Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

1.2 Bakgrunn for prosjektet

Prosjektgruppen for denne rapporten har bestått av Naveed Farid og Haakon

Karlsen. Begge er bachelorstudenter innenfor mikro- og nanoteknologi på

Høgskolen i Vestfold. Prosjektgruppen tok i oktober 2010 kontrakt med Statens

Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) med forespørsel om tildeling av bacheloroppgave.

Vidar Skaug (STAMI) svarte på denne henvendelsen, og kunne både tildele en

bacheloroppgave og fungere som veileder gjennom prosjektperioden. Oppgaven ble

formelt godkjent av Høgskolen i Vestfold, og Vidar Skaug ble hovedveilederen i

prosjektet. I tillegg ble Lars Roseng og Knut Aasmundtveit fra Høgskolen i

Vestfold valgt til medveiledere og ressurspersoner fra høgskolen sin side.

Oppgaven som Vidar Skaug kunne tildele tok utgangspunkt i at de helse- og

miljømessige konsekvensene av nanomaterialer og nanopartikler er lite kjent, og at

det er nasjonalt viktig å kartlegge bruken og produksjonen av slike stoffer i det

norske arbeidslivet [6]. Nanopartikler i pulverform kan lett bli luftbårne og

representere en risiko. Det vil derfor være viktig å skaffe innsikt i status for

eksponering under håndteringen av nanomaterialer i norske virksomheter som

tilvirker nanoteknologiske produkter. I en nylig rapport blir det også anbefalt å

regelmessig oppdatere bruken og produksjonen av nanoteknologiske produkter i

Norge [7]. En medforfatter i denne rapporten var Astrid Lund Ramstad i

Arbeidstilsynet, og mer om hennes rolle i dette bachelorprosjektet vil ble omtalt

senere.

1.3 Problemstilling

Denne rapporten har følgende problemstilling:

Hvordan er statusen for eksponering av nanopartikler blant bedrifter i Norge som

produserer, bearbeider eller importerer nanomaterialer?

Problemstillingen ble utarbeidet i samarbeid mellom prosjektgruppen og Vidar

Skaug. Begge parter fikk felles forståelse av denne formuleringen. Denne

problemstillingen dannet utgangspunktet for dette prosjektet, og for det videre

12

More magazines by this user
Similar magazines