Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs ... - Radikal Front

radikalfront.com

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs ... - Radikal Front

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) mai 2011

V. I. Lenin:

OM STREIKER

I de seinere år er det blitt meget vanlig i Russland at arbeidere streiker. Det

finnes ikke lenger et eneste industrialisert distrikt der det ikke har

forekommet en rekke streiker. I de store byene tar streikene aldri slutt. Det er

derfor forstaelig at klassebevisste arbeidere og sosialister blir stadig mer

opptatt av spørsmålene om streikenes betydning, metodene for å gjennomføre

dem, og de oppgaver streikene medfører for de sosialister som deltar i dem.

Vi skal forsøke å gi et riss av våre tanker omkring disse spørsmålene. I

denne første artikkelen tar vi opp streikenes allmenne betydning i arbeiderklassens

bevegelse. I neste artikkel skal vi ta opp den russiske lovgivningen

mot streik, og i en tredje den måten streiker er blitt og blir gjennomført på i

Russland, foruten holdningen klassebevisste arbeidere bør ha til streiker.

For det første må vi finne en forklaring på hvorfor streik bryter ut og sprer

seg. Enhver som selv har deltatt i streiker, hørt om dem fra andre eller lest om

dem i aviser skjønner straks at streik bryter ut overalt hvor det settes i gang

store fabrikker. Det er neppe mulig å finne en eneste en blant de større

fabrikkene med hundreder (ofte tusener) av sysselsatte der det ikke er

forekommet streik. Da vi bare hadde noen få fabrikker i Russland, hadde vi

ogsa få streiker; men da de store fabrikkene begynte å øke raskt i antall både i

de gamle industrialiserte distriktene og i nye byer og landsbyer. har også

streikene økt i antall.

Hvorfor fører storstilt industri uvegerlig til streik? Det er fordi kapitalismen

nødvendigvis tvinger arbeiderne til kamp mot arbeidsgiverne, og når produksjonen

øker i omfang vil kampen nødvendigvis ta form av streik.

5

More magazines by this user
Similar magazines