I høyden - Olimb

olimb.no

I høyden - Olimb

Fornyer 84 leiligheter

i Kristiansand

Det er to nesten majestetiske

boligblokker med 42 leiligheter i hver

blokk i Suldalen. Blokkene ble bygget i

1959, og her er det ikke gjort noe med

rørene siden de sto innflyttingsklare,

forteller Øyvind Holskog i Septikservice

AS til Rehab Nytt.

Septikservice AS har gjort alle forarbei der

med rørinspeksjon og spyling etter at

borettslagets forsikringsselskap ba om at

noe måtte gjøres. Antall brudd og

lekkasjer i ledningssystemet har de siste

årene vært så omfattende at forsikringsselskapet

mente det var på høy tid med en

renovering. Det var da Septikservice AS

kom på banen og kom med tilbud om

Rørfornying Norges metode for innvendig

fornying av hovedstammer og

stikk ledninger inn til hver enkelt

bo-enhet.

Prekær situasjon

Hver av blokkene er på 11 etasjer, og

Holskog slår fast at rørenes tilstand i

enkelte leiligheter nærmest må

karakteriseres som prekær.

–Spesielt kjøkkenstammene er dårlig,

Det er to store blokker i Suldalen i

Kristiansand som nå får nye innvendige

rør som er teknisk godkjent. Beboerne vil

i svært liten grad bli berørt av arbeidene.

Septikservice AS i Kristiansand er nå i gang med rørfornying

av 84 leiligheter i Gamle Mandalsvei 16 og 21 i Suldalen i

Kristiansand i samarbeid med Oliner System AS.

men de er likevel i en tilstand som tilsier

at vi kan gå inn med foringer og dermed

unngå å rive noe som helst i leilighetene.

Vi både tror og håper at dette lar seg

gjøre, men vi anbefaler andre borettslag

å være litt tidligere ute enn tilfellet har

vært med dette borettslaget, sier Holskog

på sin diplomatiske sørlandsmåte.

Septikservice AS har nå gjennomført

arbeidet med bunnledningene, der det er

benyttet foringer. De teknisk godkjente

foringene vil bli benyttet i hovedstammene,

og total anleggstid vil bli om

lag fire til seks måneder.

Holskog lover at ingen beboere må flytte

ut i anleggsperioden, og samtlige vil få

tilgang til vann store deler av døgnet.

–Jeg tror beboerne vil bli positivt

overrasket over hvor lite de vil bli berørt.

Alle kan benytte sine bad både morgen

og kveld, og vi konsentrerer arbeidet om

11 leiligheter i hver runde. Selv om våre

folk vil jobbe i borettslaget i et halvt år vil

ingen beboer bli berørt mer enn i

maksimum tre uker, forklarer Holskog.

Aktiv

på messer

Kristian Olimb deltok nylig

på årets MEF-dager på

Gardermoen, og blant maskinentreprenører

var det både

spennende og utfordrene å

delta med produkter og

tjenester innen NoDig.

Kristian Olimb AS og Rørfornying Norge

deltar aktivt i faglige treff og utstillingar

også i år. Her er en foreløpig oversikt for

de neste månedene:

13.februar: Gjør din bolig bedre, Asker

13.mars: Gjør din bolig bedre Fredrikstad

20.mars: Gjør din bolig bedre,

Hellerudsletta

8-9. juni: SSTT København

4.september: Gjør din bolig bedre

Telenor Arena, Bærum

Foto: Kristin Follerås

Aktuelt

rehabnytt 1-2011

13

More magazines by this user
Similar magazines