Kolleger kastes på land - TVU-INFO

tvucl.info

Kolleger kastes på land - TVU-INFO

etalte yrkesgrupper, oljearbeiderne»,

skriver de tre

organisasjonene.

Sosial dumping

Teekay har gjennom de sis-

All skipsfart med NOR-flagg i

Nordsjøen skulle gått ut i politisk

streik noen dager eller en

uke. Da skulle en sett reaksjoner

fra regjeringen. Alle rederier

kommer nok til å lukte

utenlandsk mannskap etter

dette smutthullet som dukket

opp, og da blir det utlendinger

som tar seg av sikkerheten og

frakt ute i Nordsjøen

Jan Magne Henriksen

Opplæring av mannskap som

skal overta jobben min...hehehehe....

in their dreams.... will

not happen.

Geir Madsen

te årene kjøpt opp blant

andre de norske rederiene

Bona Shipping, Ugland

Nordic Shipping, Navion og

Petrojarl, og har blitt en stor

aktør i norsk oljevirksomhet

i Nordsjøen. Representanter

for Teekay hevdet i et møte

med Norsk Sjømannsforbund

da nyheten om utflagging

sprakk, at det er langsiktige

kontrakter som er

inngått med oljeselskapene

som er årsaken til at de

må skifte ut norske sjøfolk

med billigere filippinske sjøfolk.

Teekay sa også at dette

er ledd i langsiktig strategisk

posisjonering i forhold

til å kunne legge inn anbud

fremtidige oppdrag

norsk sokkel.

«Vi aksepterer ikke argumentene

fra rederiet. Dette

er nøye planlagt sosial dumping»,

mener sjømannsorganisasjonene.Sjømannsorganisasjonene

tror også mange norske

rederier følger utflaggingen

med argusøyne. Organisasjonene

frykter at dersom

Teekay lykkes i sin strategi

for sosial dumping vil andre

rederier gjøre det samme.

Man kan også risikere at

det blir brukt som argument

for å åpne for skip i Norsk

Denne saken er utrolig viktig

sett fra et norsk sjøfartsperspektiv.

Dette rammer kanskje

ikke meg og mine kollegaer

som seiler langs Skråmo i første

omgang. Likefullt, om det

er en sak alle sjøfolk skal samle

seg mot, er jeg overbevist om

at det er denne.

Maivi Hornenes

Først vil jeg si at jeg forstår

frustrasjonen til dere i TK.

Har akkurat vært med det

samme.. Men jeg syns dere

er urimelige når dere sier forbundene

ikke gjør noe. Hadde

det ikke vært for dem, så hadde

både TK og DOF allerede

Internasjonalt Skipsregister

(NIS) til oppdrag i oljevirksomheten

i Nordsjøen, siden

de ikke lenger vil true norske

lønns- og arbeidsvilkår,

når det nesten ikke blir igjen

skip med norske lønns- og

arbeidsvilkår der.

Samfunnsansvar

«Norsk oljevirksomhet må

baseres at den i tillegg

til å skaffe fellesskapet store

inntekter også skal skape

sikre, trygge og stabile

arbeidsplasser.

Nå må myndighetene våkne

før det er for sent», uttaler

organisasjonene.

De mener Teekay underminerer

skipsfartspolitikken

ved å kaste nettolønnsordningen

over bord og at hele

rederinæringen nå bør gå i

seg selv:

«Rederinæringen tar ikke

ansvar for å bygge norsk

kompetanse i petroleumsrelatert

skipsfart. Norsk

rederinæring mister all troverdighet

når den sitter avventende

og observerer at en

av de største aktørene i norsk

petroleumsrelatert skipsfart

kynisk flagger ut store deler

av flåten. Det vil få dramatiske

konsekvenser at kanadiske

Teekay Coorporations

vært i full gang med utflagging,

og TK ville ikke hatt en NORregistrert

båt igjen. Nå er de

blitt litt mer forsiktig grunn

av det forbundene våre har satt

i gang. Ingen kan hindre rederne

i å flagge ut, men vi kan hindre

dem i å gå norsk sokkel

med utenlandsk mannskap

hvis de ikke har arbeidstillatelse

og tariffavtale.

Anne-Lies Kalstø

Dere høres ut som om at dere

har gitt opp. Våkne opp!! Har

dere ikke baller? Hvis ikke

regjeringen kommer med noe

snart, så må vi aksjonere

en eller annen måte. Det nyt-

Teekay-saken

norske eierselskap nå flagger

store deler av bøyelasteflåten

fra NOR til Bahamas

og erstatter norsk kompetanse

med filippinere».

Rekruttering

Sjømannsorganisasjonene

har i mange år stått last og

brast med rederinæringen i

kampen om bedre rammebetingelser

for norsk skipsfart.

Det har gitt resultater. Norge

har i dag en stabil skipsfartspolitikk

som er ment

å sikre norske arbeidsplasser

og kompetanse slik at

den norske maritime næringen

bygger videre sin verdensledende

posisjon innenfor

maritim forskning, kompetanse

og innovasjon.

«Nå ser vi et eksempel

at rederinæringen kun

ønsker å benytte seg av

godene i den norske skipsfartspolitikken

når det måtte

passe dem, men ikke ta

noen av forpliktelsene som

følger med. Ved å flagge ut

til Bahamas takker Teekay

nei til skatterefusjonsordningen

for sjøfolk (nettolønnsordningen)

og til hele

den norske maritime politikken.

Når rederiet hevder

at de skal beholde norske

offiserer, er dette sannsyn-

ter ikke å sitte og synes synd

seg selv.

Lisbeth Hanger Sivertsen

Vi kan ikke forlange kun nordiske

sjøfolk, men vi bør forlange

at de som jobber

norsk sokkel får norsk lønn

like vilkår slik at de ikke skal

lønne seg å ansatte en nasjonalitet

fremfor en annen. Og

så må dere slutte å slå dere

brystet at norske sjøfolk er de

beste i verden..... for det er vi

ikke lenger.. desverre :(.

Frode Stenberg

Maritim Logg 2/2009 ■ 5

>>

More magazines by this user
Similar magazines