Utveckling av pensionen de senaste åren - Pensionsmyndigheten

pensionsmyndigheten.se

Utveckling av pensionen de senaste åren - Pensionsmyndigheten

Bilaga

Diagram och tabeller visar indexeringen av tilläggs- och inkomstpensioner sedan 2002 och jämför

denna utveckling med förändringen av prisbasbeloppet, som tidigare användes för indexeringen av

pensionerna.

Procent

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

3,3

2,7

3,6

1,8 1,8 1,8

följsamhetsindexering

prisbasbeloppsförändring

0,8

0,3

1,1

0,8

1,61,5

2,8

1,7

4,54,4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År Inkomstbasbelopp Prisbasbelopp Inkomstindex Balansindex

2010 51 100* 42 400 139,74* 137,31*

2009 50 900 42 800 139,26

2008 48 000 41 000 131,18

2007 45 900 40 300 125,57

2006 44 500 39 700 121,65

2005 43 300 39 400 118,41

2004 42 300 39 300 115,64

2003 40 900 38 600 111,79

2002 38 800 37 900 106,16

2001 37 700** 36 900 103,20

* Inkomstindex, balansindex och inkomstbasbeloppet är beräknat av Försäkringskassan men är ännu ej fastställt av

regeringen.

** 2001 var det förhöjda prisbasbeloppet 37 700, det vill säga lika stort som inkomstbasbeloppet. Det förhöjda

prisbasbeloppet och prisbasbeloppet har under den redovisade perioden utvecklats i samma takt.

-3,0

-0,9


Förändringar i procent

År Balansindex/

Inkomstindex

Årlig förändring

Följsamhetsindexering

Förändring i

balansindex /

inkomstindex / 1,016

Prisbasbeloppet

Årlig förändring

Balansindex/

inkomstindex

Ackumulerad

förändring

Följsamhetsindexering

Ackumulerad

förändring

Prisbasbeloppet

Ackumulerad

förändring

2010 –1,4 –3,0 –0,9 33,1 17,7 14,9

2009 6,2 4,5 4,4 34,9 21,2 16,0

2008 4,5 2,8 1,7 27,1 16,0 11,1

2007 3,2 1,6 1,5 21,7 12,8 9,2

2006 2,7 1,1 0,8 17,9 11,1 7,6

2005 2,4 0,8 0,3 14,7 9,8 6,8

2004 3,4 1,8 1,8 12,1 9,0 6,5

2003 5,3 3,6 1,8 8,3 7,0 4,6

2002 2,9 3,3* 2,7 2,9 3,3 2,7

*År 2002 dividerades inkomstindex med 0,996 istället för 1,016 vid beräkning av följsamhetsindexeringen

Real förändring i procent av följsamhetsindexering

År Årlig Ackumulerad

2010 –2,0 2,4

2009 0,1 4,5

2008 1,1 4,4

2007 0,1 3,3

2006 0,4 3,2

2005 0,5 2,9

2004 0,0 2,3

2003 1,8 2,3

2002 0,6 0,6

More magazines by this user
Similar magazines