Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs ... - Radikal Front

radikalfront.com

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs ... - Radikal Front

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) mai 2011

LES OG LÆR 3

../MP.1167.../dZINffir

.111«1n1•110:marma.,--arsvatzt.....asime...,c

Bestillingsnummer: LL 3

© Forlaget Oktober Ai S, Oslo 1971, 1977

Streik!

Om økonomisk og politisk kamp

Oktober

/".Nk

FORLAGET OKTOBER A/S

OSLO 1977

opplag

(Oktober-heftene 2)

april 1971, 5000

opplag

oktober 1975,

5 - 9000

3.opplag ILL 3),

september 1977,

9 - 13 000

More magazines by this user
Similar magazines