Ledelse i politiet – noen aktuelle utfordringer

politilederen.no

Ledelse i politiet – noen aktuelle utfordringer

Ledelse i/av politiet

• Svært kort vei til det politiske nivået

• dagsaktuelle saker og media

• Maktanvendelse, utlendinger, barnevern, utrykningstid og sure ordførere..

• Upopulært politisk å kritisere politiet og skvise bevilgninger

ENHET/AVDELING

HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT

• Likevel bred politisk oppfatning av at ”ikke alt er som det skal”

• = ”hopp og sprett” og skiftende styringssignaler

• = uttalt ønske om sterkere politisk kontroll med politiet

• Scireduct, IKT-rapportering, husleieavtaler

• POD i en utsatt situasjon

• Riksrevisjon, Spesialenheten, uavhengig polititilsyn ?

• Resultatreformen en del av dette ?? Driftsanalysen?

23.06.2011 • Side 5

More magazines by this user
Similar magazines