Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

Mange nanoteknologiske produkter er allerede på konsumentmarkedet. Forbedrede

mekaniske, elektriske og termiske egenskaper, økende bestandighet, raskere

datamaskiner og nye medisinske anvendelser kjennetegner nanoteknologi. I

fremtiden søkes nye muligheter med mer intelligente og selvreplikerende

nanosystemer, og det forskes også på å bygge opp materialer, atom for atom, med

molekylær presisjon [4]. Dette vil kunne føre til anvendelser av hittil ukjent natur.

1.1.2 Nye egenskaper og nye utfordringer

Nanoteknologi er av en generisk karakter. Denne teknologien er betegnende ved

dets allmenne, artsbestemmende egenskaper, og ikke ved dets individuelle

egenskaper. Altså er den allmenngyldig. Derfor vil nanoteknologi ikke være like

påviselig og håndgripelig som eksempelvis elektronikk. Nanoteknologien er

interdisiplinær. Den fører sammen forskere som vanligvis har jobbet innenfor

adskilte fagfelt. Forståelse av fysikk, kjemi, biologi, medisin og materialvitenskap er

med på en evolusjonær prosess i syntesen og utviklingen av nanoteknologi.

Dette er også en muliggjørende teknologi. Fagfelt som biologi,

informasjonsteknologi og kognitiv vitenskap konvergeres ved hjelp av

nanoteknologien. Denne trenden, nemlig at disse fire adskilte fagfeltene nå glir inn

i hverandre, blir kalt NBIC (”Nanotechnology, Biotechnology, Information

Technology and Cognitive Sciences”), og blir, foruten av internasjonale fagmiljøer,

også nevnt av den norske regjeringen [5]. Utviklingen vil også i norsk sammenheng

kunne gjøre radikale endringer på områder som medisin, helse, miljø, IKT, energi

og produksjon av mat.

I nanomaterialer er det nye og forbedrede egenskaper, knyttet til nanoskalerte

partikler, som blir forsøkt utnyttet. Disse særegne egenskapene oppstår når

tradisjonelle objekter i størrelse med omgivelsene (bulk materialer) blir

miniatyrisert, eller syntetisert, til nanonivå. Det er en formålsrettet tilvirkning ved

bruk av ny teknologi. Et nanomateriale kan også få helt nye egenskaper, som er

nanospesifikke og som ikke frembringes i samme materiale på bulk nivå. Altså kan

latente iboende egenskaper aktiveres ved nedskalering og syntese av materialer ned

til nanostørrelse.

10

More magazines by this user
Similar magazines