BETONG - Dewalt.no

dewalt.no

BETONG - Dewalt.no

INTRODUKSJON AV BOR

4

HVORDAN BOR ARBEIDER

1. Hammerfunksjonen til verktøyet

bryter overflaten til mur/betong

med borspissen. Borestøvet må

fjernes raskt ut av borehullet for at

slagfunksjonen skal yte effektivt.

2. Rotasjonen fjerner støvet vekk fra

slagstedet og ut av hullet via sporene

på boret. Sporenes optimale design er

det som gjør at støvet kan fjernes ut av

hullet slik at slag/fjerningsprosessen

kan fortsette effektivt.

INNHOLDSREGISTER

Produksjon .................................................................3

Innholdsregister ..............................................................4

Introduksjon av bor ...........................................................4

Massiv karbid SDS-Plus ........................................................5

Massiv karbid SDS-Plus (bulk) ...................................................6

Massiv karbid SDS-Plus sett .....................................................6

Installasjonssett for kileanker ....................................................6

Justerbar dybdeinnstiller .......................................................7

Støvoppsamlingssystem ........................................................7

Massiv karbid SDS-MAX ........................................................8

Meisler ....................................................................9

Indeks ....................................................................10

Similar magazines