273,25 3.309,70 3.362,35 3.398,79

19 3.264,08 3.318,06 3.355,45 3.409,43 3.446,81

20 3.309,21 3.364,55 3.402,88 3.458,26 3.496,57

21 3.364,10 3.420,88 3.460,18 3.516,96 3.556,27

22 3.415,01 3.471,80 3.511,09 3.567,87 3.607,18

23 3.469,48 3.524,72 3.562,93 3.618,15 3.656,38

24 3.525,67 3.579,32 3.616,47 3.670,12 3.707,26

25 3.583,04 3.635,03 3.670,99 3.722,99 3.758,97

26 3.641,74 3.691,95 3.726,68 3.776,87 3.811,61

27 3.701,77 3.750,04 3.783,44 3.831,71 3.865,12

28 3.763,15 3.809,37 3.841,36 3.887,58 3.919,54

29 3.825,89 3.869,93 3.900,40 3.944,41 3.974,89

30 3.890,00 3.931,68 3.960,57 4.002,24 4.031,10

31 3.955,56 3.994,78 4.021,92 4.061,15 4.088,29

32 4.022,59 4.059,15 4.084,45 4.121,05 4.146,36

33 4.091,07 4.124,84 4.148,23 4.182,01 4.205,36

34 4.161,14 4.191,96 4.213,27 4.244,08 4.265,41

35 4.232,67 4.260,35 4.279,49 4.307,14 4.326,30

36 4.305,85 4.330,20 4.347,02 4.371,35 4.388,19

37 4.380,62 4.401,42 4.415,83 4.436,63 4.451,03

38 4.459,99 4.477,40 4.489,46 4.506,87 4.518,95

39 4.539,67 4.553,08 4.562,37 4.575,76 4.585,07

40 4.621,16 4.630,33 4.636,68 4.645,86 4.652,22

41 4.704,40 4.709,10 4.712,38 4.717,07 4.720,34

42 4.789,47 4.789,47 4.789,47 4.789,47 4.789,47

43 4.895,91 4.895,91 4.895,91 4.895,91 4.895,91

44 5.005,30 5.005,30 5.005,30 5.005,30 5.005,30

45 5.117,68 5.117,68 5.117,68 5.117,68 5.117,68

46 5.233,15 5.233,15 5.233,15 5.233,15 5.233,15

47 5.326,31 5.326,31 5.326,31 5.326,31 5.326,31

48 5.571,14 5.571,14 5.571,14 5.571,14 5.571,14

49 5.945,03 5.945,03 5.945,03 5.945,03 5.945,03

50 6.510,05 6.510,05 6.510,05 6.510,05 6.510,05

51 7.214,22 7.214,22 7.214,22 7.214,22 7.214,22

52 8.216,24 8.216,24 8.216,24 8.216,24 8.216,24

53 9.146,04 9.146,04 9.146,04 9.146,04 9.146,04

54 10.304,90 10.304,90 10.304,90 10.304,90 10.304,90

55 11.559,76 11.559,76 11.559,76 11.559,76 11.559,76

55+ 12.966,94 12.966,94 12.966,94 12.966,94 12.966,94

Arbejdsgiver betaler det samlede pensionsbidrag, hvoraf en 1/3 betragtes som "eget-bidrag"

14


Pensionsbidrag pr. måned – 16,79 %

Løntrin

Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

1 2.613,29 2.650,26 2.675,84 2.712,82 2.738,41

2 2.653,44 2.691,31 2.717,50 2.755,38 2.781,59

3 2.694,66 2.733,43 2.760,29 2.799,06 2.825,95

4 2.737,02 2.776,77 2.804,28 2.844,03 2.871,52

5 2.780,54 2.821,25 2.849,46 2.890,16 2.918,34

6 2.825,30 2.867,02 2.895,90 2.937,61 2.966,50

7 2.871,20 2.913,96 2.943,57 2.986,32 3.015,90

8 2.920,15 2.963,99 2.994,37 3.038,21 3.068,57

9 3.012,00 3.056,96 3.088,06 3.133,00 3.164,12

10 3.033,27 3.079,34 3.111,23 3.157,28 3.189,19

11 3.072,64 3.119,85 3.152,55 3.199,75 3.232,47

12 3.125,29 3.173,69 3.207,18 3.255,61 3.289,11

13 3.179,42 3.229,05 3.263,40 3.313,03 3.347,38

14 3.235,04 3.285,90 3.321,12 3.371,99 3.407,22

15 3.289,97 3.342,12 3.378,25 3.430,36 3.466,48

16 3.346,21 3.399,67 3.436,67 3.490,14 3.527,19

17 3.392,91 3.447,98 3.486,12 3.541,21 3.579,32

18 3.455,21 3.511,68 3.550,79 3.607,28 3.646,37

19 3.501,85 3.559,76 3.599,87 3.657,79 3.697,89

20 3.550,26 3.609,64 3.650,76 3.710,17 3.751,28

21 3.609,15 3.670,07 3.712,23 3.773,15 3.815,32

22 3.663,77 3.724,69 3.766,85 3.827,77 3.869,94

23 3.722,20 3.781,47 3.822,47 3.881,71 3.922,72

24 3.782,49 3.840,05 3.879,90 3.937,46 3.977,31

25 3.844,04 3.899,81 3.938,40 3.994,19 4.032,79

26 3.907,02 3.960,89 3.998,15 4.051,99 4.089,26

27 3.971,42 4.023,21 4.059,04 4.110,82 4.146,67

28 4.037,27 4.086,85 4.121,18 4.170,76 4.205,06

29 4.104,58 4.151,83 4.184,52 4.231,74 4.264,44

30 4.173,36 4.218,08 4.249,07 4.293,78 4.324,74

31 4.243,70 4.285,77 4.314,89 4.356,98 4.386,09

32 4.315,60 4.354,84 4.381,98 4.421,24 4.448,40

33 4.389,07 4.425,31 4.450,40 4.486,64 4.511,70

34 4.464,25 4.497,31 4.520,18 4.553,24 4.576,11

35 4.540,99 4.570,69 4.591,23 4.620,89 4.641,44

36 4.619,50 4.645,63 4.663,67 4.689,77 4.707,85

37 4.699,72 4.722,03 4.737,49 4.759,81 4.775,26

38 4.784,87 4.803,55 4.816,49 4.835,17 4.848,13

39 4.870,36 4.884,74 4.894,70 4.909,07 4.919,06

40 4.957,78 4.967,62 4.974,43 4.984,28 4.991,11

41 5.047,09 5.052,12 5.055,65 5.060,67 5.064,19

42 5.138,36 5.138,36 5.138,36 5.138,36 5.138,36

43 5.252,54 5.252,54 5.252,54 5.252,54 5.252,54

44 5.369,90 5.369,90 5.369,90 5.369,90 5.369,90

45 5.490,47 5.490,47 5.490,47 5.490,47 5.490,47

46 5.614,35 5.614,35 5.614,35 5.614,35 5.614,35

47 5.714,30 5.714,30 5.714,30 5.714,30 5.714,30

48 5.976,96 5.976,96 5.976,96 5.976,96 5.976,96

49 6.378,09 6.378,09 6.378,09 6.378,09 6.378,09

50 6.984,26 6.984,26 6.984,26 6.984,26 6.984,26

51 7.739,73 7.739,73 7.739,73 7.739,73 7.739,73

52 8.814,74 8.814,74 8.814,74 8.814,74 8.814,74

53 9.812,27 9.812,27 9.812,27 9.812,27 9.812,27

54 11.055,54 11.055,54 11.055,54 11.055,54 11.055,54

55 12.401,81 12.401,81 12.401,81 12.401,81 12.401,81

55+ 13.911,49 13.911,49 13.911,49 13.911,49 13.911,49

Arbejdsgiver betaler det samlede pensionsbidrag, hvoraf en 1/3 betragtes som "eget-bidrag"

15


Pensionsbidrag pr. måned – 17,70 %

Løntrin

Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

1 2.754,93 2.793,90 2.820,86 2.859,85 2.886,83

2 2.797,25 2.837,18 2.864,79 2.904,72 2.932,34

3 2.840,70 2.881,57 2.909,89 2.950,77 2.979,12

4 2.885,37 2.927,27 2.956,27 2.998,17 3.027,16

5 2.931,24 2.974,16 3.003,90 3.046,80 3.076,51

6 2.978,42 3.022,41 3.052,85 3.096,82 3.127,28

7 3.026,82 3.071,89 3.103,11 3.148,18 3.179,36

8 3.078,41 3.124,64 3.156,66 3.202,87 3.234,88

9 3.175,25 3.222,64 3.255,43 3.302,81 3.335,61

10 3.197,67 3.246,24 3.279,85 3.328,40 3.362,04

11 3.239,17 3.288,94 3.323,41 3.373,18 3.407,66

12 3.294,68 3.345,70 3.381,01 3.432,06 3.467,37

13 3.351,75 3.404,06 3.440,27 3.492,59 3.528,80

14 3.410,38 3.463,99 3.501,12 3.554,75 3.591,89

15 3.468,28 3.523,26 3.561,34 3.616,29 3.654,36

16 3.527,57 3.583,93 3.622,94 3.679,30 3.718,36

17 3.576,80 3.634,86 3.675,07 3.733,14 3.773,32

18 3.642,48 3.702,01 3.743,24 3.802,79 3.844,00

19 3.691,64 3.752,70 3.794,98 3.856,03 3.898,31

20 3.742,68 3.805,28 3.848,63 3.911,26 3.954,59

21 3.804,76 3.868,98 3.913,43 3.977,65 4.022,10

22 3.862,35 3.926,57 3.971,01 4.035,23 4.079,69

23 3.923,94 3.986,42 4.029,64 4.092,09 4.135,33

24 3.987,50 4.048,18 4.090,19 4.150,87 4.192,88

25 4.052,38 4.111,18 4.151,86 4.210,67 4.251,36

26 4.118,78 4.175,56 4.214,84 4.271,60 4.310,89

27 4.186,67 4.241,26 4.279,03 4.333,62 4.371,41

28 4.256,08 4.308,36 4.344,54 4.396,81 4.432,97

29 4.327,04 4.376,86 4.411,31 4.461,09 4.495,56

30 4.399,56 4.446,70 4.479,37 4.526,50 4.559,14

31 4.473,71 4.518,06 4.548,75 4.593,12 4.623,82

32 4.549,51 4.590,86 4.619,48 4.660,87 4.689,50

33 4.626,96 4.665,16 4.691,61 4.729,81 4.756,23

34 4.706,21 4.741,06 4.765,16 4.800,02 4.824,14

35 4.787,11 4.818,41 4.840,07 4.871,34 4.893,00

36 4.869,88 4.897,41 4.916,44 4.943,95 4.963,01

37 4.954,44 4.977,96 4.994,26 5.017,79 5.034,07

38 5.044,20 5.063,90 5.077,54 5.097,23 5.110,89

39 5.134,33 5.149,49 5.159,99 5.175,14 5.185,67

40 5.226,49 5.236,85 5.244,04 5.254,42 5.261,62

41 5.320,63 5.325,94 5.329,66 5.334,96 5.338,66

42 5.416,85 5.416,85 5.416,85 5.416,85 5.416,85

43 5.537,22 5.537,22 5.537,22 5.537,22 5.537,22

44 5.660,95 5.660,95 5.660,95 5.660,95 5.660,95

45 5.788,05 5.788,05 5.788,05 5.788,05 5.788,05

46 5.918,64 5.918,64 5.918,64 5.918,64 5.918,64

47 6.024,00 6.024,00 6.024,00 6.024,00 6.024,00

48 6.300,90 6.300,90 6.300,90 6.300,90 6.300,90

49 6.723,77 6.723,77 6.723,77 6.723,77 6.723,77

50 7.362,80 7.362,80 7.362,80 7.362,80 7.362,80

51 8.159,21 8.159,21 8.159,21 8.159,21 8.159,21

52 9.292,49 9.292,49 9.292,49 9.292,49 9.292,49

53 10.344,09 10.344,09 10.344,09 10.344,09 10.344,09

54 11.654,74 11.654,74 11.654,74 11.654,74 11.654,74

55 13.073,97 13.073,97 13.073,97 13.073,97 13.073,97

55+ 14.665,48 14.665,48 14.665,48 14.665,48 14.665,48

Arbejdsgiver betaler det samlede pensionsbidrag, hvoraf en 1/3 betragtes som "eget-bidrag"

16


Pensionsbidrag pr. måned – 18,52 %

Løntrin

Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

1 2.882,56 2.923,34 2.951,55 2.992,34 3.020,57

2 2.926,84 2.968,62 2.997,51 3.039,29 3.068,19

3 2.972,31 3.015,07 3.044,70 3.087,47 3.117,13

4 3.019,04 3.062,88 3.093,23 3.137,07 3.167,40

5 3.067,04 3.111,95 3.143,06 3.187,96 3.219,04

6 3.116,41 3.162,43 3.194,28 3.240,29 3.272,16

7 3.167,04 3.214,21 3.246,87 3.294,03 3.326,66

8 3.221,03 3.269,40 3.302,90 3.351,26 3.384,75

9 3.322,35 3.371,94 3.406,24 3.455,82 3.490,14

10 3.345,81 3.396,63 3.431,80 3.482,59 3.517,80

11 3.389,24 3.441,31 3.477,38 3.529,45 3.565,53

12 3.447,31 3.500,70 3.537,64 3.591,06 3.628,01

13 3.507,02 3.561,77 3.599,65 3.654,40 3.692,29

14 3.568,37 3.624,47 3.663,32 3.719,43 3.758,30

15 3.628,96 3.686,48 3.726,33 3.783,82 3.823,65

16 3.690,99 3.749,96 3.790,78 3.849,75 3.890,62

17 3.742,51 3.803,25 3.845,32 3.906,08 3.948,13

18 3.811,23 3.873,52 3.916,66 3.978,96 4.022,08

19 3.862,67 3.926,55 3.970,80 4.034,67 4.078,91

20 3.916,07 3.981,57 4.026,93 4.092,46 4.137,80

21 3.981,03 4.048,23 4.094,73 4.161,92 4.208,44

22 4.041,28 4.108,48 4.154,98 4.222,17 4.268,69

23 4.105,73 4.171,11 4.216,32 4.281,67 4.326,91

24 4.172,23 4.235,72 4.279,68 4.343,17 4.387,13

25 4.240,12 4.301,64 4.344,20 4.405,74 4.448,32

26 4.309,59 4.369,01 4.410,11 4.469,49 4.510,61

27 4.380,63 4.437,75 4.477,27 4.534,39 4.573,93

28 4.453,26 4.507,95 4.545,81 4.600,51 4.638,33

29 4.527,51 4.579,63 4.615,68 4.667,77 4.703,83

30 4.603,38 4.652,70 4.686,89 4.736,20 4.770,35

31 4.680,96 4.727,37 4.759,49 4.805,91 4.838,03

32 4.760,27 4.803,55 4.833,49 4.876,79 4.906,75

33 4.841,31 4.881,28 4.908,96 4.948,93 4.976,57

34 4.924,24 4.960,71 4.985,92 5.022,39 5.047,63

35 5.008,89 5.041,64 5.064,29 5.097,01 5.119,68

36 5.095,49 5.124,30 5.144,21 5.172,99 5.192,93

37 5.183,96 5.208,58 5.225,63 5.250,25 5.267,29

38 5.277,89 5.298,49 5.312,77 5.333,37 5.347,66

39 5.372,19 5.388,06 5.399,04 5.414,89 5.425,91

40 5.468,62 5.479,47 5.486,98 5.497,85 5.505,38

41 5.567,13 5.572,68 5.576,57 5.582,11 5.585,99

42 5.667,80 5.667,80 5.667,80 5.667,80 5.667,80

43 5.793,75 5.793,75 5.793,75 5.793,75 5.793,75

44 5.923,21 5.923,21 5.923,21 5.923,21 5.923,21

45 6.056,19 6.056,19 6.056,19 6.056,19 6.056,19

46 6.192,84 6.192,84 6.192,84 6.192,84 6.192,84

47 6.303,08 6.303,08 6.303,08 6.303,08 6.303,08

48 6.592,81 6.592,81 6.592,81 6.592,81 6.592,81

49 7.035,27 7.035,27 7.035,27 7.035,27 7.035,27

50 7.703,90 7.703,90 7.703,90 7.703,90 7.703,90

51 8.537,21 8.537,21 8.537,21 8.537,21 8.537,21

52 9.722,99 9.722,99 9.722,99 9.722,99 9.722,99

53 10.823,30 10.823,30 10.823,30 10.823,30 10.823,30

54 12.194,68 12.194,68 12.194,68 12.194,68 12.194,68

55 13.679,66 13.679,66 13.679,66 13.679,66 13.679,66

55+ 15.344,90 15.344,90 15.344,90 15.344,90 15.344,90

Arbejdsgiver betaler det samlede pensionsbidrag, hvoraf en 1/3 betragtes som "eget-bidrag"

17


Timeløn

Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

11 114,14 115,89 117,11 118,86 120,08

12 116,10 117,89 119,14 120,94 122,18

13 118,11 119,95 121,23 123,07 124,35

14 120,17 122,06 123,37 125,26 126,57

15 122,21 124,15 125,49 127,43 128,77

16 124,30 126,29 127,66 129,65 131,02

17 126,04 128,08 129,50 131,55 132,96

18 128,35 130,45 131,90 134,00 135,45

19 130,08 132,23 133,73 135,88 137,37

20 131,88 134,09 135,62 137,82 139,35

21 134,07 136,33 137,90 140,16 141,73

22 136,10 138,36 139,93 142,19 143,76

23 138,27 140,47 141,99 144,19 145,72

24 140,51 142,65 144,13 146,27 147,75

25 142,80 144,87 146,30 148,37 149,81

26 145,13 147,14 148,52 150,52 151,90

27 147,53 149,45 150,78 152,71 154,04

28 149,97 151,81 153,09 154,93 156,21

29 152,47 154,23 155,44 157,20 158,41

30 155,03 156,69 157,84 159,50 160,65

31 157,64 159,20 160,29 161,85 162,93

32 160,31 161,77 162,78 164,24 165,25

33 163,04 164,39 165,32 166,67 167,60

34 165,83 167,06 167,91 169,14 169,99

35 168,69 169,79 170,55 171,65 172,42

36 171,60 172,57 173,24 174,21 174,88

37 174,58 175,41 175,98 176,81 177,39

38 177,74 178,44 178,92 179,61 180,09

39 180,92 181,45 181,82 182,36 182,73

40 184,17 184,53 184,79 185,15 185,41

41 187,48 187,67 187,80 187,99 188,12

42 190,88 190,88 190,88 190,88 190,88

43 195,12 195,12 195,12 195,12 195,12

44 199,48 199,48 199,48 199,48 199,48

45 203,96 203,96 203,96 203,96 203,96

Timelønnen udgør 1/1924 af årslønnen

Timeløn/bogopsættere Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

14 år - 41,9% af skalatrin 11 47,82 48,45 48,89 49,52 49,96

15 år - 48,4% af skalatrin 11 55,24 56,02 56,54 57,31 57,85

16 år - 58,1% af skalatrin 11 66,32 67,30 67,97 68,95 69,62

17 år - 67,9% af skalatrin 11 77,50 78,69 79,51 80,70 81,52

18 år - 81,5% af skalatrin 11 93,02 94,28 95,15 96,41 97,27

Indplacering og tillægs størrelse er ensidigt fastsat af KL

18


Tillægstabel

Grundbeløb

31.3.2000

Årligt Månedligt

1.000,00 1.268,90 105,74

1.100,00 1.395,79 116,32

1.200,00 1.522,68 126,89

1.300,00 1.649,58 137,46

1.400,00 1.776,47 148,04

1.500,00 1.903,36 158,61

1.600,00 2.030,25 169,19

1.700,00 2.157,14 179,76

1.800,00 2.284,03 190,34

1.900,00 2.410,92 200,91

2.000,00 2.537,81 211,48

2.100,00 2.664,70 222,06

2.200,00 2.791,59 232,63

2.300,00 2.918,48 243,21

2.400,00 3.045,37 253,78

2.500,00 3.172,26 264,36

2.600,00 3.299,15 274,93

2.700,00 3.426,04 285,50

2.800,00 3.552,93 296,08

2.900,00 3.679,82 306,65

3.000,00 3.806,71 317,23

3.100,00 3.933,60 327,80

3.200,00 4.060,49 338,37

3.300,00 4.187,38 348,95

3.400,00 4.314,27 359,52

3.500,00 4.441,16 370,10

3.600,00 4.568,05 380,67

3.700,00 4.694,94 391,25

3.800,00 4.821,84 401,82

3.900,00 4.948,73 412,39

4.000,00 5.075,62 422,97

4.100,00 5.202,51 433,54

4.200,00 5.329,40 444,12

4.300,00 5.456,29 454,69

4.400,00 5.583,18 465,26

4.500,00 5.710,07 475,84

4.600,00 5.836,96 486,41

4.700,00 5.963,85 496,99

4.800,00 6.090,74 507,56

4.900,00 6.217,63 518,14

5.000,00 6.344,52 528,71

5.100,00 6.471,41 539,28

5.200,00 6.598,30 549,86

5.300,00 6.725,19 560,43

5.400,00 6.852,08 571,01

5.500,00 6.978,97 581,58

5.600,00 7.105,86 592,16

5.700,00 7.232,75 602,73

5.800,00 7.359,64 613,30

5.900,00 7.486,53 623,88

6.000,00 7.613,42 634,45

6.100,00 7.740,31 645,03

6.200,00 7.867,20 655,60

6.300,00 7.994,10 666,17

6.400,00 8.120,99 676,75

6.500,00 8.247,88 687,32

6.600,00 8.374,77 697,90

6.700,00 8.501,66 708,47

6.800,00 8.628,55 719,05

6.900,00 8.755,44 729,62

7.000,00 8.882,33 740,19

Grundbeløb

31.3.2000

Årligt Månedligt

7.100,00 9.009,22 750,77

7.200,00 9.136,11 761,34

7.300,00 9.263,00 771,92

7.400,00 9.389,89 782,49

7.500,00 9.516,78 793,07

7.600,00 9.643,67 803,64

7.700,00 9.770,56 814,21

7.800,00 9.897,45 824,79

7.900,00 10.024,34 835,36

8.000,00 10.151,23 845,94

8.100,00 10.278,12 856,51

8.200,00 10.405,01 867,08

8.300,00 10.531,90 877,66

8.400,00 10.658,79 888,23

8.500,00 10.785,68 898,81

8.600,00 10.912,57 909,38

8.700,00 11.039,46 919,96

8.800,00 11.166,36 930,53

8.900,00 11.293,25 941,10

9.000,00 11.420,14 951,68

9.100,00 11.547,03 962,25

9.200,00 11.673,92 972,83

9.300,00 11.800,81 983,40

9.400,00 11.927,70 993,97

9.500,00 12.054,59 1.004,55

9.600,00 12.181,48 1.015,12

9.700,00 12.308,37 1.025,70

9.800,00 12.435,26 1.036,27

9.900,00 12.562,15 1.046,85

10.000,00 12.689,04 1.057,42

10.100,00 12.815,93 1.067,99

10.200,00 12.942,82 1.078,57

10.300,00 13.069,71 1.089,14

10.500,00 13.323,49 1.110,29

10.800,00 13.704,16 1.142,01

11.200,00 14.211,72 1.184,31

11.300,00 14.338,62 1.194,88

11.700,00 14.846,18 1.237,18

12.000,00 15.226,85 1.268,90

12.300,00 15.607,52 1.300,63

12.900,00 16.368,86 1.364,07

13.300,00 16.876,42 1.406,37

13.700,00 17.383,98 1.448,67

13.800,00 17.510,88 1.459,24

14.800,00 18.779,78 1.564,98

15.400,00 19.541,12 1.628,43

15.700,00 19.921,79 1.660,15

16.100,00 20.429,35 1.702,45

16.200,00 20.556,24 1.713,02

16.400,00 20.810,03 1.734,17

16.600,00 21.063,81 1.755,32

17.100,00 21.698,26 1.808,19

17.500,00 22.205,82 1.850,49

18.900,00 23.982,29 1.998,52

19.200,00 24.362,96 2.030,25

19.600,00 24.870,52 2.072,54

20.300,00 25.758,75 2.146,56

20.600,00 26.139,42 2.178,29

20.700,00 26.266,31 2.188,86

21.100,00 26.773,87 2.231,16

21.300,00 27.027,66 2.252,30

Grundbeløb

31.3.2000

Årligt Månedligt

21.700,00 27.535,22 2.294,60

22.000,00 27.915,89 2.326,32

22.200,00 28.169,67 2.347,47

23.600,00 29.946,13 2.495,51

23.900,00 30.326,81 2.527,23

25.400,00 32.230,16 2.685,85

25.600,00 32.483,94 2.707,00

26.000,00 32.991,50 2.749,29

26.100,00 33.118,39 2.759,87

27.100,00 34.387,30 2.865,61

27.400,00 34.767,97 2.897,33

27.500,00 34.894,86 2.907,91

28.000,00 35.529,31 2.960,78

29.100,00 36.925,11 3.077,09

29.200,00 37.052,00 3.087,67

30.600,00 38.828,46 3.235,71

30.800,00 39.082,24 3.256,85

31.300,00 39.716,70 3.309,72

32.400,00 41.112,49 3.426,04

32.900,00 41.746,94 3.478,91

34.300,00 43.523,41 3.626,95

34.800,00 44.157,86 3.679,82

35.000,00 44.411,64 3.700,97

35.900,00 45.553,65 3.796,14

37.200,00 47.203,23 3.933,60

37.600,00 47.710,79 3.975,90

37.900,00 48.091,46 4.007,62

39.300,00 49.867,93 4.155,66

41.000,00 52.025,06 4.335,42

41.100,00 52.151,95 4.346,00

42.600,00 54.055,31 4.504,61

43.100,00 54.689,76 4.557,48

44.500,00 56.466,23 4.705,52

46.100,00 58.496,47 4.874,71

47.800,00 60.653,61 5.054,47

48.000,00 60.907,39 5.075,62

49.500,00 62.810,75 5.234,23

51.300,00 65.094,78 5.424,56

54.400,00 69.028,38 5.752,36

54.800,00 69.535,94 5.794,66

56.300,00 71.439,30 5.953,27

60.500,00 76.768,69 6.397,39

61.700,00 78.291,38 6.524,28

62.800,00 79.687,17 6.640,60

66.700,00 84.635,90 7.052,99

69.800,00 88.569,50 7.380,79

71.700,00 90.980,42 7.581,70

75.400,00 95.675,36 7.972,95

76.900,00 97.578,72 8.131,56

82.100,00 104.177,02 8.681,42

82.200,00 104.303,91 8.691,99

87.100,00 110.521,54 9.210,13

89.100,00 113.059,35 9.421,61

92.400,00 117.246,73 9.770,56

97.300,00 123.464,36 10.288,70

102.600,00 130.189,55 10.849,13

102.800,00 130.443,33 10.870,28

112.700,00 143.005,48 11.917,12

116.500,00 147.827,32 12.318,94

123.200,00 156.328,97 13.027,41

130.300,00 165.338,19 13.778,18

19


Særlige tillæg

Skolesekretærer Kbh og Frb kommuner Grundbeløb Årligt Månedligt

Sekretærtillæg 8.039 10.200,72 850,06

Tillæg til edb-personale Grundbeløb Årligt Månedligt

Projektledere, KL 15.400 19.541,12 1.628,43

Tillæg til socialformidlere Grundbeløb Årligt Månedligt

Døgninstitutioner eller familieværksteder 16.400 20.810,03 1.734,17

”Hjemme-hos” 16.400 20.810,03 1.734,17

Tillægsbetaling pr. time for arbejde i forskudt tid m.m.

pr. 1. januar 2012

Forskudttidstillæg pr. time 25,42

Mandag-fredag mellem kl. 17.00 og 06.00

samt mandag mellem kl. 04.00 og 06.00

Lørdagstillæg pr. time 30,17

Lørdag mellem kl. 11.00 og 17.00

Weekendtillæg pr time 55,59

Lørdag fra kl. 17 til lørdag kl. 24

Søn- og helligdage mellem kl. 00.00 og 24.00

Mandag mellem kl. 00.00 og 04.00

Mandag mellem kl. 04.00 og 06.00 hvis tjenesten er påbegyndt senest kl. 00.00

Rådighedsvagt uden for normal arbejdstid pr. vagttime

Hverdage 30,63

Søgnehelligdage 36,54

20


Månedsløn for tandklinikassistenter og skolesekretærer

på omlagt tid

Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

19 19.002,81 19.317,07 19.534,75 19.849,00 20.066,61

20 19.265,51 19.587,74 19.810,89 20.133,27 20.356,34

21 19.585,09 19.915,67 20.144,43 20.475,01 20.703,85

22 19.881,50 20.212,08 20.440,85 20.771,43 21.000,27

23 20.198,57 20.520,19 20.742,65 21.064,12 21.286,66

24 20.525,73 20.838,09 21.054,33 21.366,69 21.582,92

25 20.859,73 21.162,37 21.371,77 21.674,49 21.883,97

26 21.201,47 21.493,79 21.695,98 21.988,14 22.190,41

27 21.550,96 21.831,96 22.026,41 22.307,41 22.501,93

28 21.908,27 22.177,35 22.363,59 22.632,68 22.818,77

29 22.273,55 22.529,95 22.707,31 22.963,56 23.141,00

30 22.646,80 22.889,46 23.057,63 23.300,22 23.468,24

31 23.028,48 23.256,79 23.414,79 23.643,17 23.801,18

32 23.418,66 23.631,56 23.778,85 23.991,90 24.139,27

33 23.817,35 24.014,00 24.150,13 24.346,78 24.482,76

34 24.225,30 24.404,71 24.528,77 24.708,19 24.832,33

35 24.641,75 24.802,87 24.914,33 25.075,29 25.186,82

36 25.067,77 25.209,53 25.307,47 25.449,07 25.547,17

37 25.503,05 25.624,16 25.708,05 25.829,16 25.912,98

38 25.965,14 26.066,50 26.136,73 26.238,09 26.308,40

39 26.429,05 26.507,10 26.561,16 26.639,13 26.693,34

40 26.903,43 26.956,81 26.993,78 27.047,24 27.084,29

41 27.388,07 27.415,40 27.434,53 27.461,79 27.480,85

42 27.883,33 27.883,33 27.883,33 27.883,33 27.883,33

43 28.502,96 28.502,96 28.502,96 28.502,96 28.502,96

44 29.139,83 29.139,83 29.139,83 29.139,83 29.139,83

45 29.794,08 29.794,08 29.794,08 29.794,08 29.794,08

Månedslønnen er omregnet med lønbrøk 33,7111/37 (normalen for fuldtidsansatte tandklinikassistenter)

21


Pensionsbidrag for tandklinikassistenter og skolesekretærer

på omlagt tid – 15,50 %

Løntrin

Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

Samlet

bidrag

19 2.945,44 2.994,15 3.027,89 3.076,60 3.110,32

20 2.986,15 3.036,10 3.070,69 3.120,66 3.155,23

21 3.035,69 3.086,93 3.122,39 3.173,63 3.209,10

22 3.081,63 3.132,87 3.168,33 3.219,57 3.255,04

23 3.130,78 3.180,63 3.215,11 3.264,94 3.299,43

24 3.181,49 3.229,90 3.263,42 3.311,84 3.345,35

25 3.233,26 3.280,17 3.312,63 3.359,55 3.392,02

26 3.286,23 3.331,54 3.362,88 3.408,16 3.439,51

27 3.340,40 3.383,95 3.414,09 3.457,65 3.487,80

28 3.395,78 3.437,49 3.466,36 3.508,06 3.536,91

29 3.452,40 3.492,14 3.519,63 3.559,35 3.586,85

30 3.510,25 3.547,87 3.573,93 3.611,53 3.637,58

31 3.569,41 3.604,80 3.629,29 3.664,69 3.689,18

32 3.629,89 3.662,89 3.685,72 3.718,74 3.741,59

33 3.691,69 3.722,17 3.743,27 3.773,75 3.794,83

34 3.754,92 3.782,73 3.801,96 3.829,77 3.849,01

35 3.819,47 3.844,44 3.861,72 3.886,67 3.903,96

36 3.885,50 3.907,48 3.922,66 3.944,61 3.959,81

37 3.952,97 3.971,74 3.984,75 4.003,52 4.016,51

38 4.024,60 4.040,31 4.051,19 4.066,90 4.077,80

39 4.096,50 4.108,60 4.116,98 4.129,07 4.137,47

40 4.170,03 4.178,31 4.184,04 4.192,32 4.198,06

41 4.245,15 4.249,39 4.252,35 4.256,58 4.259,53

42 4.321,92 4.321,92 4.321,92 4.321,92 4.321,92

43 4.417,96 4.417,96 4.417,96 4.417,96 4.417,96

44 4.516,67 4.516,67 4.516,67 4.516,67 4.516,67

45 4.618,08 4.618,08 4.618,08 4.618,08 4.618,08

Arbejdsgiver betaler det samlede pensionsbidrag, hvoraf en 1/3 betragtes som "eget-bidrag"

22


Månedsløn elever

Kontorelever Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

Evt. foregående år:

51,88% af løntrin 21

Næstsidste år:

58,10% af løntrin 21

Sidste år:

61,15% af løntrin 21

11.152,04 11.340,28 11.470,54 11.658,78 11.789,08

12.489,08 12.699,89 12.845,76 13.056,57 13.202,50

13.144,70 13.366,57 13.520,11 13.741,98 13.895,57

Tandklinikassistentelever Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

Evt. foregående år:

46,92% af løntrin 21

9.189,32 9.344,43 9.451,77 9.606,88 9.714,25

Næstsidste år:

53,23% af løntrin 21

10.425,14 10.601,11 10.722,88 10.898,85 11.020,66

Sidste år:

58,2% af løntrin 21

11.398,52 11.590,92 11.724,06 11.916,46 12.049,64

Omregnet med lønbrøk 33,7111/37 (normalen for fuldtidsansatte tandklinikassistenter)

Laborantpraktikanter Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

57,37% af skalatrin 23 12.718,45 12.920,97 13.061,05 13.263,47 13.403,59

Elever fra 25. år og voksenelever Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

Løntrin 12 + kr. 2.030 årligt. 18.614,00 18.902,25 19.101,75 19.390,17 19.589,67

Godtgørelse for benyttelse af egen bil pr. 1. januar 2012

Indtil 20.000 km om året 3,80

Udover 20.000 km om året 2,10

Maksimal timeløn i puljejob og jobtræning

Pr. 1. april 2010 113,01

Deltid

Din arbejdstid, fx 30 timer, divideres med 37 timer (fuld tid): 30/37 = 0,810811

Du finder månedsløn og pensionsbidrag ved at gange beløbene i tabellerne med 0,810811

Fx løn på løntrin 18, grundsats: 20.579,gange 0,810811 = 16.685,68

OBS! Særlige regler for tandklinikassistenter og skolesekretærer

23


Reguleringsprocent

Tillæg i kommuner aftales i grundbeløb pr. 31.3.2000

Reguleringsprocenten pr. 1.04.2000 1,018559

Reguleringsprocenten pr. 1.04.2001 1,040662

Reguleringsprocenten pr. 1.10.2001 1,051157

Reguleringsprocenten pr. 1.04.2002 1,061566

Reguleringsprocenten pr. 1.04.2003 1,083422

Reguleringsprocenten pr. 1.08.2003 1,088680

Reguleringsprocenten pr. 1.10.2003 1,092675

Reguleringsprocenten pr. 1.04.2004 1,109523

Reguleringsprocenten pr. 1.08.2004 1,120038

Reguleringsprocenten pr. 1.10.2004 1,124454

Reguleringsprocenten pr. 1.01.2006 1,140138

Reguleringsprocenten pr. 1.10.2006 1,151539

Reguleringsprocenten pr. 1.04.2007 1,160535

Reguleringsprocenten pr. 01.10.2007 1,165293

Reguleringsprocenten pr. 01.04.2008 1,212953

Reguleringsprocenten pr. 01.10.2008 1,230783

Reguleringsprocenten pr. 01.04.2009 1,233114

Reguleringsprocenten pr. 01.10.2009 1,246995

Reguleringsprocenten pr. 01.04.2010 1,248812

Reguleringsprocenten pr. 01.01.2012 1,268904

Den aktuelle værdi af et tillæg i grundbeløb pr. 31.3.2000

findes ved at gange tillægget med reguleringsprocenten:

Eksempel:

Grundbeløb kr. 2.900 ganges med 1,268904 3.679,82

24

More magazines by this user
Similar magazines