Program for Helsefilmfestivalen - Universitetssykehuset Nord-Norge

unn.no

Program for Helsefilmfestivalen - Universitetssykehuset Nord-Norge

Program for Helsefilmfestivalen

Respekt

10.oktober, 12.oktober og 14.oktober

Verdensteateret i Tromsø

Åpent for alle

(merk aldersgrense på noen av filmene)

Gratis inngang.

Kvalitet Trygghet Omsorg


Mandag 10.oktober

09:00 - 09:07

09:08 - 09:47

09:48 - 10:11

10:12 - 10:32

Program Verdensteateret

Din fantastiske baby

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Informasjonsfilm til nybakte foreldre.

Utviklet og finansiert av Stine Sofies Stiftelse. Utgitt av Norsk barnelegeforening. 2011

Født for tidlig

Sted: Verdensteateret, Tromsø

En film om premature barn. Møte med tre familier med for tidlig fødte barn i ulike faser.

En nyttig film for foreldre og fagfolk.

Ide: Sveinung Wiig Andersen

Manus, regi, klipp: Aili Maanum Hansen.

Sørlandet kompetansesenter i samarbeid med Prematurforeningen i Norge 2008

Fragilt X-syndrom

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Fragilt X-syndrom er den vanligste formen for arvelig utviklingshemning. En film om

diagnostikk, arv, etikk og hvordan livet til personer med diagnosen kan arte seg i ulike

aldre.

Utgiver: Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger, 2008.

Hanne snakker med øynene sine

Sted: Verdensteateret, Tromsø

En mors historie om kommunikasjon med sin CP rammede datter Hanne. Hanne

snakker ved hjelp av en talemaskin, som hun styrer med øynene sine.

Ide og produksjon: Eirin Brende og Wenche Ruud i samarbeid med Marianne Semner.

Utgitt av NAV SIKTE, 2010.

Løpende arrangementer hele jubileumsuka:

- Fotoutstilling i UNN Brevika og UNN Åsgård av ”bilder fra en tid som var”

- Historisk utstilling ved kantina UNN Åsgård

- UNN matforsyning byr på jubileumsmeny hele uka for våre pasienter

- ALLE ARRANGEMENTER ER GRATIS OG ÅPEN FOR ALLE

10:33 - 10:40

10:41 - 10:53

10:54 - 11:23

12:00 - 13:32

De bortglömda barnen - hur mår mamma?

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Svensk animasjonsfilm som skildrer barnas situasjon i en familie der mamma har

depresjon.

Animatører: Alexandra Brixel og Martin Rosenquist.

Utgitt av: H Lundbeck AB, 2004

BURG - “Revmatisme - den skjulte sykdommen”

Sted: Verdensteateret, Tromsø

En informativ film om hvordan det er å være ung og leve med en revmatisk sykdom.

Vi møter både ungdommer og medisinsk personale. Musikken i filmen er av

Quentrophenia, der fløytisten Kine Wallum selv har sykdommen, og er en av aktørene

i filmen.

Ide og utarbeidelse: BURG (Barne- og ungdomsrevmatikergruppe) Nord-Trøndelag,

med finansieringsstøtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering, 2005.

Pulse

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Dokumentaren PULSE viser hvordan døve mennesker gjenkjenner rytme. Målet med

filmen er å vise vei inn i en verden bestående av rytme.

Filmen presenterer blant annet Terttu Martola som har utviklet rytmiske øvelser for

barn, den verdenskjente døve rapperen Signmark og den engelske musikk-terapeuten

Russ Palmer.

PULSE er en samproduksjon mellom den finske døveforeningen og University of Art

and Design.

Regissør: Riia Celen.

XXY

Oversikt over tidspunkt for filmvisning og foredrag finner du på

UNNs nettsider;

www.unn.no/jubileum

Program Verdensteateret

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Introduksjon ved Heidi Solvang, avdeling for Barnehabilitering, UNN.

Dette dramaet handler om en 15 år gammel hermafroditt som står foran det

vanskelige valget mellom å bli mann eller kvinne. Sterke og såre følelsesmessige

skildringer.

Argentinsk, 2007, av Lucia Poenzo

Aldersgrense: 11 år


Mandag 10.oktober

13:32 - 14:32

14:00 - 15:25

15:25 - 15:45

15:45 - 17:08

Pause

Mary og Max

Pause

Leve blant løver

Program Verdensteateret

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Introduksjon ved Jens Bjørnar Jensen, avdeling for Barnehabilitering UNN.

Mary Dinkle, en ensom jente på 8 år fra Melbourne i Australia, blir ved en tilfeldighet

brevvenn med Max Horowitz, en 44 år gammel mann med Aspergers syndrom som

bor i New York. Dette er starten på et vennskap som, tross sine opp- og nedturer,

knytter bånd mellom to personer, som sliter med å finne sin plass i en forvirrende

verden. En imponerende detaljrik, varm og gripende animasjonsfilm full av herlig svart

humor. Filmen var åpningsfilmen på Sundance filmfestival 2009.

Manus og regi: Adam Elliot, 2009

Produsent: Melanie Coombs, Australia.

Aldersgrense: 11 år

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Introduksjon av Barneavdelingen, UNN

“Leve blant løver” følger 3 unge mennesker som alle har kreft. Vi er med på gleder og

sorger, håp og fortvilelse. Dette er en sterk og flott film med alvor og død som bakteppe,

men mest av alt om styrke, samhold og humor.

Spørsmål til arrangør for mandag 10.oktober

Spørsmål rettes til Mariann H. Sundström

Tlf. 777 55 777

E-post: mariann.sundstrom@unn.no

Løpende arrangementer hele jubileumsuka:

- Fotoutstilling i UNN Brevika og UNN Åsgård av ”bilder fra en tid som var”

- Historisk utstilling ved kantina UNN Åsgård

- UNN matforsyning byr på jubileumsmeny hele uka for våre pasienter

- ALLE ARRANGEMENTER ER GRATIS OG ÅPEN FOR ALLE

Onsdag 12.oktober

09:00 - 09:30

09:30 - 09:45

10:00 - 10:15

10:15 - 10:45

Oversikt over tidspunkt for filmvisning og foredrag finner du på

UNNs nettsider;

www.unn.no/jubileum

Program Verdensteateret

Voldens konsekvenser.

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Foredrag

Barnevernsped, Jens Salamonsen og Psykologspesialist Gro Morken Nilsen.

Tap og sorg i eksil- lysbildeforedrag

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Foredrag

Ergoterapeut Sigrid Tonstad og Psykologspesialist Irene Marstrøm.

Enslig mindreårig flyktning- en historie

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Foredrag

Psykologspesialist Anders Lundesgaard.

Reaksjoner og oppfølging etter selvmord

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Foredrag

Psykiatrisk sykepleier Hans Lander og Ingrid Nesje.


Program Verdensteateret

Onsdag 12.oktober Onsdag 12.oktober

11:00

12:30

I never promised you a rose garden

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Film

Innledning av filmen: Erfaringskonsulent Astri Weber.

Boken er en selvbiografisk bok skrevet under pseudonymet Hannah Green utgitt i

1964.

Boka tar opp temaer som schizofreni og psykiatrisk helsevern i USA på 40-tallet.

Joanne Greenberg lå selv på psykiatrisk sykehus i fire år, fra hun var 15 år til hun var

19 år. Filmen har en sammenheng med dokumentarfilmen ”Take These Broken Wings”

som vises senere samme dag, og hvor Joanne Greenberg blir intervjuet av Regissør

Daniel Mackler. Mackler vil for øvrig være tilstede for å presentere 2 av sine filmer.

Psykiatri gjennom kamera – film eller virkelighet, eller

begge deler

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Film

Foredrag i kombinasjon med film v/psykiater Per Frøystein Gørvel (ca. 90 min)

Foredraget består av filmklipp fra kjente filmer, hvor foredragsholder trekker frem

symptomer på forskjellige diagnoser og snakker litt om og rundt dem. Et relativt

populærfremstilt foredrag, som har blitt godt mottatt blant annet på Vettre under

årsmøte for familieterapeuter. Foredragsholder påpeker at foredraget er utformet og

tilgjengelig for ”folk flest” og det er ikke spesielt for fagpersoner.

Foredraget er å betrakte som underholdende.

Løpende arrangementer hele jubileumsuka:

- Fotoutstilling i UNN Brevika og UNN Åsgård av ”bilder fra en tid som var”

- Historisk utstilling ved kantina UNN Åsgård

- UNN matforsyning byr på jubileumsmeny hele uka for våre pasienter

- ALLE ARRANGEMENTER ER GRATIS OG ÅPEN FOR ALLE

15:00

16:30

Oversikt over tidspunkt for filmvisning og foredrag finner du på

UNNs nettsider;

www.unn.no/jubileum

Healing Homes

Program Verdensteateret

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Foredrag

Daniel Mackler vil sammen med leder av Familievårdstiftelsen i Göteborg, Carina

Håkonsson innlede til filmen.

”Healing Homes” er en inngående dokumentarfilm om arbeidet og filosofien på Familievårdstiftelsen

i Göteborg.

Verts familier er hovedsakelig gårdeiere fra den svenske landsbygda. De velges ikke

på bakgrunn av psykiatrisk kompetanse, heller for deres medfølelse, stabilitet og

ønske om å gi noe. Verts familier gir barn og unge en ny start og håp for fremtiden.

Barna lever i vertsfamiliene i overkant av et år eller to og blir integrert som en del av

det fungerende familiesystem. En av Familievårdstiftelsens visjoner er å unngå bruk

av diagnoser og hjelpe mennesker ut av avhengigheten av medikamenter.

Take These Broken Wings

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Film

Daniel Mackler er psykoterapeut, filmskaper og musiker fra New York. Han har de

siste årene reist rundt i verden for å dokumentere virksomheter som viser et alternativ

til tradisjonell psykiatri og behandling.

Mackler har arbeidet med og engasjerer seg i mennesker som har fått alvorlige

diagnoser. Han stiller spørsmålstegn med den utstrakte bruken av nevroleptika i

psykiatrien. Med dette utgangspunkt har han laget flere dokumentarfilmer.

I Tromsø vil han vise 2 filmer. ”Take These Broken Wings” er en film som gir oss

mulighet til å få et innblikk i 2 kvinner prosess, fra hospitalisering til fullstendig

”recovery”. Hovedpersonene er Joanne Greenberg og Catrhrine Penney. Førstnevnte

er bestselgende forfatteren av boken ”I Never promised You a Rose Garden”.

Dokumentarfilmen inkluderer også intervju med ”folk på gata” og Bertram Karon

(author of Psychotherapy of Schizophrenia), Robert Whitaker, (author of ”Mad in

America”) og Peter Breggin MD ( author of Toxic Psychiatry).

Vi gir publikum en mulighet til å dele sine tanker etter filmvisningen.

Både Mackler og Håkonsson vil være tilstede.


Fredag 14.oktober

09:00

10:00

10:15

Kontrollkomisjonene i et historisk perspektiv med

særlig vekt på kommisjonen på Åsgård.

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Foredrag:

Professor Georg Høyer.

VIVAT film

Program Verdensteateret

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Film

En presentasjon av VIVAT sitt kurs Førstehjelp ved selvmordsfare, - et av

Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak, forankret ved RVTS Nord, UNN.

Max. 15 min.

Hjemme verst

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Film

Hjemme verst er en utfordring og en oppfordring til å se barn som har det vondt.

En oppfordring til å våge å forfølge situasjoner som vekker bekymring og mistanke om

omsorgssvikt eller overgrep.

Budskapet er enkelt – disse barna må ikke overlates til seg og sitt. De er helt

avhengige av noen utenfra som våger å se og handle. I filmen forteller Inger om da

hun ble sendt hjem fra skolen på grunn av angstanfall etter utallige overgrep.

Hjemme får hun kinderegg og valium. Av og til er Hjemme verst. Hvordan kan vi se,

møte og hjelpe barn som bærer på vonde hemmeligheter?

I DVDens bonusmateriale får du gode innspill fra en lege, en politietterforsker, en

samtaleforsker, en tannlege og en barnevernskonsulent.

En tidligere overgriper forteller også sin historie.

Løpende arrangementer hele jubileumsuka:

- Fotoutstilling i UNN Brevika og UNN Åsgård av ”bilder fra en tid som var”

- Historisk utstilling ved kantina UNN Åsgård

- UNN matforsyning byr på jubileumsmeny hele uka for våre pasienter

- ALLE ARRANGEMENTER ER GRATIS OG ÅPEN FOR ALLE

10:30

13:15

15:00

Gjøkeredet

Minner

Program Verdensteateret

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Film

Er en roman skrevet av Ken Kesey i 1962. Filmen utspiller seg på et psykiatrisk

sykehus. Den viser til institusjonsbehandling på 60 tallet, men vil sikkert av flere

betraktes som like aktuell i dag.

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Film

Norsk dokumentar. Regi: Liv Berit Helland Gilberg

Minner er en poetisk dokumentar om et livslangt ekteskap. Brit og Nils Kristian Solsrud

har vært gift i over 50 år. I 2003 fikk Brit alzheimerdiagnose. Til tross for at Brit mer og

mer mister taket i nåtiden, prøver Nils Kristian å holde fast på identiteten deres som

par, gjennom minnene.

Ekteparet er villige til å vise både kampen og årsaken til at man fortsetter å kjempe for

forholdet. Dei to har filmet hverandre mye, både med smalfilm og video i årenes løp.

Som publikum får vi være med på reisen tilbake i minnene samtidig som vi opplever at

Brit blir mer og mer borte for Nils Kristian.

Historien om ekteparet Nils Kristian og Brit Solsrud blir fortalt ved hjelp av familiebilder,

animasjon, smalfilmopptak frå ungdomstiden og nære dokumentariske scener fra

livet nå.

Avslutning med mulighet for spørsmål.

Sted: Verdensteateret, Tromsø

Overlege Sigur Sparr og representant fra Tromsø Demensforening vil være tilstede.

Oversikt over tidspunkt for filmvisning og foredrag finner du på

UNNs nettsider;

www.unn.no/jubileum


Vi UNN-er oss et jubileumsår i 2011

UNN-feiring for alle

I oktober 2011 er det 50 år siden de første pasientene flyttet inn i nybygget på Åsgård

sykehus. Det er også 20 år siden HM Kong Harald V offisielt åpnet det nye Regionsykehuset

i Tromsø, som i dag er Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Men ikke nok med det. For 50 år siden ble Nordlandsklinikken etablert. Det er 20 år

siden dagens sykehus i Longyearbyen ble etablert. Det er 20 år siden UNN startet

Barentssamarbeidet, og det er 20 år siden ansvarsreformen (HVPU-reformen) ble

innført her i landet. Vi har mange gode grunner til å feire i 2011.

Vi har allerede gledet oss over en rekke kulturelle begivenheter fra revy og konserter

til felles mosjonsaktiviteter som Midnight Sun Maraton og UNN-marsjen. Alt dette i

hovedsak, av og med egne medarbeidere. Det er imponerende.

UNN har i dag 6000 medarbeidere fordelt på en rekke avdelinger fra Longyearbyen i

nord til Narvik i sør. Det gjør helseforetaket til landsdelens største arbeidsplass.

Det er gjennom alle våre medarbeidere at UNN nå og i fremtiden skal strekke seg mot

den nye visjonen:

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandlingen.

Selv om vi i år ser oss tilbake og feirer det vi har fått til, har vi også framtidsblikket

høyt løftet. Vi er opptatt av resultatforbedring og kvalitetsarbeid for å forbedre pasienttilbudet.

Nå har jeg gleden av å invitere alle interesserte til å oppleve UNN fra en litt annen

vinkel enn vanlig under jubileumsdagene fra 9. til 16. oktober. Vi byr på kulturopplevelser,

populærvitenskapelige foredrag og utstillinger. I dette heftet finner du

informasjon om det som skal foregå av jubileumsaktiviter i Breivika og på Åsgård.

I tillegg arrangerer vi en Helsefilmfestival på Verdensteateret i Tromsø. Det skal også

være jubileumsmarkering på Nordlandsklinikken

i Narvik.

Tusen takk til alle våre medarbeidere som er

involvert i jubileumsfeiringer på ulike

lokalisasjoner i UNN dette året.

Hjertelig velkommen som gjest.

Jubileumshilsen

Tor Ingebrigtsen

Administrerende direktør

Kultursykehuset UNN

”For 20 år siden sto daværende Regionsykehuset i Tromsø foran store endringer i

organisasjonen. Midt i dette sto Pingvinrevyen fram og viste en helt annen side av

sykehuset. På tvers av avdelinger og profesjoner samlet folk seg og skapte noe av

det som var begynnelsen til det mange av oss tar som en selvfølge – Kultursykehuset

UNN. Ingen andre sykehus i landet kan vise til noe tilsvarende.”

Tor Ingebrigtsen, Pingvinen nr 13, 2009


Mer informasjon om jubileumsaktivitetene

finner du på UNN’s nettsider

www.unn.no/jubileum

Abrahamsen

Frode Kommunikasjonssenteret,

Respekt Kvalitet Trygghet Omsorg

Design:

Trykk: Hustrykkeriet UNN

More magazines by this user
Similar magazines