Tetra 9 lærerveiledning, kapittel 1

tetra.fagbokforlaget.no

Tetra 9 lærerveiledning, kapittel 1

Tetra 9. Innled. + Kap 1. 1-61 16.10.06 15:00 Side 25

100 · 101

= 5050

2

Dette er trekanttall nummer 100.

200 · 201

Trekanttall nummer 200 er = 20 100

2

1000 · 1001

Trekanttall nummer 1000 er = 50 500

2

n(n + 1)

Formelen for trekanttall er

2

Fasit

Test deg selv

Side 26

1 a) 35 · 0,97

2 c) og d)

b) 35 · 1,02 35 · 1,1 c) 35 · 0,35

3 a) 1,2 b) 0,34 c) 0,2 d) 1,2

4 48 kr b) 12,80 kr c) 3,20 kr

5 a) 2 b) 10 c) 100

6 a) 28 b) 270 c) 800

7 a) 24,544 b) 304,44 c) 482, 38

8 a) 37 : 0,1

9 22 °C

b) 59 : 1,03

10 –12 –3 0,7 47

11 a) 7 b) –7 c) 30

12 a) 7x + 5 b) x – 2

13 a) 4x + 20 b) x 2

Grubliser

Side 27

Hvor gamle er barna dine?

Svar: Skriv opp multiplikasjoner av tre heltall der produktet blir 36.

Skriv også opp summen av de tre tallene.

1 · 1 · 36 1 + 1 + 36 = 38

1 · 2 · 18 1 + 2 + 18 = 21

1 · 3 · 12 1 + 3 + 12 = 16

1 · 4 · 9 1 + 4 + 9 = 14

1 · 6 · 6 1 + 6 + 6 = 13

2 · 2 · 9 2 + 2 + 9 = 13

© Tetra 9 Det Norske Samlaget

Tall og algebra 25

K 1

More magazines by this user
Similar magazines