Velkommen til Københavns Havn - Christianshavnernet

christianshavnernet.dk

Velkommen til Københavns Havn - Christianshavnernet

Mange nye boliger

Mange tidligere havnearealer bliver i dag omdannet

til byområder. Omkring 10.000 nye boliger er på vej i

havnen. De gamle industriområder i Sydhavnen omformes

i disse år til et omfattende, hollandsk inspireret

kanalmiljø. Nordhavnen vil gennem de næste 50 år blive

forvandlet til et nyt attraktivt byområde med både boliger

og erhverv. Københavns nye bydel beholder kontakten

til havnen, men bliver hovedstadens første bæredygtige

bydel. Læs mere på www.byoghavn.dk.

By & Havn

Nordre Toldbod 7

Postboks 2083

1013 København K

Tel. 33 76 98 00

Fax 33 76 98 01

www.byoghavn.dk

info@byoghavn

Kontakt til havnefogeden


@byoghavn.dk

@byoghavn.dk

@byoghavn.dk

@byoghavn.dk

Politi

Københavns Færdselspoliti patruljerer i havnen,

tlf. 3521 3711 .

Transport

Havnebussen sejler mellem Ndr. Toldbod og Det Kgl.

Bibliotek. Der er seks stoppesteder, og billetter og kort

gælder også i metro, busser og S-tog – www.movia.dk.

Skibstrafik

300 krydstogtskibe kommer hver sommer til Københavns

Havn. De bringer over en halv million turister til byen.

Krydstogtskibene sejler typisk rundture i Østersøen eller

op langs den norske vestkyst. Hvert 3. krydstogtskib i

København bruger havnen som ”home port” og modtager

nye passagerer fra lufthavnen. Havnen drives i dag

som et fælles dansk-svensk havneselskab, Copenhagen

Malmö Port AB. Læs mere: www.cmport.dk.

Miljø

Toilettanke og olieholdigt vand kan tømmes ved Københavns

Havns Miljøstation for enden af Lautrupkaj ved

Svanemølleværket.

Erhvervstrafik

Copenhagen Malmö Port AB (CMP) betjener erhvervstrafikken

i Københavns Havn. Kontakt: CMP, Maritim Afd.

Tlf. 3546 1138, VHF ch. 12. Se i øvrigt www.cmport.dk.

Fiskeri

Der er tre fiskepladser i havnen: Ved Fiskerihavnen i

Nordhavnen, ved Lynetten og ved Slusen. I Nordhavnen

er der ingen begrænsninger på fiskearter ud over de

almindelige regler, mens der ved Lynetten og Slusen kun

må fiskes torsk og hornfisk. Husk fisketegn, hvis du er

fyldt 18 år, men endnu ikke 65 år: www.kk.dk/fiskeri.

Gæstepladser i Inderhavnen

Større lystfartøjer, skoleskibe o.l. med en minimumslængde

på 15 m/50 fod kan reservere plads ved Amaliehaven,

Sdr. Toldbod (indtil Vestindisk Pakhus) samt i

Nyhavn (Charlottenborgsiden, øst for Nyhavnsbroen) ved

at kontakte havnefogeden tlf. 4042 3977.

Badning

Vandet i havnen er i dag så rent, at der er åbnet to badeanlæg

i Sydhavnen, tæt på centrum. Se åbningstider på

www.fritid.kk.dk.

Retningslinjer for lystbåde

Bådpladser/gæstepladser

Gæstepladser/faste bådpladser anvises af de enkelte

havne eller foreninger – se www.byoghavn.dk/sejlinfo

Turistattraktioner

Inderhavnen tæller en række af Danmarks store turistatraktioner:

Den Lille Havfrue, Amalienborg, Nyhavn,

Operahuset, Skuespilhuset m.v. Ofte er der forskellige

arrangementer i havnen. Se www.woco.dk,

www.byoghavn.dk og www.aok.dk.

Velkommen til

Københavns Havn

Godt at vide

Besøg havnen


i kanalerne.


Kort over havnen

Velkommen til Hovedstadens smukke havn.

Havnen skal bruges og nydes, men husk at vise hensyn,

så der er plads til alle.

Velkommen

ken.


ikke tilladt.Gæstepladser for lystbåde

1 Svanemøllehavnen, tlf. 3920 2221

2 Sdr. Frihavn Lystbådehavn, tlf. 2074 9877

3 Langelinie Lystbådehavn, tlf. 3526 2338

4 Sejlklubben Lynetten, tlf. 3257 5778

5 Trangraven Marina, tlf. 2442 2202

6 Wilders Plads Marina, tlf. 4096 3772

7 Sejlklubben Tokosten, tlf. 3646 4908

8 Bådeklubben Sjællandsbroen, tlf. 3616 3289

Erhvervshavn – al sejlads er forbeholdt

erhverstrafikken

Prøvestenshavnen

KONGEDYBET

Ocean Pier

PRØVESTENEN

ØSTHAVNEN

Herfra og sydpå:

Kun sejlads med motor

MIDDELGRUND

Margretheholm havn

Deponeringsplads

ARSENALØEN

Sjællandsbroen:

Frihøjde 3 m.

Sejlvidde 16 m

Slusen:

Max. bredde 10,8 m.

Max. længde 53 m

(NB: Broerne syd

for Slusen max. 3 m

i højden).

Slusens åbningstider

kan ses på:

www.byoghavn.dk

Christianshavns Kanal

sejles N-S

Al sejlads med lystbåde

gennem Lynetteløbet

Bryggebroen:

Den faste sektion:

Frihøjde 5,4 m.

Sejlvidde 19 m.

Svingbroen:

Sejlvidde 34 m.

4

HOLMEN

REFSHALEØENN

CHRISTIANSHAVN

5

NYHOLM

Vandski m.m. kræver

særlig tilladelse

Lynetteløbet

DOKØEN

Christianshavns Kanal

6

Lynettehavnen

INDERHAVNEN

Nyhavn

Amaliehaven

Kvæsthusgraven

Indsejling forbeholdt

erhvervsskibe

ISLANDS BRYGGE

TREKRONER

AMAGER FÆLLED

NORDRE TOLDBOD

Havnebadet

Slusehavnen

Frederiksholms Kanal

YDERHAVNEN

SYDHAVNEN

Kronløbet

Fiskerihavnen

SLOTSHOLMEN

Kalvebodløbet

Frederiksholmsløbet

Tømmergraven

Gasværkshavnen

KASTELLET

SLUSEHOLMEN

KALVEBOD BRYGGE

Midtermolen

Langelinie

TEGLHOLMEN

Knippelsbro:

Frihøjde 5,4 m.

Sejlvidde 35 m

3

7

8

Skudeløbet

HAVNEHOLMEN

Amerika Plads

FREDERIKSKAJ

Teglværkshavnen

Langebro:

Frihøjde 7 m.

Sejlvidde 35 m

2

SØNDRE FRIHAVN

Lystbåde skal sejle

øst for gule bøjer

Kronløbsbassinet

Orientbassinet

Nordbassinet

Jernbanebroen:

Frihøjde 3 m.

Sejlvidde 17 m

Frederiksholms Kanal/

Slotsholms kanal

besejles fra S

Ind- og udsejling til

Langelinie havnen,

vinkelret på havnen

Indsejlingsrute til

Sdr. Frihavn

FRIHAVNEN

Færgehavn nord

NORDHAVNEN

Fiskerihavn

Kalkbræderihavnen

Fyr: Ind- og udsejling af

Sdr. Frihavn Lystbådehavn

er ikke tilladt, når de to

røde signalfyr blinker

Miljøstation

1

SVANEMØLLE-

HAVNEN

More magazines by this user
Similar magazines