Vi utvider. Nå totalt 21 leiligheter. - Galtesund Panorama

galtesund.no

Vi utvider. Nå totalt 21 leiligheter. - Galtesund Panorama

CROP

CROP

Mare vita est bonuM vitae.

Utsikt mot havet er balsam for sjelen.